Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України" від 05.10.2011 № 1031

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 жовтня 2011 р. № 1031
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 960 від 24.10.2018}


Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України


{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 452 від 21.05.2012
№ 1221 від 17.12.2012
№ 799 від 30.10.2013
№ 140 від 21.05.2014
№ 491 від 07.07.2015
№ 953 від 13.10.2015
№ 1198 від 25.11.2015
№ 44 від 31.01.2018}

Відповідно до статті 319 Митного кодексу України, статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статей 44, 45 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", статті 38 Закону України "Про карантин рослин", статті 18 Закону України "Про ветеринарну медицину" Кабінет Міністрів України

постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 452 від 21.05.2012}

1. Затвердити перелік товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, та критерії вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, згідно з додатками 1 і 2.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 44 від 31.01.2018}

2. Установити, що:

1) державний контроль товарів здійснюється посадовими особами контролюючих органів у зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через державний кордон України) у разі, коли в пункті пропуску такі види контролю зазначеними органами не завершено;

2) санітарно-епідеміологічному контролю підлягають товари, що вивозяться за межі митної території України, у разі, коли цього вимагає країна-імпортер;

{Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 44 від 31.01.2018}

2-1) фітосанітарному контролю підлягають товари, зазначені в переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, що у разі, коли країни-імпортери вимагають супроводження об’єктів регулювання фітосанітарними документами під час експорту та реекспорту з України;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 44 від 31.01.2018}

3) санітарно-епідеміологічному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) не підлягають такі товари, зазначені в переліку:

пестициди і агрохімікати, які зареєстровані в Україні;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 44 від 31.01.2018}

зразки для проведення наукових, лабораторних досліджень, державної санітарно-епідеміологічної експертизи, тестування;

транспортні засоби в кількості однієї одиниці, що надходять на адресу головних управлінь (управлінь) праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

транспортні засоби в кількості однієї одиниці, що отримуються фізичними особами;

товари, що переміщуються через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення);

товари, що переміщуються через митний кордон України як інвестиції до статутного фонду суб'єктів господарювання або на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність;

товари, що ввозяться як комплектний об'єкт (за наявності договору між власником товару та установою Державної санітарно-епідеміологічної служби);

міжнародна технічна допомога;

товари, призначені для демонстрації або використання на виставках;

товари, що переміщуються через митний кордон України у режимі реімпорту, реекспорту;

матеріали для реклами;

реквізити для проведення зйомок кінофільмів, театральних вистав та аналогічних заходів;

товари, призначені для користування дипломатичними представництвами;

товари, що переміщуються через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях або міжнародних поштових відправленнях;

давальницька сировина для використання у виробленні готової продукції - одягу, додаткових речей до одягу (товарні групи 61 і 62, товарні позиції 6301-6307 згідно з УКТЗЕД); взуття, гетрів та аналогічних виробів, їх частин (товарна група 64 згідно з УКТЗЕД); головних уборів та їх частин (товарна група 65 згідно з УКТЗЕД);

частини та приладдя;

насіннєвий, садивний матеріал, квіти, декоративні рослини за наявності сертифікатів про відсутність обробки їх пестицидами та іншими хімічними речовинами, виданих країною-виробником;

медичні вироби, медичні вироби для діагностики in vitro та допоміжні засоби до них, а також активні медичні вироби, які імплантують, що пройшли процедуру оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

{Підпункт 3 пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 44 від 31.01.2018}

4) екологічному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) не підлягають такі товари, зазначені в переліку:

товари, що використовуються під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

товари, що переміщуються трубопровідним транспортом;

4-1) товари, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях, не підлягають видам контролю, визначеним у статті 319 Митного кодексу України, у пункті пропуску через державний кордон України;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 452 від 21.05.2012}

5) радіологічному контролю підлягають товари груп 1-97 згідно з УКТЗЕД (крім електроенергії - код товару згідно з УКТЗЕД 2716 00 00 00 та товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом).

У разі наявності та належного функціонування у пунктах пропуску комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів радіологічний контроль таких товарів здійснюється виключно у разі перевищення природного радіаційного фону.

{Підпункт 5 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Радіологічний контроль наземних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними, здійснюється один раз:

{Абзац третій підпункту 5 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 953 від 13.10.2015}

у разі ввезення на митну територію України - у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах ввезення на митну територію України) або в митних органах призначення (для товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях);

{Абзац підпункту 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 452 від 21.05.2012}

у разі вивезення за межі митної території України - в митних органах відправлення або у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах вивезення за межі митної території України), крім випадків переміщення (пересилання) товарів у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях;

{Абзац підпункту 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 452 від 21.05.2012}

у разі транзиту - у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах ввезення на митну територію України), крім випадків переміщення (пересилання) товарів у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях.

