Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" від 28.01.2002 № 57

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.01.2002 № 57

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2002 р.
за № 86/6374


Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету


{Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1099 від 29.12.2002
№ 386 від 14.06.2004
№ 845 від 29.12.2004
№ 86 від 03.02.2005
№ 267 від 10.03.2006
№ 253 від 23.02.2007
№ 1581 від 30.12.2008
№ 1512 від 24.12.2009
№ 268 від 19.05.2010
№ 4 від 05.01.2011
№ 1220 від 26.11.2012
№ 9 від 09.01.2013
№ 398 від 18.03.2013
№ 1037 від 06.12.2013
№ 1118 від 04.12.2015
№ 558 від 07.06.2017
№ 743 від 06.09.2017
№ 886 від 13.11.2018
№ 1209 від 29.12.2018
№ 707 від 13.11.2020}

{У тексті наказу слова в усіх відмінках замінено словами у відповідних відмінках: "Управління організації бюджетного процесу" - "Департамент державного бюджету"; "Управління доходів" - "Департамент доходів"; "Управління фінансів транспорту, зв'язку, сфери послуг та відносин власності" - "Департамент фінансів державних підприємств"; "фінансової політики та управління державним боргом" - "державного боргу" згідно з Наказом Міністерства фінансів  № 267 від 10.03.2006}

З метою приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Наказ Міністерства фінансів України від 09.01.2001 № 6 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за № 65/5256, вважати таким, що втратив чинність.

2. Затвердити форми кошторису, штатного розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, що додаються.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 398 від 18.03.2013, № 1037 від 06.12.2013, № 1209 від 29.12.2018}

3. Затвердити Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України, що додається.

4. Департаменту по бюджету довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.

5. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам розробити відповідно до зазначеної Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.

Міністр І.О. Юшко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 № 57
(в редакції наказу Міністерства
фінансів України
14.06.2004 № 386)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2002 р.
за № 86/6374


Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України


{У тексті Інструкції слова "Департамент фінансів державних підприємств" в усіх відмінках замінено словами "Департамент фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та підприємництва" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008}

{У тексті Інструкції слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011}

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України (далі - Інструкція) визначає процедури складання і виконання розпису Державного бюджету України.

1.2. Розпис Державного бюджету України на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим та включати:

{Абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008}

розпис доходів державного бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду державного бюджету;

розпис фінансування державного бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів державного бюджету за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання;

{Абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011}

розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету);

{Абзац четвертий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011, № 1220 від 26.11.2012}

розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету;

річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

1.3. Річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

{Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011, № 398 від 18.03.2013}

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

{Абзац перший пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013}

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".

{Абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, у редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012}

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

{Пункт 1.5 глави 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013}

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у законі про Державний бюджет України, та затверджується Міністром фінансів України в місячний термін з дня прийняття цього закону.

{Абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011}

До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

{Абзац другий пункту 1.6 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011}

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цієї Інструкції з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

{Пункт 1.6 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008}

1.7. Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України за загальнодержавними видатками та кредитуванням бюджету та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів та бюджетних програм щодо виконання державою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, резервного фонду місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами щодо виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами.

{Абзац перший пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 1512 від 24.12.2009, № 4 від 05.01.2011, № 886 від 13.11.2018}

Розпорядники бюджетних коштів (далі - розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

{Абзац другий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008, № 4 від 05.01.2011, № 1220 від 26.11.2012, № 886 від 13.11.2018}

{Пункт 1.7 в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 86 від 03.02.2005, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 267 від 10.03.2006, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 253 від 23.02.2007}

2. Складання розпису

2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до державного бюджету.

2.2. Розпис доходів складається структурним підрозділом Міністерства фінансів України (далі - Мінфін), який відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує реалізацію бюджетної політики в частині планування дохідної частини бюджету, за участю інших структурних підрозділів Мінфіну та головних розпорядників.

{Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 267 від 10.03.2006, № 1220 від 26.11.2012}

2.3. Розпис фінансування складається структурними підрозділами Мінфіну, які відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечують реалізацію бюджетної політики в частині надходжень та витрат бюджету, пов'язаних із зміною обсягу боргу, та надходжень від приватизації державного майна, за погодженням з Департаментом державного бюджету Мінфіну з урахуванням необхідності забезпечення своєчасності і повноти платежів з погашення основної суми державного боргу, можливостей щодо обсягів і термінів залучення державних запозичень, графіків проведення приватизації державного майна, а також потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду державного бюджету.

{Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012}

2.4. Розпис повернення кредитів до державного бюджету складається відповідними структурними підрозділами Мінфіну.

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до державного бюджету Департамент державного бюджету Мінфіну розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду державного бюджету за відповідними структурними підрозділами Мінфіну і подає їм разом із роз'ясненнями.

Керуючись роз'ясненнями, відповідні структурні підрозділи Мінфіну визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм або в цілому головному розпоряднику за тими бюджетними програмами, які належать до компетенції відповідного структурного підрозділу, та разом із лімітними довідками про бюджетні асигнування та кредитування (далі - лімітна довідка) надають їх Департаменту державного бюджету Мінфіну, який зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, складає узагальнену лімітну довідку за кожним головним розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань головному розпоряднику в цілому подає на підпис Міністру фінансів України або особі, яка виконує його обов’язки, та доводить усі лімітні довідки до кожного головного розпорядника. За необхідності структурні підрозділи Мінфіну надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом із необхідними роз'ясненнями.

{Абзац другий пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008, № 398 від 18.03.2013, № 707 від 13.11.2020}

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ та науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги, (далі - заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров’я) - планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів та подають відповідним структурним підрозділам Мінфіну зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. Структурні підрозділи Мінфіну відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів Мінфіну, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають Департаменту державного бюджету Мінфіну свої пропозиції щодо включення їх до розпису.

{Абзац третій пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, № 1581 від 30.12.2008, № 1220 від 26.11.2012, № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020}

Департамент державного бюджету Мінфіну зводить отримані від структурних підрозділів Мінфіну матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження Міністру фінансів України у двох примірниках.

{Абзац четвертий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 268 від 19.05.2010}

2.6. Оригінал затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях Державній казначейській службі України, примірник затвердженого розпису передається до Рахункової палати та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені внесенням змін до закону про Державний бюджет України.

{Пункт 2.6 у редакції Наказів Міністерства фінансів № 268 від 19.05.2010, № 4 від 05.01.2011, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012}

{Пункт 2.7 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 253 від 23.02.2007}

2.7. Міністерство фінансів України надає Державній казначейській службі України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету, крім міжбюджетних трансфертів, розподіл яких здійснюється відповідно до окремого рішення відповідного органу. Органи Державної казначейської служби України доводять витяги з розпису до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим і відповідних місцевих фінансових органів.

{Пункт 2.7 у редакції Наказів Міністерства фінансів № 253 від 23.02.2007, № 1512 від 24.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020}

2.8. Державна казначейська служба України протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ і установ охорони здоров’я та наукових установ.

{Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, № 1220 від 26.11.2012, № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020}

3. Унесення змін до розпису

3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків;

{Абзац третій пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

{Абзац п'ятий пункту 3.1 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012}

{Абзац шостий пункту 3.1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

прийняття рішення Кабінету Міністрів України щодо здійснення програм та заходів за іншими надходженнями спеціального фонду бюджету;

{Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1037 від 06.12.2013}

необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цієї Інструкції;

необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

унесення змін до закону про Державний бюджет України.

{Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008, у редакції наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011}

3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом державного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до цієї Інструкції у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

{Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012, № 398 від 18.03.2013}

3.3. Відповідні структурні підрозділи Мінфіну за обґрунтованим поданням головних розпорядників, доручень Кабінету Міністрів України або на підставі нормативних актів за дві години до кінця робочого дня не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цієї Інструкції, подають до Департаменту державного бюджету Мінфіну пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 15 до Інструкції. При цьому до довідки необхідно додати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені асигнування за відповідними бюджетними програмами згідно зі звітністю Державної казначейської служби України.

{Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів № 253 від 23.02.2007, № 1581 від 30.12.2008, № 1220 від 26.11.2012}

3.4. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, перерозподілу видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, головний розпорядник подає лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису до відповідного структурного підрозділу Мінфіну, який готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

{Пункт 3.4 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 268 від 19.05.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1037 від 06.12.2013; у редакції Наказу Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального фонду державного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

{Абзац другий пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду державного бюджету на рік, за винятком внесення змін до закону про Державний бюджет України та випадків, передбачених абзацом третім пункту 3.9;

{Абзац третій пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

враховувати фактично відкриті асигнування (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції);

{Абзац четвертий пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

проводитися переважно за відсутності, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за бюджетними зобов’язаннями за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

{Абзац п'ятий пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008, № 707 від 13.11.2020}

відповідати вимогам закону про Державний бюджет України та інших нормативно-правових актів;

вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім та десятим пункту 3.1 та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

{Абзац сьомий пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012, № 1118 від 04.12.2015}

3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні структурні підрозділи Мінфіну подають оригінал Департаменту державного бюджету Мінфіну для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за наявності доручення Міністра фінансів України або заступника Міністра відповідно до розподілу обов’язків довідки реєструються до кінця місяця.

{Абзац перший пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 1220 від 26.11.2012, № 707 від 13.11.2020}

Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 до Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами довідок передається Державній казначейській службі України (довідки передаються на паперових і електронних носіях), другий примірник з копіями довідок залишається в Департаменті державного бюджету Мінфіну, а один примірник копій довідок залишається у відповідному структурному підрозділі Мінфіну. Одночасно Державній казначейській службі передається перелік нових бюджетних програм (на електронних носіях).

{Абзац другий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012}

Зміни до розпису у частині міжбюджетних трансфертів разом із помісячним розподілом міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами вносяться у порядку, визначеному пунктом 2.7 цієї Інструкції.

{Абзац третій пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

Департамент державного бюджету Мінфіну надсилає Державній казначейській службі України зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та до 29-го числа кожного місяця.

Зміни до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами доводяться у порядку, визначеному пунктом 2.7 цієї Інструкції.

{Пункт 3.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009}

3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:

підписуються керівником відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особою, яка виконує його обов’язки, візуються заступниками Міністра відповідно до розподілу обов’язків;

{Абзац другий пункту 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 267 від 10.03.2006; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 743 від 06.09.2017, № 707 від 13.11.2020}

у разі внесення змін до розпису за спеціальним фондом за умови перевищення надходжень з урахуванням залишку коштів на початок року, за іншими надходженнями підписуються керівником відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особою, яка виконує його обов’язки, та візуються керівником структурного підрозділу відповідно до функціональних повноважень з питань застосування кодів фінансування в межах компетенції або особою, яка виконує його обов’язки, заступниками Міністра відповідно до розподілу обов’язків;

{Пункт 3.7 глави 3 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

у разі внесення змін до розпису, що змінюють обсяг показників надходжень та витрат загального фонду державного бюджету за місяцями, за наявності доручень Міністра фінансів України, заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків підписуються керівником відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особою, яка виконує його обов’язки, у разі необхідності візуються керівником структурного підрозділу відповідно до функціональних повноважень з питань застосування кодів фінансування в межах компетенції або особою, яка виконує його обов’язки;

{Пункт 3.7 глави 3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

у разі внесення змін до помісячного розпису фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання, що збалансовують зміни до розпису у випадках, передбачених абзацом четвертим цього пункту, підписуються керівником структурного підрозділу відповідно до функціональних повноважень з питань застосування кодів фінансування в межах компетенції або особою, яка виконує його обов’язки;

{Пункт 3.7 глави 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

підписуються директором Департаменту державного бюджету Мінфіну або особою, яка виконує його обов'язки;

{Пункт 3.7 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 743 від 06.09.2017}

затверджуються Міністром, першим заступником Міністра або заступником Міністра;

{Абзац пункту 3.7 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012}

реєструються за номером та датою;

доводяться до Державної казначейської служби України.

Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ Мінфіну у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із Державної казначейської служби України готує доповідну записку на ім'я Міністра фінансів України, першого заступника Міністра або заступника Міністра, який затверджував довідку, і візує її в Департаменті державного бюджету Мінфіну. Після погодження із Міністром фінансів України, першим заступником Міністра або заступником Міністра доповідна записка передається до Департаменту державного бюджету Мінфіну для анулювання, а її копія - до Державної казначейської служби України.

{Абзац десятий пункту 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік Державною казначейською службою України довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

3.8. Державна казначейська служба України здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ і установ охорони здоров’я - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.

{Абзац перший пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, № 1220 від 26.11.2012, № 398 від 18.03.2013, № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020}

Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають Державній казначейській службі України реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров’я, а також заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, - змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров’я - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до цієї Інструкції.

{Абзац другий пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, № 1512 від 24.12.2009, № 4 від 05.01.2011, № 1220 від 26.11.2012, № 398 від 18.03.2013, № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020}

3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.

{Абзац перший пункту 3.9 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011}

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями, за надходженнями субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України (додаток 7), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби України, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державної казначейської служби України копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Одночасно заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та установи охорони здоров’я, вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів. Органи Державної казначейської служби України ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

{Абзац другий пункту 3.9 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 253 від 23.02.2007, № 1581 від 30.12.2008, № 1512 від 24.12.2009, № 4 від 05.01.2011, № 1220 від 26.11.2012, № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020}

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, Мінфін за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати Мінфіну детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень (крім надходжень у рамках програм допомоги і грантів ЄС, іноземних держав, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, донорських установ) до спеціального фонду Державного бюджету України (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.

{Абзац третій пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012, № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020}

За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

{Абзац четвертий пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011}

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду державного бюджету

{Заголовок глави 4 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011}

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Міністр фінансів України може вносити зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету.

{Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011}

4.2. Структурні підрозділи Мінфіну відповідно до закріплених функцій і процедур розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, державних запозичень, надходжень від приватизації державного майна, повернення кредитів на фінансування загального фонду державного бюджету і подають Департаменту державного бюджету Мінфіну не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів, державних запозичень або надходжень від приватизації державного майна на фінансування державного бюджету.

{Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012}

4.3. Департамент державного бюджету Мінфіну за участю відповідних структурних підрозділів Мінфіну на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду, державних запозичень та надходжень від приватизації державного майна на фінансування загального фонду державного бюджету розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням інформації Державної казначейської служби України про виділені асигнування та подає на розгляд Міністру фінансів України.

{Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008, № 4 від 05.01.2011}

4.4. На підставі наданої інформації Міністр фінансів України приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.

{Пункт 4.4 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011}

4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.

{Пункт 4.5 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011}

5. Виконання та звітність

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету здійснюються Державною казначейською службою України:

щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів із державного бюджету наростаючим підсумком з початку року.

5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, Державна казначейська служба України проводить з Департаментом державного бюджету Мінфіну звірку розпису державного бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.

{Пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012}

5.4. Головні розпорядники бюджетних коштів, у мережі яких є заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров’я, щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, подають Міністерству фінансів України виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.

{Абзац другий пункту 5.4 глави 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015}

{Інструкцію доповнено новим пунктом 5.4 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, у зв'язку з цим пункт 5.4 вважати пунктом 5.5, пункт 5.4; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012, № 398 від 18.03.2013, № 707 від 13.11.2020}

5.5. У звіті про виконання державного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні закону про Державний бюджет України, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом державного бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

Управління організації
бюджетного процесу В.П. Лозицький

Додаток 1
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(посада)

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)                                       

М.П.

Довідка про зміни до річного розпису бюджету на ____ рік

Номер ____________
Дата _____________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
___________________________________________).
Відділ-виконавець ___________________________________________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________________________________________

(тис.грн.)

