Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" від 07.11.2007 № 1294

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2007 р. № 1294
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018}


Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб


{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 112 від 03.02.2010}

{Установити, що розмір грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, що сталися до набрання чинності цією Постановою КМ, визначається відповідно до розміру грошового забезпечення (посадового окладу, окладу за спеціальне звання, відсоткової надбавки за вислугу років та щомісячної 100-відсоткової надбавки відповідно до законодавства) за останньою посадою, яку займали такі особи на день загибелі (смерті), поранення (контузії; травми або каліцтва) чи інвалідності, згідно з Постановою КМ № 644 від 16.07.2008}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 911 від 16.10.2008
№ 112 від 03.02.2010
№ 170 від 24.02.2010
№ 761 від 20.07.2011
№ 917 від 31.08.2011
№ 1222 від 30.11.2011
№ 208 від 27.03.2013
№ 377 від 29.05.2013
№ 380 від 29.05.2013
№ 162 від 04.06.2014
№ 273 від 17.07.2014
№ 395 від 03.09.2014
№ 230 від 22.04.2015
№ 406 від 14.05.2015
№ 649 від 22.09.2016
№ 883 від 30.11.2016
№ 1036 від 28.12.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

2. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу здійснюється в порядку, що затверджується Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством інфраструктури, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Службою безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Управлінням державної охорони, Службою зовнішньої розвідки, Державною пенітенціарною службою, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (далі - державні органи).

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 1222 від 30.11.2011, № 380 від 29.05.2013}

Виплата грошового забезпечення курсантам навчальних закладів Державної податкової служби здійснюється в порядку, що затверджується Державною податковою службою.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 112 від 03.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 30.11.2011}

3. Затвердити:

схеми посадових окладів військовослужбовців та курсантів навчальних закладів у розмірах згідно з додатками 1-8, 30-32;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 395 від 03.09.2014}

схеми посадових окладів осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатками 9-23;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 395 від 03.09.2014}

схеми окладів за військовим (спеціальним) званням військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатком 24;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатками 25-28, 33.

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 917 від 31.08.2011}

4. Умови оплати праці державних службовців та інших працівників бюджетної сфери визначаються відповідно до умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, установ, закладів та організацій відповідних галузей бюджетної сфери.

5. Надати право керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання:

1) установлювати:

посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачені цією постановою, - у розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами згідно з додатками 1-23 і 30-32 за аналогічними посадами;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 917 від 31.08.2011}

надбавку за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років, а тим, що безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, військовослужбовцям органів (підрозділів) Державної прикордонної служби, Морської охорони, що безпосередньо забезпечують охорону ділянок кордону, здійснюють прикордонний контроль і пропуск через кордон, військовослужбовцям Служби безпеки, які безпосередньо здійснюють заходи, пов'язані з виконанням завдань державної безпеки, військовослужбовцям розвідувальних органів, які безпосередньо виконують функції з добування інформації, забезпечують та беруть участь у спеціальних заходах, спрямованих на підтримку національних інтересів, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу за виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, особам начальницького складу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, військовослужбовцям Служби безпеки за службу на посадах слідчих, особам рядового і начальницького складу підрозділів міліції громадської безпеки за службу на посадах старших дільничних, дільничних і помічників дільничних інспекторів міліції та підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції, військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які безпосередньо забезпечують функціонування та безпеку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.

{Абзац третій підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 395 від 03.09.2014}

Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань. У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка скасовується або розмір її зменшується;

посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на 3-7 відсотків нижче від визначеного схемою розміру посадового окладу відповідного керівника;

надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, які безпосередньо займаються виконанням спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки, військовослужбовцям Управління державної охорони, які забезпечують державну охорону органів державної влади та посадових осіб України - в розмірі до 70 відсотків посадового окладу;

надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність - в розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 911 від 16.10.2008}

надбавку військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) органів управління та військових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил - у розмірі до 100 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом;

{Підпункт 1 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 30.11.2016}

2) здійснювати преміювання військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення;

3) надавати військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

{Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 273 від 17.07.2014}

6. Виплачувати:

1) надбавку за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 29;

