Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" від 15.02.2002 № 153 від 14.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2002 р. № 153
Київ


Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги


{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 902 від 11.07.2007
№ 30 від 19.01.2011
№ 1301 від 07.12.2011
№ 623 від 04.07.2012
№ 629 від 28.08.2013
№ 553 від 05.08.2015
№ 129 від 10.03.2017
№ 687 від 13.09.2017
№ 807 від 25.10.2017
№ 702 від 29.08.2018
№ 725 від 05.09.2018
№ 745 від 14.08.2019}

{У тексті Постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007}

{У тексті Постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011}

З метою координації роботи, пов'язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Затвердити Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (додається).

2. Установити, що офіційні звернення до країн і міжнародних організацій - донорів щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги надсилаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі як координатору діяльності, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги, забезпечувати формування стратегічних і щорічних програм міжнародної технічної допомоги відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональних стратегій розвитку, інших стратегій.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством закордонних справ, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції підготувати та подати Кабінетові Міністрів України до 1 квітня 2002 р. пропозиції щодо правового та фінансового регулювання питань надання Україною технічної допомоги іншим державам.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 18 квітня 1996 р. № 441 "Про державну реєстрацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги" (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 301);

пункт 19 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1277);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1999 р. № 170 "Про затвердження Положення про порядок акредитації організацій, що забезпечують реалізацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 6, ст. 194).

Прем'єр-міністр України А.Кінах

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. № 153

Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

{У тексті Порядку слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Мінекономіки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007}

{У тексті Порядку слово "термін" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "строк" у відповідному відмінку і числі, слово "Держкомстату" замінено словами "Державній службі статистики", слова "Державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінено словами "Державна податкова служба" у відповідному відмінку, а слово "Мінекономіки" - словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011}

{У тексті Порядку слова "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" та "Державна податкова служба" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Мінекономрозвитку" та "ДПС", а слово "Головдержслужба" в усіх відмінках - словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011}

{У тексті Порядку слово “ДПС” замінено словом “Міндоходів” згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

{У тексті Порядку слово “Міндоходів” замінено словом “ДФС” згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів (програм), акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів), реєстрації представництва донорської установи в Україні.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017}

Дія цього Порядку не поширюється на проекти (програми), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні в частині визначення бенефіціара та його участі в процесі залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Дія цього Порядку не поширюється на проекти (програми), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, в частині визначення бенефіціара та його участі в процесі залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

Дія цього Порядку не поширюється на проекти (програми), які фінансуються Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) відповідно до Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

2. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких належить формування та/або реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми), виконавчий орган місцевого самоврядування, юрисдикція якого поширюється на територію реалізації проекту (програми), Секретаріат Кабінету Міністрів України, Адміністрація Президента України;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 30 від 19.01.2011, № 687 від 13.09.2017, № 807 від 25.10.2017, № 745 від 14.08.2019}

виконавець - будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми), у тому числі на платній основі;

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 725 від 05.09.2018}

відповідальна особа - фізична особа, яка призначена реципієнтом (бенефіціаром) для організації робіт, пов'язаних з реалізацією проекту (програми), та яка безпосередньо готує звіти для подання Мінекономрозвитку;

донор - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи або організації, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України;

{Абзац п’ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

інститути громадянського суспільства - громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, недержавні засоби масової інформації, легалізовані відповідно до законодавства України;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

координатор проекту (програми) - заступник керівника бенефіціара або керівник структурного підрозділу бенефіціара, який уповноважений керівником бенефіціара забезпечувати нагляд за реалізацією проекту (програми), підготовку результатів поточного та/або заключного моніторингу та подання їх Мінекономрозвитку;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановами КМ № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019}

міжнародна технічна допомога - фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України;

{Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 629 від 28.08.2013}

моніторинг проектів (програм) - система спостереження за станом реалізації проекту (програми);

представництво донорської установи - це представництво іноземної організації незалежно від його назви (бюро, агентство, офіс тощо), метою діяльності якого є здійснення представництва інтересів донорської установи, координація міжнародної технічної допомоги, що надається Україні такою установою;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017}

програма - проекти, об'єднані для досягнення спільної мети;

