Щодо оподаткування доходів у вигляді дивідендів, нарахованих (виплачених) товариством - резидентом Російської Федерації у грудні 2015 року і січні 2016 року громадянину України, якому належить частка у статутному капіталі такого товариства

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування доходів у вигляді дивідендів, нарахованих (виплачених) товариством - резидентом Російської Федерації у грудні 2015 року і січні 2016 року громадянину України, якому належить частка у статутному капіталі такого товариства, та в межах компетенції повідомляє таке.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого встановлено, що платниками податку є, зокрема, фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Відповідно до положень пп. 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 Кодексу іноземні доходи - це доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України, які є об'єктом оподаткування резидента.

Згідно з пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід, отриманий з джерелом за межами України - це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи зокрема, дивіденди.

Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражено в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ст. 164 Кодексу).

Порядок оподаткування іноземних доходів передбачено п. 170.11 ст. 170 Кодексу, пп. 170.11.1 якого визначено, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

До набрання чинності Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон № 909) ставки податку на доходи фізичних осіб у 2015 році згідно із п. 167.1 ст. 167 Кодексу становила 15 відс. бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.6 цієї статті).

Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати (у 2015 році - 12180 грн.), до суми такого перевищення застосовувалася ставка 20 відсотків.

Разом з тим з 1 січня 2016 року п. 167.1 ст. 167 Кодексу, з урахуванням змін, внесених Законом № 909, встановлено ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відс. бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті).

Відповідно до пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу, якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

3 серпня 1999 року набула чинності Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації (далі - РФ) про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків, підписана 8 лютого 1995 року та ратифікована Верховною Радою України 6 жовтня 1995 року (далі - Угода).

Відповідно до положень ст. 10 Угоди із суми дивідендів, які сплачуються підприємством - резидентом РФ фізичній особі - резиденту України, може бути утриманий податок у РФ, який не повинен перевищувати 5 процентів загальної суми дивідендів, за умови, що внесок такого резидента України в акціонерний капітал (статутний фонд) російського підприємства становить не менше 50 000 доларів США (або еквівалентну суму у національній валюті РФ). Якщо вказана умова не виконується, із загальної суми дивідендів, які сплачуються підприємством - резидентом РФ фізичній особі - резиденту України, російською стороною може утримуватись податок, який не повинен перевищувати 15 процентів.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (п. 13.5 ст. 13 Кодексу).

Отже, для отримання права на зарахування податку на дивіденди, сплаченого у РФ, фізична особа - резидент України зобов’язано отримати довідку про суму сплаченого податку, а також про базу та/або об’єкт оподаткування, видану Федеральною службою Російської Федерації.

Відповідно до п. 176.1 ст. 176 Кодексу платники податку зобов’язані, зокрема, подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами цього розділу таке подання є обов'язковим.

Так, пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу платник податку, що отримує іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Згідно із пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Кодексу податкова декларація про майновий стан і доходи платниками податку на доходи фізичних осіб подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу.

Фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (пункт 179.7 статті 179 Кодексу).

Форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація) та інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. № 859, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.10.2015 р. за № 1298/27743, який набув чинності 17.11.2015 р.

Враховуючи викладене вище, при отриманні у грудні 2015 року фізичною особою - резидентом іноземний дохід (у тому числі дивіденди) має бути включений до загального річного оподатковуваного доходу такої особи за 2015 рік. При цьому фізична особа зобов'язана до 1 травня 2016 року подати річну податкову декларацію та сплатити податок за ставкою 15(20) відсотків.

Водночас сума вказаного доходу, що отримується фізичною особою - резидентом у січні 2016 року, включається нею до загального річного оподатковуваного доходу за наслідками 2016 року із відображенням у податковій декларації, що подається до 1 травня 2017 року, та оподатковується за ставкою 18 відсотків.

Кожний конкретний випадок оподаткування іноземного доходу, отриманого фізичною особою у вигляді дивідендів, слід розглядати з урахуванням документів, що стосуються цієї справи.

З повагою, Голова Р. М. Насіров