Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики "Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів" від 28.07.2010 № 327

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З

28.07.2010 № 327


Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів


{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 923 (v0923731-12) від 16.08.2012}

 Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" (2408-14) та на виконання Плану національної стандартизації

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити національний стандарт України з наданням чинності з 1 вересня 2010 р.

ДСТУ ISO 4217:2010

Коди для подання валют і фондів
(ISO 4217:2008, IDT) - На заміну
ДСТУ ISO 4217-2002

2. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 листопада 2010 р.

ДК 003:2010
(va327609-10, vb327609-10)

Класифікатор професій
-  На заміну ДК 003:2005 (vb375609-05)

{Зміну № 1 до національного класифікатора України див. в Наказі Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 923 (v0923731-12) від 16.08.2012}

3. Затвердити Зміну № 1 до національного стандарту України з наданням чинності з 1 вересня 2010 р.

ДСТУ ISO 3166-1:2009

Коди назв країн світу
(ISO 3166-1:2006, IDT)

4. Скасувати чинність в Україні нормативних документів:

а) з 1 вересня 2010 р. -

ДСТУ ISO 4217-2002 

Коди для подання валют і фондів
(ISO 4217:2001, IDT)

б) з 1 листопада 2010 р. -

ДК 003:2005
(vb375609-05)

Класифікатор професій

5. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.

6. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Арєф'єва В.В.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О.В.Поволоцький