проект - документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги, у тому числі співфінансування з інших джерел, протягом установлених строків;

{Абзац дванадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 725 від 05.09.2018}

реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою);

стратегічна програма - документ, яким на підставі результатів аналізу проблем соціально-економічного розвитку України визначаються пріоритетні напрями техніко-економічного співробітництва між донором та Україною. Цей документ розробляється в порядку та на термін, узгоджений між донором і Мінекономрозвитку;

щорічна програма - проекти (програми) та/або проектні пропозиції, що формуються з донором на кожний наступний фінансовий рік відповідно до погодженої з ним процедури;

грантова угода - угода між донором або виконавцем та реципієнтом про передачу фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті в рамках проекту (програми).

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

Залучення міжнародної технічної допомоги

3. Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді:

будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні;

робіт і послуг;

прав інтелектуальної власності;

фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;

інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.

4. Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим подають до Мінекономрозвитку в паперовому та/або електронному вигляді запити для залучення міжнародної технічної допомоги.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

5. Мінекономрозвитку аналізує подані запити на відповідність завданням та заходам, визначеним у Програмі діяльності Кабінету Міністрів, Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональних стратегіях розвитку, інших стратегіях та узгоджує з донорами стратегічні програми на основі цих запитів.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

6. Мінекономрозвитку виходячи з узгоджених з донорами стратегічних програм формує щорічні програми з урахуванням діючих проектів (програм) і на підставі запитів, які подаються до Міністерства бенефіціарами або потенційними реципієнтами.

У разі потреби Мінекономрозвитку ініціює утворення робочих груп у складі представників заінтересованих державних органів, бенефіціарів та донорів для проведення експертизи, оцінки та погодження зазначених запитів та інших питань, пов’язаних із залученням та використанням міжнародної технічної допомоги.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015; в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

7. Запит складається із супровідного листа, проектної пропозиції, листа підтримки.

Супровідний лист містить звернення щодо включення проектної пропозиції до щорічної програми.

Проектна пропозиція складається у довільній формі українською та англійською мовами (або мовою, прийнятною для донора) та повинна містити:

аналіз проблеми, розв'язання якої потребує залучення міжнародної технічної допомоги;

посилання на завдання та заходи, визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями, відповідно до яких планується залучення міжнародної технічної допомоги;

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

мету та завдання проекту (програми);

перелік видів діяльності, що здійснюватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги;

стислу інформацію про потенційного реципієнта;

очікувану вартість проекту (програми) і строк його реалізації;

очікувані результати від реалізації проекту (програми) та вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону.

Лист підтримки надається потенційному реципієнту бенефіціаром.

8. Бенефіціар або потенційний реципієнт у разі надходження від донора пропозицій щодо започаткування проекту (програми) оформляє запит згідно з вимогами пункту 7 цього Порядку і подає його до Мінекономрозвитку.

9. У разі коли реципієнтами є міністерства, інші центральні або місцеві органи виконавчої влади, тексти договорів (угод, меморандумів, протоколів) з питань техніко-економічного співробітництва, які регламентують взаємовідносини між донором і реципієнтом, узгоджуються з Мінекономрозвитку.

10. Мінекономрозвитку щороку інформує Кабінет Міністрів України про стан формування стратегічних та щорічних програм.

Державна реєстрація проектів (програм)

11. Проекти (програми) підлягають обов’язковій державній реєстрації.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013}

12. Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011}

13. Державна реєстрація проектів (програм) провадиться Мінекономрозвитку.

14. Для державної реєстрації проектів (програм) реципієнт (реципієнти) та донор або уповноважена донором особа подають до Мінекономрозвитку в електронному та паперовому вигляді такі документи:

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013}

1) клопотання про державну реєстрацію проекту (програми), яке містить відомості про:

донора (назва, юридична адреса, адреса в Україні уповноваженого донором органу, ім'я, прізвище, посада координатора робіт);

виконавця (назва, юридична адреса, адреса в Україні, ім'я, прізвище, посада координатора робіт і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України) або ДРФО (Державний реєстр фізичних осіб - платників податків);

{Абзац третій підпункту 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

реципієнта (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО);

бенефіціара (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи).