Код

Найменування

Сума змін (+, -)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

     
 

у тому числі:

     
 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

     
 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)*

     
 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

     
       
         
 

ВИТРАТИ - усього

     
 

у тому числі:

     
 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

     
 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)**

     
 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

     

Директор Департаменту державного бюджету

Керівник відповідного структурного підрозділу

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

_____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

__________
* До надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.
** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 743 від 06.09.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 2
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
       (підпис)                                         

М.П.

Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на ________ рік

Номер ____________
Дата _____________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
__________________________________________).
Відділ-виконавець ___________________________________________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________________________________________

(тис.грн.)

КЕКВ

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2110

Оплата праці

                         

2120

Нарахування на оплату праці

                         

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

                         

2230

Продукти харчування

                         

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

                         

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

                         

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

                         

2700

Соціальне забезпечення

                         

5000*

Інші видатки

                         
 

УСЬОГО

                         

Директор Департаменту державного бюджету

Керівник відповідного структурного підрозділу

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

__________
* Технічний код, який включає всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 743 від 06.09.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 3
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)                                         

М.П.

Довідка про зміни до помісячного розпису надання кредитів із загального фонду бюджету на ____ рік

Дата ____________
Номер _____________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
____________________________________________________).
Відділ-виконавець ___________________________________________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________________________________________

(тис.грн.)

ККК

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

                             
 

УСЬОГО

                         

Директор Департаменту державного бюджету

Керівник відповідного структурного підрозділу

_____________  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

___________  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 743 від 06.09.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 4
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)                                         

М.П.

Довідка про зміни до помісячного розпису доходів загального фонду бюджету на ____ рік

Номер ____________
Дата ______________

Відділ-виконавець ___________________________________________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________________________________________

(тис.грн.)

ККД

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

                             
 

УСЬОГО

                         

Директор Департаменту державного бюджету

Керівник відповідного структурного підрозділу

_____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 743 від 06.09.2017, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 5
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

_____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)                                     

М.П.

Довідка про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету на ____ рік

Номер ____________
Дата ______________

Відділ-виконавець ___________________________________________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________________________________________

(тис.грн.)

ККФ

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

                             
 

УСЬОГО

                         

Директор Департаменту державного бюджету

Керівник відповідного структурного підрозділу

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

______________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 743 від 06.09.2017, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 6
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(посада)

______________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)                                          

М.П.

Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на ____ рік

Дата ____________
Номер _____________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету_________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ___________________________).
Відділ-виконавець ___________________________________________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________________________________________

(тис.грн.)

Код

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього

                         
 

у тому числі:

                         
 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

                         
 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)*

                         
 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

                         
 

ВИТРАТИ - усього

                         
 

у тому числі:

                         
 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

                         
 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)**

                         
 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

                         

Директор Департаменту державного бюджету

Керівник відповідного структурного підрозділу

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

_____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

__________
* До інших надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.
** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 743 від 06.09.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 7
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
04.12.2015 № 1118)

ДОВІДКА
про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України

(грн.)

{Додаток 7 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 253 від 23.02.2007, № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

Додаток 8
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)

Реєстр №______ довідок про зміни до розпису Державного бюджету України "___" _________ 20___ р.

№ з/п

Номер довідки

Дата

 

Довідки про внесення змін до річного розпису бюджету

     
     
 

Довідки про внесення змін до помісячного розпису бюджету

     
     

Передав

_____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис) 

Отримав

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1099 від 29.12.2002; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 386 від 14.06.2004, № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1037 від 06.12.2013, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 9
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
          (підпис)                                          

М.П.

Погоджено**

___________________________________
                                (посада)

______________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
         (підпис)
М.П                     __________________ 20___ р.

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на _____ рік

Номер_________________
Дата___________________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача, найменування міста, району, області
___________________________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)) ___________,
підстава ____________ __
Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету __________________________.

№ з/п

Показники

Сума змін (+,-), грн.