2) надбавку за знання та використання іноземної мови військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів), особам рядового і начальницького складу, які займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за знання та використання іноземної мови військовослужбовцям Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, які займають посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземної мови: однієї західноєвропейської - у розмірі 10 відсотків, двох і більше - 25; однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов, одна з яких східна, - 35 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням;

{Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 30.11.2011}

4) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу центральних апаратів державних органів, їх регіональних управлінь та інших органів управління військових формувань, військових комісаріатів, військовослужбовцям Адміністрації, територіальних органів, територіальних підрозділів, Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, санаторно-курортних закладів, закладів охорони здоров’я та організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

{Абзац другий підпункту 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 395 від 03.09.2014}

іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - в розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

5) доплату за вчене звання особам офіцерського та начальницького складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), у розмірі - 25, професора - 33 відсотки посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

6) надбавку за спортивні звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту", - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу.

Надбавка за спортивні звання виплачується, якщо зазначені особи є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше як один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням;

7) надбавку за почесні звання:

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу центральних апаратів державних органів, їх регіональних (територіальних) управлінь та інших органів управління військових формувань, військових комісаріатів за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу за почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.

Надбавка за почесні звання "заслужений" і "народний" виплачується військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в разі, коли виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням;

8) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - у розмірах та порядку, визначених законодавством;

9) грошову допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби, - в розмірі восьми, а зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - в розмірі 12 посадових окладів;

10) одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом у таких розмірах:

особам рядового складу - вісім мінімальних заробітних плат;

особам сержантського і старшинського складу - дев’ять мінімальних заробітних плат;

особам офіцерського складу - десять мінімальних заробітних плат.

{Пункт 6 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 406 від 14.05.2015}

7. До упорядкування додаткових видів грошового забезпечення, визначених згідно з додатками 25-28, їх виплата провадиться в межах затвердженого фонду грошового забезпечення в обсязі до 50 відсотків установленого згідно із зазначеними додатками розміру, крім щомісячних виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу льотного та наземного складу авіації, плаваючого складу, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які виконують водолазні роботи, проходять службу у високомобільних десантних військах та частинах спеціального призначення, та виплати одноразової винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які знешкоджують вибухові предмети.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 377 від 29.05.2013}

8. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу на період їх служби на займаній посаді та у військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження умов грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення (без премії), встановленим до набрання чинності цією постановою, і грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.

9. Видатки, пов'язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання державних органів.

10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, іншим державним органам упорядкувати у тримісячний строк перелік і розміри виплати додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.

12. Державним органам:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою;

проаналізувати за підсумками I кварталу 2008 р. результати запровадження умов грошового забезпечення, визначених цією постановою, та внести у разі потреби відповідні пропозиції.

13. Ця постанова набирає чинності з дня втрати чинності указами Президента України, що визначають умови грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу державних органів, але не раніше ніж 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України, Національної гвардії та Держспецтрансслужби за основними типовими посадами

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

центральний апарат

військова ланка, територіальні органи (підрозділи)

Перший заступник та заступники командувачів видів Збройних Сил, Об’єднаного оперативного штабу, Національної гвардії

 

2000-2250

Директор департаменту, начальник головного управління

2000-2140

 

Командувач військами оперативного командування, командир корпусу, командир повітряного командування

 

2000-2140

Начальник регіонального управління

 

1900

Начальник самостійного управління

1800-1900

 

Начальник територіального управління

 

1800-1900

Начальник самостійного відділу

1700-1800

 

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління

1500-1600

 

Завідувач самостійного сектору

1350-1400

 

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу

1250-1350

 

Старший офіцер

1150-1200

 

Командир бригади, командир об'єднаного загону

 

1150-1200

Офіцер

1050-1150

 

Командир полку, командир загону, завідувач сектору регіонального управління

 

1050-1150

Командир батальйону (дивізіону), командир окремого загону

 

1000-1100

Командир роти, батареї

 

950-1050

Командир взводу

 

750-850

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 162 від 04.06.2014, № 649 від 22.09.2016}

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. № 761)