До клопотання обов'язково вноситься номер проекту (програми), визначений донором;

2) засвідчену донором або виконавцем копію контракту, укладеного між донором і виконавцем, або його частини, в якій визначено цілі, завдання проекту (програми), види та обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається для цілей проекту (програми), кошторисну вартість, строк та етапи реалізації проекту (програми), лист від бенефіціара про підтримку і заінтересованість у результатах проекту (програми) та згоду на провадження діяльності, зазначеної у контракті. У листі бенефіціара також зазначається інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями.

{Абзац перший підпункту 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 129 від 10.03.2017, № 745 від 14.08.2019}

У разі коли в результатах проекту (програми) заінтересований Комітет Верховної Ради України, СБУ, Національний банк, Центральна виборча комісія, Вища рада правосуддя, ДСА, Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди, Антимонопольний комітет, Національне антикорупційне бюро, інші державні органи або Державне управління справами, реципієнт та донор або уповноважена донором особа подає лист про заінтересованість у результатах проекту (програми) відповідного органу (органів). У листі заінтересованого органу також зазначається інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями;

{Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013; в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

У разі коли донор одночасно виконуватиме функції виконавця під час реалізації проекту (програми), бенефіціар у своєму листі про підтримку і заінтересованість у результатах проекту (програми) висловлює згоду на провадження діяльності, зазначеної в погодженому донором документі, що містить опис проекту (програми). У листі бенефіціара також зазначається інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями.

{Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

Для проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, лист від бенефіціара та/або листдержавного органу (державних органів) про заінтересованість у результатах проекту (програми) не подається.

{Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

Для проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, лист від бенефіціара та/або лист від державного органу (державних органів) про заінтересованість у результатах проекту (програми) не подається.

{Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

Для проектів (програм), зазначених в абзацах четвертому і п’ятому підпункту 2 пункту 14 цього Порядку, інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями, зазначається у клопотанні реципієнта про державну реєстрацію проекту (програми).

{Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

{Підпункт 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011}

2-1) засвідчений донором або виконавцем план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги (далі - план закупівлі), у двох примірниках, що складається за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку (у разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України);

{Абзац перший підпункту 2-1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

У разі внесення змін до плану закупівлі такий план подається із зазначенням дати внесення змін згідно з підпунктом 2-1 пункту 14 цього Порядку Мінекономрозвитку для надсилання у п’ятиденний строк одного примірника ДФС та розміщення його на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

{Підпункт 2-1 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

Для проектів (програм), які передбачають виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду “Укриття” для виконання міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття” відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду “Укриття” в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, план закупівлі не подається.

{Підпункт 2-1 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

{Абзац четвертий підпункту 2-1 пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

{Абзац п’ятий підпункту 2-1 пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

Для проектів (програм), в яких бенефіціар одночасно виконуватиме функції реципієнта, план закупівлі засвідчується донором або виконавцем та погоджується бенефіціаром.

{Підпункт 2-1 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

{Пункт 14 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011}

3) документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром).

Зазначений документ повинен також містити:

назву проекту (програми);

мету проекту (програми);

строк реалізації проекту (програми);

завдання відповідно до контракту на виконання проекту (програми);

очікувані результати від реалізації проекту (програми);

кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проекту (програми);

перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаваються, надаються в рамках проекту (програми);

очікуваний вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону;

зобов’язання донора (виконавця) щодо допомоги;

зобов’язання реципієнта (бенефіціара);

{Підпункт 3 пункту 14 в редакції Постанов КМ № 30 від 19.01.2011, № 623 від 04.07.2012}

3-1) реципієнт, який уклав грантову угоду з донором або виконавцем, замість документа, зазначеного у підпункті 3 пункту 14 цього Порядку, подає завірену ним копію такої грантової угоди;

{Пункт 14 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

4) лист-погодження Нацдержслужби у разі, коли проектом (програмою) передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України.