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

     

1.1

Поточні видатки

     

1.2

Капітальні видатки

     

1.3

Надання внутрішніх кредитів

     

1.4

Надання зовнішніх кредитів

     

*

       

Керівник**

_________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
  (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

__________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
  (підпис)

М.П.***     __________________ 20___ р.

 

* Форма довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.
** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов’язковою. Для закладів фахової передвищої та вищої освіти та наукових установ, закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України), довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

__________
2Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

{Інструкцію доповнено додатком 9 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 268 від 19.05.2010, № 4 від 05.01.2011, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 558 від 07.06.2017, № 743 від 06.09.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 10
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(посада)

_____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)                                       

М.П.

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на _______ рік

Номер_________________
Дата___________________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, найменування міста, району, області
___________________________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів))
назва фонду бюджету ________________________________________________________________________________,
підстава ___________________________________________________________________________________________
Код економічної класифікації видатків бюджету ___________________________________________________________ .

(грн.)

Показники

Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями:

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оплата праці

                         

Нарахування на оплату праці

                         

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

                         

Продукти харчування

                         

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

                         

Соціальне забезпечення

                         

Інші видатки

                         

УСЬОГО

                         

Керівник*

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
    (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
    (підпис)

               
М.П.**      __________________ 20___ р.

 

__________
* Для закладів фахової передвищої та вищої освіти та наукових установ, закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України), довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

___________________
2Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

{Інструкцію доповнено додатком 10 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 268 від 19.05.2010, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(посада)

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)                                      

М.П.

Довідка про зміни до кошторису на ____ рік

Номер_________________
Дата___________________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи
___________________________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
___________________________________________).
Підстава ___________________________________________________________________________________________

(грн.)

Код**

Найменування

Сума змін (+, -)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

     
 

у тому числі:

     
 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

     
 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

     
 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

     
       
         
 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

     
 

у тому числі:

     
 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

     
 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

     

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

__________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
   (підпис)

___________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
   (підпис)

М.П.*    __________________ 20___ р.

 

* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

{Інструкцію доповнено додатком 11 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 12
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(посада)

___________  Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
 (підпис)                                         

М.П.

Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на ________ рік

Номер ____________
Дата _____________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
____________________________________________________).
Підстава ___________________________________________________________________________________________

(грн.)

КЕКВ

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2110

Оплата праці

                         

2120

Нарахування на оплату праці

                         

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

                         

2230

Продукти харчування

                         

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

                         

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

                         

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

                         

2700

Соціальне забезпечення

                         

5000*

Інші видатки

                         
 

УСЬОГО

                         

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.**

 __________________ 20___ р.

__________
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

__________
2Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

{Інструкцію доповнено додатком 12 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 13
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(посада)

__________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)                                         

М.П.

Довідка про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюджету на ____ рік

Дата ____________
Номер _____________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _________________________).
Підстава ___________________________________________________________________________________________

(грн.)

ККК

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

                             
 

УСЬОГО

                         

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
   (підпис)

__________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
   (підпис)

М.П.*        

__________________ 20___ р.

__________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

__________
2Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

{Інструкцію доповнено додатком 13 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 14
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(посада)

__________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)                                         

М.П.

Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на ____ рік

Дата ____________
Номер _____________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
_________________________).
Підстава ___________________________________________________________________________________________

(грн.)

Код

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього

                         
 

у тому числі:

                         
 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

                         
 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

                         
 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

                         
 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

                         
 

у тому числі:

                         
 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

                         
 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

                         

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

__________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
   (підпис)

__________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
   (підпис)

М.П.*

__________________ 20___ р.

__________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

2Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

{Інструкцію доповнено додатком 14 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

Додаток 15
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(посада)

_________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)                                     

М.П.

Довідка про зміни до помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду бюджету на ____ рік

Дата ____________
Номер _____________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
________________________).
Відділ-виконавець ___________________________________________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________________________________________

(тис.грн.)

