Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку внесення уповноваженими особами до бюджету податку на додану вартість з об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх основної діяльності" від 02.03.2011 № 187 від 17.09.2014


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 березня 2011 р. № 187
Київ


Про затвердження Порядку внесення уповноваженими особами до бюджету податку на додану вартість з об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх основної діяльності


{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 466 (466-2014-п) від 17.09.2014}

Відповідно до підпункту 7 пункту 180.1 статті 180 Податкового кодексу України (2755-17) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок внесення уповноваженими особами до бюджету податку на додану вартість з об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх основної діяльності, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. № 187


Порядок внесення уповноваженими особами до бюджету податку на додану вартість з об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх основної діяльності


1. Цей Порядок визначає механізм внесення до бюджету податку на додану вартість особами, які уповноважені вносити зазначений податок з об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту, які перебувають у їх підпорядкуванні, послуг з основної діяльності, та отримують дохідні надходження (далі - підприємства залізничного транспорту). 

2. У цьому Порядку термін "дохідні надходження" означає платежі, нараховані за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти і пов'язані з ними послуги, що підлягають розподілу між підприємствами залізничного транспорту, які беруть участь у перевезеннях. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про залізничний транспорт" (273/96-ВР). 

3. Підприємство залізничного транспорту доручає відокремленим структурним підрозділам, які здійснюють постачання послуг та проводять розрахунки з постачальниками (далі - структурні підрозділи), ведення податкового обліку, зокрема оформлення податкових накладних, забезпечення внесення відомостей, що в них містяться, до Єдиного реєстру податкових накладних і ведення власного реєстру виданих та отриманих податкових накладних. При цьому кожному структурному підрозділові присвоюється код, про що підприємство залізничного транспорту письмово повідомляє органу державної фіскальної служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. 

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 466 (466-2014-п) від 17.09.2014} 

Номер податкової накладної, оформленої структурним підрозділом, складається з порядкового номера та присвоєного коду, який зазначається через скісну риску. 

Структурні підрозділи складають декларації з податку на додану вартість у паперовій та електронній формі і подають їх разом з копіями записів у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних в електронній формі до 13 числа місяця, що настає за звітним, підприємству залізничного транспорту для складення зведеної декларації з податку на додану вартість та зведеного реєстру. 

Підприємство залізничного транспорту подає відповідному органу державної фіскальної служби за місцем реєстрації як платника податку на додану вартість зазначені зведені декларацію та реєстр і сплачує податок до бюджету в строки, визначені Податковим кодексом України (2755-17). 

{Абзац четвертий пункту 3іззмінами,внесеними згідно з Постановою КМ № 466 (466-2014-п) від 17.09.2014} 

4. Під час складання декларації з податку на додану вартість підприємство залізничного транспорту та структурні підрозділи включають до податкових зобов'язань суми податку на додану вартість, нараховані на: 

1) дохідні надходження від перевезень вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти у:
місцевому залізничному сполученні (в межах однієї залізниці);
прямому залізничному сполученні;
міжнародному залізничному сполученні; 

2) збори за додаткові операції (ставки, згідно з якими проводяться розрахунки за постачання підприємствами залізничного транспорту послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу); 

3) інші доходи від постачання послуг, платежізаякі надходять на поточні рахунки; 

4) доходи, що надійшли як попередня оплата. 

5. Підставою для нарахування податку на додану вартість, передбаченого: 

підпунктами 1 і 2 пункту 4 цього Порядку,єдорожня відомість,корінець дорожньої відомості, відомість плати за користування вагонами, накопичувальні картки та інші проїзні та перевізні документи, визначені законодавством; 

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 466 (466-2014-п) від 17.09.2014} 

підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, є надходження коштів на поточні та розподільчі(відкриті у відділеннях банків за місце знаходженням Укрзалізниці,  підприємств залізничного транспорту та їх структурних підрозділів і призначені для зарахування дохідних надходжень) рахунки. 