Лист-погодження видається Нацдержслужбою:

{Підпункт 4 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007}

на підставі поданих Нацдержслужбі реципієнтом (реципієнтами) та донором або уповноваженою донором особою копій клопотання і документа (технічного завдання, меморандуму, протоколу про наміри, плану діяльності тощо), підготовлених згідно з вимогами підпунктів 1 і 3 цього пункту;

{Підпункт 4 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

у разі відповідності проекту (програми) потребі та пріоритетним напрямам підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, інформація про які щороку надсилається органами виконавчої влади Нацдержслужбі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. № 252 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 665 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 31, ст. 1864).

{Підпункт 4 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007}

Усі документи, необхідні для проведення державної реєстрації проектів (програм), подаються мовою їх оригіналів з обов'язковим перекладом українською мовою.

{Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

15. У разі коли реципієнти утворюються як юридичні особи або визначаються на конкурсній основі під час реалізації проекту (програми), звернення про реєстрацію подається бенефіціаром і донором, про що робиться відмітка в реєстраційній картці, крім проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, та проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 05.08.2015, № 687 від 13.09.2017}

16. Мінекономрозвитку розглядає подані усіма заявниками проекту (програми) документи протягом 10 робочих днів починаючи від дня надходження документів, зазначених у пункті 14 цього Порядку, і приймає рішення щодо проведення державної реєстрації проекту (програми).

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

У разі коли документи для державної реєстрації подано не в повному обсязі, передбаченому пунктом 14 цього Порядку, Мінекономрозвитку письмово повідомляє про це заявника протягом десяти робочих днів.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011}

17. У державній реєстрації проектів (програм) може бути відмовлено в разі:

невідповідності поданих заявником документів вимогам пункту 14 цього Порядку;

невідповідності проекту (програми) узгодженій з донором стратегічній або щорічній програмі;

завершення строку реалізації проекту (програми);

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

виявлення в поданих документах недостовірної інформації.

18. Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яка підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку, засвідчується печаткою Міністерства та видається заявникові з надсиланням копії бенефіціарові протягом п’яти робочих днів від дати прийняття рішення про проведення державної реєстрації проекту (програми).

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 623 від 04.07.2012, № 629 від 28.08.2013}

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у реєстрі проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, та розміщується план закупівлі на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1301 від 07.12.2011, № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019}

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

18-1. Бенефіціар у місячний строк після отримання від Мінекономрозвитку копії реєстраційної картки проекту (програми) приймає рішення про організацію роботи з нагляду за його реалізацією, визначає координатора проекту (програми) та надсилає копію відповідного рішення Мінекономрозвитку.

{Порядок доповнено пунктом 18-1 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

19. У реєстрі проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, який ведеться в електронному та паперовому вигляді, зазначаються:

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

номер і дата державної реєстрації проекту (програми);

назва, цілі та вартість реалізації проекту (програми);

строк реалізації проекту (програми);

назва донора;

номер контракту (угоди, договору, угоди про внесок, грантового контракту тощо) між донором і виконавцем;

виконавець (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності) юридична адреса, адреса в Україні);

реципієнт (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності) юридична адреса), відповідальна особа;

бенефіціар (назва, юридична адреса, відповідальна особа);

інші відомості, що стосуються проекту.

Для проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, у позиції “Бенефіціар” робиться запис “не визначається”.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, у позиції “Бенефіціар” робиться запис “не визначається”.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

20. У разі втрати (знищення) реєстраційної картки проекту (програми) видається її дублікат, для одержання якого заявник або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку відповідне звернення.

21. Проекти (програми) підлягають перереєстрації у разі зміни донора, виконавців, реципієнтів, бенефіціара, назви, цілей, змісту, кошторисної вартості, строків виконання проекту (програми), подання плану закупівлі.

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 629 від 28.08.2013, № 745 від 14.08.2019}

У разі зміни реципієнта (реципієнтів) для перереєстрації проекту (програми) реципієнт (реципієнти) та донор або уповноважена донором особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені підпунктами 1 і 3 пункту 14 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1301 від 07.12.2011, № 629 від 28.08.2013}

У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк від одного до шести місяців без зміни кошторисної вартості донор або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, за винятком листа від бенефіціара.

{Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк понад шість місяців документи, визначені підпунктами 3 та 3-1 пункту 14 цього Порядку, у разі відсутності необхідності внесення до них змін для перереєстрації проекту (програми) не подаються.