{Абзац підпункту 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 452 від 21.05.2012}

2-1. Якщо товари, що вивозяться, не є об’єктами регулювання або країна-імпортер не вимагає супроводження об’єктів регулювання фітосанітарними документами під час експорту та реекспорту з України, контроль відповідності Міжнародному стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі” дерев’яного пакувального матеріалу як супровідного матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, здійснюється органами доходів і зборів у разі, коли відповідно до законодавства з питань державної митної справи зазначені товари підлягають митному огляду.

У разі виявлення невідповідності маркування дерев’яного пакувального матеріалу вимогам Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі” посадова особа митного органу з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів, яка забезпечує взаємодію органів доходів і зборів, контролюючих органів та підприємств за принципом “єдиного вікна”, залучає до здійснення контролю державного фітосанітарного інспектора, який приймає рішення щодо експорту або відмови у експорті після проведення фітосанітарних процедур.

У разі надходження нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам дерев’яного пакувального матеріалу відповідно до Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 13 контроль супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, відповідного підприємства - експортера здійснюється державними фітосанітарними інспекторами протягом року з моменту інформування органів доходів і зборів. Інформація про надходження нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам країни імпорту дерев’яного пакувального матеріалу відповідно до Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 13 подається Держпродспоживслужбою органам доходів і зборів не рідше ніж один раз на квартал.

{Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 44 від 31.01.2018}

2-2. У разі ввезення на митну територію України товарів у супроводі об’єктів регулювання - дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, контроль відповідності вимогам Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакування матеріалу 7 міжнародній торгівлі” та фітосанітарним заходам здійснюється в розрізі країн державними фітосанітарними інспекторами з урахуванням аналізу та управління ризиками на підставі критеріїв вибірковості контролю дерев’яного пакувального матеріалу згідно з додатком 2. У разі невідповідності вимогам Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі” та фітосанітарним заходам відсоток вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю, визначається за більшим з критеріїв. Оновлення інформації про виявлені порушення фітосанітарних заходів у разі ввезення дерев’яного пакувального матеріалу проводиться один раз на квартал.

Інформаційно-телекомунікаційна система органів доходів і зборів, яка забезпечує взаємодію органів доходів і зборів, контролюючих органів та підприємств за принципом “єдиного вікна”, автоматично формує відмітку про здійснення фітосанітарного контролю зазначених товарів на підставі аналізу та управління ризиками відповідно до критеріїв вибірковості контролю та повідомляє підприємству про автоматично сформовані рішення.

{Постанову доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ № 44 від 31.01.2018}

2-3. Держпродспоживслужба здійснює розміщення на своєму офіційному веб-сайті оновлену інформацію, яка стосується вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД.

{Постанову доповнено пунктом 2-3 згідно з Постановою КМ № 44 від 31.01.2018}

3. Державній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству інфраструктури, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству культури привести власні акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 27

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2011 р. № 1031
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 452)

Перелік товарів, що підлягають державному контролю (у
тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі
переміщення їх через митний кордон України

__________
*Державний контроль у пункті пропуску через митний кордон України здійснюється у формі попереднього документального контролю, якщо товар перебуває в герметичних, ізотермічних, ізольованих транспортних засобах або контейнерах.

__________
Примітка.Під цифровими позначеннями 0, 1, 2 і 3 розуміється:

 

0 - товар, що не підлягає державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю);

 

1 - товар, що підлягає державному контролю у формі попереднього документального контролю;

 

2 - товар, що підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою відповідного контролюючого органу в пункті пропуску через митний кордон України (пункт ввезення на митну територію України). У пунктах пропуску для морського сполучення - товар, що підлягає державному контролю у формі попереднього документального контролю;

 

3 - товар, що підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

{Додаток в редакції Постанови КМ № 452 від 21.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1221 від 17.12.2012, № 799 від 30.10.2013, № 140 від 21.05.2014, № 491 від 07.07.2015, № 1198 від 25.11.2015, № 44 від 31.01.2018}

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2011 р. № 1031

КРИТЕРІЇ
вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного
пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з
УКТЗЕД

Кількість виявлених порушень фітосанітарних вимог України у разі ввезення дерев’яного пакувального матеріалу за рік

Відсоток вантажів з дерев’яним пакувальним матеріалом, які підлягають фітосанітарному контролю під час імпорту

Розповсюдження в країнах експорту регульованих шкідливих організмів та інформація про їх виявлення країнами ЄС (офіційні веб-сайти EPPO та EUROPHYT)

Відсоток вантажів з дерев’яним пакувальним матеріалом, які підлягають фітосанітарному контролю під час імпорту

0-2 випадки

10

0 видів

10

3-4 випадки

25

1-2 види

25

5-9 випадків

50

3-4 види

50

10 і більше випадків

100

5 і більше видів

100

{Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 44 від 31.01.2018}