6. Підставою для застосування нульової ставки податку на додану вартість у міжнародному залізничному сполученні (крім транзитних перевезень) є накладні УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ) та уніфікована накладна ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС). 

7. Розрахунки за постачання послуг з перевезення (переміщення) вантажів та пасажирів транзитом через митну територію України, а також послуг, пов'язаних з таким перевезенням (переміщенням), проводяться державним підприємством "Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень", яке веде в установленому порядку податковий облік дохідних надходжень на підставі накладних УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ) та уніфікованої накладної ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС) і оформляє податкові накладні вантажовідправникам та/або вантажоотримувачам (покупцям). 

Підприємства залізничного транспорту, які отримують доходи від транзитних перевезень, оформляють зазначеному підприємству податкові накладні на суми таких доходів, відображають їх у податкових зобов'язаннях у складі обсягів постачання послуг, що звільнені від оподаткування, та здійснюють розподіл сум податку на додану вартість, які підлягають віднесенню до податкового кредиту відповідно до Податкового кодексу України (2755-17). 

71. Підприємство залізничного транспорту, відповідальне за продаж електронних проїзних і перевізних документів та проїзних і перевізних документів з відкладеним друком на перевезення пасажирів і багажу в межах митної території України (далі – відповідальне підприємство), нараховує на вартість послуг з перевезення, інших додаткових послуг, що підлягають оподаткуванню, податок на додану вартість (який відображається в проїзних і перевізних документах, у тому числі електронних, окремою сумою) відповідно до Податкового кодексу України (2755-17) та складає в порядку, встановленому законодавством, податкові накладні (z0185-14) за щоденними підсумками операцій з такого продажу, які відображає в складі податкового зобов’язання з податку на додану вартість. 

Підприємства залізничного транспорту, що отримують дохідні надходження від відповідального підприємства, нараховують на вартість послуг з перевезення, інших додаткових послуг, що підлягають оподаткуванню, податкові зобов’язання з податку на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України та видають відповідальному підприємству податкові накладні, які є підставою для формування ним податкового кредиту. 

Відповідальне підприємство на підставі відповідних договорів з підприємствами залізничного транспорту нараховує на вартість наданих ним агентських послуг податок на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України (2755-17) та видає за операціями з надання таких послуг зазначеним підприємствам податкові накладні (z0185-14), які відображає у складі податкового зобов’язання з податку на додану вартість.

{Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 466 (466-2014-п) від 17.09.2014} 

8. З метою інформування про зміну стану взаєморозрахунків, пов'язаних з постачанням послуг,зокрема відвантаженням товарно-матеріальних цінностей, розподілом дохідних надходжень та іншими господарськими операціями без здійснення оплати, підприємство залізничного транспорту (його структурний підрозділ) надсилає іншому підприємству офіційне повідомлення (авізо). 

Розрахунки між підприємствами залізничного транспорту на підставі авізо про постачання послуг з відображенням у бухгалтерському обліку відповідних господарських операцій за субрахунком682"Внутрішні розрахунки" з урахуванням актів звіряння взаємної заборгованості мають безперервний характер. 

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання послуг вважається дата оформлення документа, що засвідчує факт їх постачання підприємством залізничного транспорту. При цьому оформляється податкова накладна та надсилається авізо про постачання послуг. 

9. За результатами виконання грошових зобов'язань Укрзалізницею (за договорами про придбання рухомого складу, машин і механізмів, іншого обладнання, централізоване придбання матеріалів для ремонту верхньої будови колії, підготовку нормативної документації,проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, ремонт і модернізацію рухомого складу, який перебуває на обліку в підприємствах залізничного транспорту) продавець товарів (послуг) оформляє податкову накладну їх отримувачам - підприємствам залізничного транспорту на підставі договору або розпорядчого документа Укрзалізниці та банківських документів про оплату. 

10. Підприємства залізничного транспорту ведуть бухгалтерський облік та подають фінансову і податкову звітність в установленому порядку із зазначенням виду економічної діяльності "Основна діяльність підприємств залізничного транспорту".