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

У разі зміни кошторисної вартості проекту (програми) донор або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені у підпунктах 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, крім листа від бенефіціара. У документі, передбаченому підпунктом 1 пункту 14 цього Порядку, зазначається інформація про використану суму коштів у рамках проекту (програми). У разі потреби в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, подається документ, передбачений підпунктом 2-1 пункту 14 цього Порядку.

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

У разі зміни виконавців проекту (програми) донор або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені у підпунктах 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, крім листа від бенефіціара.

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

Якщо план закупівлі не було подано для здійснення державної реєстрації проекту (програми) (у разі потреби в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України), реципієнт (бенефіціар) або донор подає до Мінекономрозвитку документи, визначені у підпунктах 1 та 2-1 пункту 14 цього Порядку.

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

У разі зміни бенефіціара донор або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, за винятком копії контракту. У разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, також подається документ, передбачений підпунктом 2-1 пункту 14 цього Порядку.

{Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013}

В інших випадках перереєстрація проекту (програми) здійснюється в тому ж порядку, що і реєстрація.

{Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013}

22. Мінекономрозвитку анулює рішення про державну реєстрацію проекту (програми) у разі:

відмови донорів, виконавців або реципієнтів від його (її) реалізації;

неможливості усунення реципієнтом виявлених порушень щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавцем виявлених порушень щодо неналежної реалізації проекту (програми) у визначені бенефіціаром строки;

{Абзац третій пункту 22 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

неможливості усунення реципієнтом виявлених порушень щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавцем виявлених порушень щодо неналежної реалізації проекту (програми), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, у визначені Мінекономрозвитку строки.

{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

неможливості усунення реципієнтом виявлених порушень щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавцем виявлених порушень щодо неналежної реалізації проекту (програми), який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, у визначені Мінекономрозвитку строки.

{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

23. У разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, Мінекономрозвитку надсилає у п'ятиденний строк після реєстрації проекту (програми) ДФС копію реєстраційної картки проекту (програми) та один примірник плану закупівлі в електронному та паперовому вигляді з метою інформування про наявність податкових пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів (програм).

Мінекономрозвитку подає щокварталу ДФС відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

{Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 629 від 28.08.2013, № 129 від 10.03.2017}

Мінекономрозвитку невідкладно надсилає ДМС інформацію про анулювання рішення про реєстрацію проектів (програм).

{Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

Мінекономрозвитку подає щороку МЗС інформацію про державну реєстрацію (перереєстрацію) проектів (програм), які фінансуються Радою Європи та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та виконуються інститутами громадянського суспільства.

{Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

Виконавець, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку. У разі коли виконавцем є юридична особа - нерезидент, що не перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження подається в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби за адресою акредитації такої особи на території України та в копії Мінекономрозвитку.

{Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

Реципієнт, що реалізує право на податкові пільги в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, щомісяця до 20 числа подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.

{Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 1301 від 07.12.2011}

Моніторинг проектів (програм)

24. Моніторинг проводиться Мінекономрозвитку разом з бенефіціаром та уповноваженими представниками донора (за згодою) під час реалізації проекту (програми) (поточний моніторинг) і на заключному етапі реалізації (заключний моніторинг).

{Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011}

25. Для забезпечення поточного моніторингу реципієнт подає бенефіціарові:

{Абзац перший пункту 25 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

до 10 липня звітного року результати піврічного моніторингу проекту (програми) та до 10 січня року, що настає за звітним, результати річного моніторингу проекту (програми), складені за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, завізовані відповідальною особою та підписані керівником реципієнта;

{Абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013; в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

копії протоколів засідань наглядових рад та експертних груп, що утворюються для супроводження діяльності за проектом (програмою), якщо це передбачено проектам (програмою).

{Абзац четвертий пункту 25 виключено на підставі з Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

У випадку, передбаченому абзацом першим пункту 15 цього Порядку, зазначені документи подаються бенефіціаром до Мінекономрозвитку.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для забезпечення поточного моніторингу проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, зазначені документи подаються реципієнтом до Мінекономрозвитку.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для забезпечення поточного моніторингу проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, зазначені документи подаються реципієнтом до Мінекономрозвитку.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

Для забезпечення поточного моніторингу виконавець подає до Мінекономрозвитку щороку копію звіту, передбаченого контрактом з донором, або його частини, в якій визначено інформацію про стан реалізації проекту (програми), надану допомогу реципієнтам проекту (програми), суму використаних коштів.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

Реципієнт (бенефіціар) сприяє вивченню Мінекономрозвитку стану реалізації проекту (програми) на місці.

