Щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного пунктом 152 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, при здійсненні операцій з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД і вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту зернових та технічних культур і порядку відображення таких операцій у податковій звітності з ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного пунктом 152 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - спеціальний режим), при здійсненні операцій з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД і вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту зернових та технічних культур і порядку відображення таких операцій у податковій звітності з ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Згідно з абзацом першим пункту 152 підрозділу 2 розділу XX ПКУ на операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників, поширюється тимчасовий (до 31 грудня 2017 року) режим звільнення від оподаткування ПДВ.

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в абзаці першому пункту 152 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, звільняються від оподаткування ПДВ.

Операції з першого постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД, технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників, а також операції з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою ПДВ (20 відсотків).

Водночас відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ у редакції, чинній з 01.07.2015 р., платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, за якими не нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПКУ).

Крім цього, у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (пункт 199.1 статті 199 ПКУ).

Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, податкові зобов'язання визначаються та податкова накладна складається у випадку, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту.

Якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без податку на додану вартість (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов'язань не здійснюється незалежно від дати їх придбання.

При цьому слід враховувати, що абзацом третім пункту 152 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що при формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених в абзацах першому та другому пункту 152 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, норми статті 199 ПКУ не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.

Враховуючи викладене, якщо придбані для ведення господарської діяльності товари/послуги (крім необоротних активів) частково або повністю використовуються платником в операціях з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту зернових культур, які звільнені від оподаткування ПДВ, то такий платник податку не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, скласти зведену податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН на суму сплаченого (нарахованого) податку під час придбання таких товарів/послуг, яка відповідає частці їх використання у звільнених від оподаткування ПДВ операціях.

Податкові зобов’язання з ПДВ, що визначені відповідно до норм пункту 198.5 статті 198 і пункту 199.1 статті 199 ПКУ, при здійсненні операцій з постачання зернових культур, які відповідно до пункту 152 підрозділу 2 розділу XX ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ, відображаються платником податку, що перебуває на спеціальному режимі, у податковій декларації з ПДВ із позначкою "0110", за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (в рядку 1.1).

При цьому сума податкового кредиту, нарахована при придбанні товарів/послуг, призначених для часткового/повного використання у звільнених від оподаткування ПДВ операціях, і включена на дату їх придбання до складу податкового кредиту податкової декларації з ПДВ із позначками "0121 - 0123", підлягає перенесенню до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0110", шляхом відображення у рядку 16.3 податкової декларації з ПДВ із позначкою "0121 - 0123" зі знаком "-" та в податковій декларації з ПДВ із позначкою "0110", за якою здійснюються розрахунки з бюджетом зі знаком "+".

Щодо особливостей заповнення зведеної податкової накладної у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, слід зазначити, що:

у графі 2 "Дата виникнення податкового зобов'язання (постачання, оплати)" вказується дата складання такої податкової накладної (не пізніше останнього дня звітного періоду);

у графі 3 "Номенклатура товарів/послуг продавця" можуть вказуватися номери та дати податкових накладних, отриманих від постачальників за придбаними товарами/послугами, які використані (призначені для використання) в неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності;

графа 4 "Код товару згідно з УКТ ЗЕД" не заповнюється;

у графі 5.1 "Умовне позначення" вказується "грн.";

графи 5.2, 6, 7, 10, 11 та 12 не заповнюються;

у графах 8 та/або 9 вказується загальна вартість/загальна частина вартості товару/послуги, на яку нараховується податок відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ залежно від розміру ставки (20 чи 7 відсотків), яка нарахована при їх придбанні;

у графі 13 вказується загальна вартість товару/послуги, необоротного активу за всіма перерахованими у графі 2 податковими накладними, вказана окремими рядками у графах 8 та/або 9;

у розділі III "Податок на додану вартість" у графах 8, 9 та 10 вказується сума податку, обчислена за відповідною ставкою. При нарахуванні податкових зобов'язань використовується та ставка податку, яка застосовувалась при придбанні таких товарів послуг;

у розділі IV "Загальна сума з ПДВ" у графах 8, 9 та 10 вказується загальна сума операцій.

Голова Р. М. Насіров