Щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ при наданні транспортно-експедиторських послуг і послуг, допоміжних у транспортній діяльності

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ при наданні транспортно-експедиторських послуг і послуг, допоміжних у транспортній діяльності, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

База оподаткування ПДВ при наданні транспортно-експедиторських послуг і послуг, допоміжних у транспортній діяльності, визначається за загальним правилом, визначеним у пункті 188.1 статті 188 Кодексу, а саме:

база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань.

Базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління відповідно до пункту 189.4 статті 189 Кодексу, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 Кодексу.

Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 187 і 198 Кодексу.

Отже, у випадку залучення експедитором до виконання договору транспортного експедирування інших осіб, які постачають послуги, що є допоміжними у транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг, база оподаткування ПДВ як у експедитора, так і у третіх осіб визначається з урахуванням вимог пункту 189.4 статті 189 Кодексу.

Враховуючи те, що база оподаткування ПДВ визначається лише для операцій з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України відповідно до статті 186 Кодексу, то при наданні послуги, місце постачання якої відповідно до статті 186 Кодексу визначено поза межами митної території України, об’єкт оподаткування ПДВ у постачальника таких послуг не виникає, а тому база оподаткування ПДВ при здійсненні такої послуги не визначається.

Також інформуємо, що питання, порушені у листі платника податку, потребують уточнення.

Питання оподаткування транспортно-експедиторської діяльності розглянуті в Узагальнюючій податковій консультації щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затвердженій наказом ДПС України від 06.07.2012 р. № 610 (далі - узагальнююча консультація).

Отже, платник податку може скористатися узагальнюючою консультацією або повторно звернутися до ДФС за отриманням індивідуальної податкової консультації з наданням детального опису здійснюваних операцій.

Голова Р. М. Насіров