26. Для забезпечення заключного моніторингу реципієнт подає бенефіціарові підсумковий звіт про досягнуті результати відповідно до визначених на початку проекту (програми) критеріїв за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

{Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 623 від 04.07.2012, № 553 від 05.08.2015}

У випадку, передбаченому абзацом першим пункту 15 цього Порядку, підсумковий звіт про досягнуті результати подається бенефіціаром до Мінекономрозвитку.

{Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для забезпечення заключного моніторингу проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, підсумковий звіт про досягнуті результати відповідно до визначених на початку проекту (програми) критеріїв за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку подається реципієнтом до Мінекономрозвитку.

{Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для забезпечення заключного моніторингу проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, підсумковий звіт про досягнуті результати відповідно до визначених на початку проекту (програми) критеріїв за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку подається реципієнтом до Мінекономрозвитку.

{Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011}

27. Неподання реципієнтом бенефіціарові або бенефіціаром до Мінекономрозвитку документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, вважається рівнозначним незадовільному впровадженню проекту (програми).

У разі неподання реципієнтом до Мінекономрозвитку документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, щодо проектів (програм), що фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, впровадження таких проектів (програм) вважається незадовільним.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

У разі неподання реципієнтом до Мінекономрозвитку документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, щодо проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, впровадження цих проектів (програм) вважається незадовільним.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

Мінекономрозвитку інформує донора про незадовільне впровадження таких проектів (програм) та порушує перед донором питання щодо зупинення їх реалізації до отримання Мінекономрозвитку документів, зазначених у пункті 25 цього Порядку.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

{Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 05.08.2015, № 745 від 14.08.2019}

28. Бенефіціар аналізує та подає кожного півріччя до 30 числа наступного місяця Мінекономрозвитку підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу згідно з додатком 7 до цього Порядку.

{Абзаци перший - четвертий пункту 28 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

Неподання реципієнтом документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, бенефіціарові не може бути причиною невиконання бенефіціаром положень цього пункту.

Бенефіціар та реципієнт розміщують на власному веб-сайті результати річного моніторингу проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми).

{Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019}

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011}

29. Мінекономрозвитку готує щороку узагальнену інформацію про міжнародну технічну допомогу, що надається Україні, підготовлену за результатами моніторингу проектів (програм) разом з відповідними висновками, рекомендаціями та заходами щодо подальшого процесу залучення та використання міжнародної технічної допомоги, надсилає її Кабінету Міністрів України та розміщує на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

{Абзац перший пункту 29 в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

Для цього у Міністерстві можуть утворюватись експертні ради, робочі групи із залученням представників відповідних органів виконавчої влади, незалежних експертів, представників донорів, виконавців і реципієнтів.

Акредитація виконавців (юридичних осіб - нерезидентів)

30. Для акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) до Мінекономрозвитку подаються:

лист-звернення від донора щодо акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента), в якому зазначаються його назва, юридична адреса, адреса в Україні, телефон і факс, ім'я, прізвище, посада офіційного представника в Україні, списки українського та іноземного персоналу в Україні;

легалізоване згідно з вимогами законодавства України доручення про надання повноважень представляти виконавця (юридичну особу - нерезидента) в Україні, в якому зазначається назва проекту (програми).

{Абзац третій пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011}

31. Усі документи, необхідні для акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента), подаються мовою оригіналів з обов'язковим офіційним перекладом українською мовою.

32. Мінекономрозвитку розглядає подані документи протягом 10 робочих днів починаючи від дня надходження зазначених документів і приймає рішення щодо акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента).

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

33. Акредитація виконавця (юридичної особи - нерезидента) підтверджується свідоцтвом за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, яке підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку.

34. Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги видається на строк дії договору (контракту) або проекту (програми).

