Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати"

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif


Закон України


(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 49, ст.422)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 429-IV (429-15) від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 10-11, ст.87
№ 431-IV (431-15) від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 14, ст.96
№ 1214-IX (1214-20) від 04.02.2021}

Стаття 1. Підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).

Стаття 2. Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати (далі - компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня набрання чинності цим Законом.

Під доходами у цьому Законі слід розуміти грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру:

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);

{Абзац другий частини другої статті 2 в редакції Закону № 1214-IX (1214-20) від 04.02.2021}

соціальні виплати;

стипендії;

заробітна плата (грошове забезпечення);

{Абзац п'ятий частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1214-IX (1214-20) від 04.02.2021}

сума індексації грошових доходів громадян;

{Частину другу статті 2 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 1214-IX (1214-20) від 04.02.2021}

суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

{Частину другу статті 2 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 1214-IX (1214-20) від 04.02.2021}

суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

{Частину другу статті 2 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 1214-IX (1214-20) від 04.02.2021}

Стаття 3. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, до уваги не береться).

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 431-IV (431-15) від 16.01.2003}

Стаття 4. Виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.

Стаття 5. Своєчасно не отриманий з вини громадянина доход компенсації не підлягає.

Стаття 6. Компенсацію виплачують за рахунок:

власних коштів - підприємства, установи і організації, які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об'єднання громадян;

коштів відповідного бюджету - підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету;

коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.

{Абзац четвертий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 429-IV (429-15) від 16.01.2003; в редакції Закону № 1214-IX (1214-20) від 04.02.2021}

Стаття 7. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) від виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у судовому порядку.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу (особи) за несвоєчасну виплату доходів визначається відповідно до законодавства.

Стаття 8. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 жовтня 2000 року
№ 2050-III