ККК

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

                             
 

УСЬОГО

                         

Директор Департаменту державного бюджету

Керівник відповідного структурного підрозділу

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

{Інструкцію доповнено додатком 15 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 743 від 06.09.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
04.12.2015 № 1118)

КОШТОРИС

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Кошторис в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.2004, № 845 від 29.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010, № 4 від 05.01.2011; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 9 від 09.01.2013, 398 від 18.03.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 558 від 07.06.2017, № 886 від 13.11.2018, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Затверджую штат у кількості _____
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
______________________ гривень
_____________________________
                      (посада)

_____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
   (підпис)                                         

 ______________ 20___ р.            М. П.

Штатний розпис на _____ рік

___________________________________________________________________________________________________
(назва установи)

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

х

 

Керівник

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.

__________
Примітка. Складається органами державного управління та місцевого самоврядування.

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Штатний розпис в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Типовий штатний розпис на _____ рік

___________________________________________________________________________________________________
(назва установи)

ЗАТВЕРДЖУЮ

штат у кількості _______ штатних одиниць з
місячним фондом заробітної плати _____ гривень
_____________________________________________
                                (посада)                             
______________     Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
                (підпис)                                              

_______________ 20___ р.                  М.П.

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

Надбавки (грн.)

Доплати (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць (грн.)

Фонд заробітної плати на 
_____ рік (грн.)

               
                           

Керівник

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.

 

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Типовий штатний розпис в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)

_____________________________
(посада)                 

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)                                        
          ___________ 20___ р.        М.П.        

План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на ____ рік

___________________________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

___________________________________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-1_______________________).

(грн.)

Найменування

КЕКВ

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Оплата праці

2110

                         

Нарахування на оплату праці

2120

                         

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

                         

Продукти харчування

2230

                         

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

                         

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

                         

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

                         

Соціальне забезпечення

2700

                         

Інші видатки

5000*

                         

УСЬОГО

                           

Керівник

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

 М.П.**  ___________ 20___ р.

__________
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{План асигнувань в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.2004, № 86 від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)         

_____________________________
                      (посада)                

______________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)                                          

___________ 20___ р.           М.П.

Погоджено**

________________________________
                          (посада)

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

___________ 20___ р.                М. П.

План використання бюджетних коштів на _________ рік

___________________________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

___________________________________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-1_________________________,
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету _________________________.

(грн.)

№ з/п

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

     

1.1

Поточні видатки

     

1.2

Капітальні видатки

     

1.3

Надання внутрішніх кредитів

     

1.4

Надання зовнішніх кредитів

     

*

       

Керівник**

__________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
   (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

__________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
   (підпис)

М.П. ***       ___________ 20___ р.

__________
* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.
** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов’язковою. Для закладів фахової передвищої та вищої освіти та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України) план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{План в редакції Наказів Міністерства фінансів № 386 від 14.06.2004, № 86 від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 743 від 06.09.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
04.12.2015 № 1118)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Зведений кошторис в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.2004, № 845 від 29.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 4 від 05.01.2011, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 9 від 09.01.2013, № 398 від 18.03.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 558 від 07.06.2017, № 886 від 13.11.2018, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на _________ рік

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-
1__________________________________).

(тис. грн.)

Найменування

КЕКВ

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Оплата праці

2110

                         

Нарахування на оплату праці

2120

                         

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

                         

Продукти харчування

2230

                         

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

                         

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

                         

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

                         

Соціальне забезпечення

2700

                         

Інші видатки

5000 *

                         

УСЬОГО

                           

Керівник

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
      (підпис)

М.П.

___________ 20___ р.

__________
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Зведений план в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.2004, № 86 від 03.02.2005, № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
04.12.2015 № 1118)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Зведення показників в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.2004, № 845 від 29.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 4 від 05.01.2011, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 9 від 09.01.2013, № 398 від 18.03.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 558 від 07.06.2017, № 886 від 13.11.2018, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на _______ рік

Видана ____________________________________________________________________________________________
(назва установи, яка видала лімітну довідку)

___________________________________________________________________________________________________
(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: ___________________________________________________________________________________________________
1) З ___________________________________________________________________________________________________
бюджету____________________________________________________________________________________________
за ___________________________________________________________________________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету /
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-1

виділено

_____________________________________________________________________________, у тому числі на:

Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

видатки споживання - разом, з них:

 

 

 

оплата праці

 

 

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

видатки розвитку

 

 

 

повернення кредитів до бюджету

 

 

 

надання кредитів із бюджету

 

 

 

усього

 

 

 

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі*:

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

           

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на ____ рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до ________________________________. (число, місяць, рік)

Керівник

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
    (підпис)

М.П.           ___________ 20___ р.