Зазначене свідоцтво є:

підтвердженням статусу виконавця (юридичної особи - нерезидента) як такого, що забезпечує реалізацію проекту (програми) відповідно до положень міжнародного договору України;

підставою для звернення в установленому порядку щодо виготовлення спеціальних печаток і штампів виконавця, відкриття відповідних спеціальних рахунків в банках, відомості про які внесено до Державного реєстру банків, що використовуються для впровадження проектів (програм), одержання спеціальних службових карток і номерних знаків транспортних засобів для виконавців та їх іноземних працівників, інших спрямованих на реалізацію проекту (програми) дій, передбачених законодавством.

{Абзац четвертий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

35. Мінекономрозвитку подає щокварталу копії свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги до МЗС, ДФС.

{Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

36. Якщо в інформації, що міститься в документах, зазначених у пункті 30 цього Порядку, сталися будь-які зміни, акредитований виконавець (юридична особа - нерезидент) зобов'язаний надіслати у 5-денний строк письмове повідомлення про це Мінекономрозвитку і надати відповідні документи. На підставі цього Міністерство видає нове свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, якщо такі зміни не суперечать вимогам акредитації.

37. В акредитації може бути відмовлено у разі:

невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

38. У разі продовження строку дії відповідного проекту (програми) виконавці (юридичні особи - нерезиденти) підлягають переакредитації в порядку, визначеному в пункті 30 цього Порядку.

39. Мінекономрозвитку має право анулювати рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) у разі:

офіційного звернення виконавця (юридичної особи - нерезидента) щодо анулювання рішення про акредитацію;

припинення дії контракту на виконання проекту (програми);

анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми).

{Абзац п’ятий пункту 39 виключено на підставі Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

40. Мінекономрозвитку протягом 5 робочих днів з моменту анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) зобов'язане повідомити про це зазначеного виконавця, МЗС, ДФС та донора.

{Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

41. Після повідомлення щодо анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) цей виконавець або уповноважена ним особа зобов'язана у 10-денний строк повернути до Мінекономрозвитку свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, надати довідку про закриття рахунку в уповноваженому банку.

{Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

{Пункт 42 виключено на підставі Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

Використання міжнародної технічної допомоги

43. Реципієнт забезпечує цільове використання міжнародної технічної допомоги під час реалізації проектів (програм).

44. Реципієнт забезпечує зарахування на баланс матеріальних цінностей, що надійшли в рамках проектів (програм), протягом 10 календарних днів.

Реципієнт забезпечує оприлюднення на власному веб-сайті або у засобах масової інформації відомостей про:

{Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

отримання будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввезено або придбано на митній території України, протягом 10 календарних днів з дати зарахування його на баланс;

{Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

укладення грантової угоди протягом 10 календарних днів з дати набрання нею чинності.

{Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

45. Реципієнт веде облік використаних коштів, які надаються в рамках міжнародної технічної допомоги у вигляді фінансових ресурсів (грантів), а бенефіціар за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги.

Мінекономрозвитку за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні.

{Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Мінекономрозвитку за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства.

{Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

{Пункт 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012}

46. Бенефіціар порушує перед:

{Абзац перший пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми);

{Абзац другий пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.

{Абзац пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

У разі коли порушення не усунено у визначені бенефіціаром строки, бенефіціар зобов’язаний подати Мінекономрозвитку пропозиції щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтом та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень - щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми).

{Абзац пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

У разі подання бенефіціаром зазначених пропозицій Мінекономрозвитку інформує:

донорів – про виявлені порушення, які не усунено та порушує перед ними питання щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтами та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень – щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми);

{Абзац шостий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

бенефіціара – про результати консультацій з донорами.

{Пункт 46 з змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013}

47. Мінекономрозвитку порушує перед:

реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні;

реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми), який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства;

{Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні.

виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства.

{Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

У разі коли порушення не усунено у визначені Мінекономрозвитку строки, Мінекономрозвитку інформує донора про виявлені порушення, які не усунено, та порушує перед ним питання щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтом та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень - щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми).

{Порядок доповнено пунктом 47 згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Реєстрація представництва донорської установи в Україні

48. Реєстрація представництва донорської установи в України, утворення якого передбачено міжнародним договором України, провадиться Мінекономрозвитку.