 

__________

__________
* Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Лімітна довідка в редакції Наказів Міністерства фінансів № 386 від 14.06.2004, № 86 від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)

_____________________________
(посада)

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)                                       

___________ 20___ р.               М.П.

План надання кредитів із загального фонду бюджету на ____ рік

___________________________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

___________________________________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-
1________________________).

(грн.)

Найменування

ККК

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                             

УСЬОГО

                           

Керівник

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.*             ___________ 20___ р.

 

__________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Наказ доповнено планом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 386 від 14.06.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)

_____________________________
 (посада)

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)                                          

___________ 20___ р.            М.П.

План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на ____ рік

Вид бюджету _____________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-
1_________________________).

(грн.)

Найменування

Код

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього

                           

у тому числі:

                           

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

                           

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

                           

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету)

                           

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

                           

у тому числі:

                           

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

                           

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

                           

Керівник

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.            ___________ 20___ р.

 

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Наказ доповнено планом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 386 від 14.06.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Зведений план надання кредитів із загального фонду бюджету на ____ рік

Вид бюджету ______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-
1___________________________).

(тис.грн.)

Найменування

ККК

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                             

УСЬОГО

                           

Керівник

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
    (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
    (підпис)

М.П.         ___________ 20___ р.

 

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Наказ доповнено зведеним планом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 386 від 14.06.2004; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Зведений план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на ____ рік

Вид бюджету ______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-
1_________________________).

(тис.грн.)

Найменування

Код

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього

                           

у тому числі:

                           

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

                           

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

                           

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету)

                           
                           

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

                           

у тому числі:

                           

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

                           

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

                           

Керівник

__________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
    (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

__________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
    (підпис)

М.П.        ___________ 20___ р.

 

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Наказ доповнено зведеним планом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 386 від 14.06.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
(сума словами і цифрами)

_____________________________
(посада)

__________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)                                      

___________ 20___ р.           М.П.

Помісячний план використання бюджетних коштів на _______ рік

___________________________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

___________________________________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету ______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-
1_______________,
назва фонду бюджету ________________________________________________________________________________,
код економічної класифікації видатків бюджету ___________________________________________________________.

(грн.)

Показники

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оплата праці

                         

Нарахування на оплату праці

                         

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

                         

Продукти харчування

                         

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

                         

Соціальне забезпечення

                         

Інші видатки

                         

УСЬОГО

                         

Керівник

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.*         ___________ 20___ р.

 

__________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Наказ доповнено помісячним планом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Зведений помісячний план використання бюджетних коштів на _______ рік

___________________________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

___________________________________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
-1 ________________________),
назва фонду бюджету ______________________________________________________________________,
код економічної класифікації видатків бюджету _________________________________________________.

(тис.грн.)

Показники

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оплата праці

                         

Нарахування на оплату праці

                         

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

                         

Продукти харчування

                         

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

                         

Соціальне забезпечення

                         

Інші видатки

                         

УСЬОГО

                         

Керівник

___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.          ___________ 20___ р.

 

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Наказ доповнено зведеним помісячним планом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Зведений план використання бюджетних коштів на _______ рік

___________________________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

___________________________________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-1_________________________),
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету_________________.

(тис. грн.)

№ з/п

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

     

1.1

Поточні видатки

     

1.2

Капітальні видатки

     

1.3

Надання внутрішніх кредитів

     

1.4

Надання зовнішніх кредитів

     

*

       

Керівник

____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

_____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.        ___________ 20___ р.

 

__________
* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками

Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький

{Наказ доповнено зведеним планом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017, № 1209 від 29.12.2018, № 707 від 13.11.2020}