49. Для реєстрації представництва донорської установи в Україні до Мінекономрозвитку подаються:

лист-звернення від донора щодо реєстрації представництва донорської установи в Україні, в якому зазначаються його назва, юридична адреса, ім’я, прізвище, посада особи, уповноваженої представляти донорську установу в Україні, міжнародний договір України, яким передбачено утворення представництва донорської установи в Україні;

завірені донором копії установчих документів донорської установи;

легалізоване згідно з вимогами законодавства доручення донора про надання повноважень особі представляти донорську установу в Україні із зазначенням строку його дії.

50. Документи, необхідні для реєстрації представництва донорської установи в Україні, подаються мовою оригіналів з обов’язковим офіційним перекладом українською мовою.

51. Мінекономрозвитку розглядає подані документи протягом 10 робочих днів з дня їх надходження і приймає рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.

52. Реєстрація представництва донорської установи в Україні підтверджується посвідченням, складеним за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку, яке підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку та засвідчується печаткою Міністерства.

Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні зобов’язане повідомити про це МЗС, ДФС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби з надсиланням копії посвідчення.

53. Посвідчення є підставою для одержання пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, та для відкриття рахунків у банках, відомості про які внесено до Державного реєстру банків.

54. Якщо в інформації, що міститься в документах, поданих для реєстрації представництва донорської установи в Україні, сталися будь-які зміни, таке представництво надсилає протягом п’яти робочих днів письмове повідомлення про це Мінекономрозвитку і оформлені відповідно до вимог пункту 49 цього Порядку документи та посвідчення. На підставі цього Міністерство видає нове посвідчення.

55. У реєстрації представництва донорської установи в Україні може бути відмовлено у разі:

невідповідності поданих документів документам, зазначеним у пункті 49 цього Порядку;

завершення строку легалізованого згідно з вимогами законодавства України доручення донора про надання повноважень особі представляти донорську установу в Україні.

У разі відмови у реєстрації представництва донорської установи в Україні Мінекономрозвитку протягом 10 робочих днів інформує про це донора.

56. У разі втрати (знищення) посвідчення про реєстрацію донорської установи в Україні видається його дублікат, для одержання якого подається до Мінекономрозвитку відповідне звернення.

57. Мінекономрозвитку має право анулювати рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні у разі:

офіційного звернення донора щодо анулювання рішення про реєстрацію представництва;

відсутності надання допомоги Україні в рамках проектів (програм) міжнародної технічної допомоги протягом 24 місяців.

58. Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з моменту анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні зобов’язане повідомити про це зазначеному представництву, МЗС, ДФС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби та донору.

59. Після повідомлення щодо анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні таке представництво або уповноважена ним особа зобов’язані протягом 10 робочих днів повернути до Мінекономрозвитку оригінал посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017}

Додаток 1
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
проекту (програми) № ______

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 05.08.2015, № 687 від 13.09.2017; в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

Додаток 2
до Порядку

Зразок

ВІДОМОСТІ
про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги


з/п

Номер державної реєстрації проекту (програми)

Дата державної реєстрації (проекту)

Назва проекту (програми)

Реєстраційний номер проекту (програми), визначений донором (або номер контракту)

Кошторисна вартість

Строк та етапи виконання

Донор

Виконавець

Код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО виконавця за наявності

Реципієнт

Код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО реципієнта за наявності

Уповноважена особа
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (піврічний/річний) проекту (програми)

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019}

Додаток 4
до Порядку

СВІДОЦТВО №
про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги

Додаток 5
до Порядку

ПЛАН ЗАКУПІВЛІ
товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги

{Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Додаток 6
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про досягнуті результати реалізації проекту (програми)

{Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

Додаток 7
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного або заключного моніторингу проекту (програми)

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019}

Додаток 8
до Порядку

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)

{Порядок доповнено додатком 8 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

Додаток 9
до Порядку

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування
за _____________ 20__ року
(місяць)

{Порядок доповнено додатком 9 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017}

Додаток 10
до Порядку

ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію представництва донорської установи в Україні

{Порядок доповнено додатком 10 згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017}