Схема посадових окладів осіб офіцерського складу Управління державної охорони

Найменування посади

Розмір посадового окладу,
гривень

Директор Департаменту

2140

Начальник Апарату начальника Управління

1990

Начальник служби

1890

Начальник самостійного відділу

1800

Начальник відділу у складі Департаменту, Служби

1785

Головний інспектор

1650-1680

Начальник відділення

1600

Інспектор

1310-1500

Начальник групи

1400

Головний фахівець

1310

Фахівець

1230

Старший офіцер, старший оперуповноважений

1200

Офіцер, оперуповноважений

1150

Молодший офіцер, молодший оперуповноважений

1050

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 761 від 20.07.2011}

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів офіцерського складу Держприкордонслужби

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Адміністрація

органи охорони державного кордону

Директор департаменту

2140

 

Начальник управління

1800-1900

 

Начальник регіонального управління

 

1800-1900

Начальник самостійного відділу

1700-1800

 

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління

1500-1600

 

Начальник самостійного сектору

1350-1400

 

Начальник прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, начальник відділу регіонального управління

 

1350-1400

Начальник сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу

1250-1350

 

Старший офіцер

1150-1200

 

Офіцер

1050-1150

 

Командир взводу

 

750-850

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб офіцерського складу органів СБУ

(гривень)

Найменування посад

Розмір посадового окладу

центральне управління

регіональні органи, органи військової контррозвідки

Начальник департаменту

2140

 

Начальник управління

1990

1990

Начальник служби

1890

1750

Начальник відділу

1800

1600

Начальник сектору (відділення)

1600

1400

Старший оперуповноважений

1200

1100

Оперуповноважений

1150

1000

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник департаменту

2140

Начальник управління

1990

Начальник служби

1890

Начальник відділу

1800

Начальник відділення

1600

Начальник сектору

1400

Старший офіцер, старший оперуповноважений

1200

Офіцер, оперуповноважений

1150

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

(гривень)

Тарифний розряд

Розмір посадового окладу

I

450-485

II

485-530

III

530-565

IV

565-605

V

605-645

VI

645-685

VII

685-720

VIII

720-740

IX

740-760

X

760-800

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів військовослужбовців строкової служби

(гривень)

Тарифний розряд

Розмір посадового окладу

I

154

II

172

III

190

IV

208

V

227

VI

245

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів курсантів військових навчальних закладів, ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців військово-музичних шкіл і військових частин та навчальних закладів МВС, Національної гвардії, Мінінфраструктури, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної податкової служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

(гривень)

Категорія курсантів (ліцеїстів)

Розмір посадового окладу

Курсанти з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання*:

 

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр":

 

першого і другого курсу навчання

208

третього курсу навчання

245

четвертого і кожного наступного курсу навчання

281

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст":

 

першого і другого курсу навчання

172

третього і кожного наступного курсу навчання

208

Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

 

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр":

 

першого і другого курсу навчання

281

третього курсу навчання

299

четвертого і кожного наступного курсу навчання

317

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст":

 

першого і другого курсу навчання

245

третього і кожного наступного курсу навчання

281

Ліцеїсти військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

154

* Курсантам з числа осіб, які перед зарахуванням на навчання перебували на строковій службі, посадові оклади встановлюються за останніми штатними посадами, але не нижче від передбаченого посадового окладу.

Примітка.

Курсанти мають право на отримання стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших, розміри і порядок встановлення яких визначаються окремими нормативними актами.

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 112 від 03.02.2010, № 917 від 31.08.2011, № 1222 від 30.11.2011, № 380 від 29.05.2013, № 162 від 04.06.2014, № 230 від 22.04.2015}

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб начальницького складу апарату МВС

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Директор (начальник) департаменту, начальник головного управління

2000-2140

Начальник самостійного управління

1800-1900

Начальник управління у складі головного управління, департаменту, начальник самостійного відділу

1700-1800

Начальник відділу у складі департаменту, головного управління, самостійного управління, управління

1500-1600

Начальник самостійного сектору (відділення)

1350-1400

Начальник сектору (відділення)

1250-1350

Старший слідчий в особливо важливих справах

1200-1250

Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, слідчий

1150-1200

Старший оперуповноважений, слідчий

1050-1150

Оперуповноважений, старший інспектор

900-950

Інспектор

750-850

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 30.11.2011}

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб начальницького складу апарату Головного управління МВС в м. Києві, управління МВС на транспорті

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник Головного управління

1900

Перший заступник начальника Головного управління

1800

Заступник начальника Головного управління

1700

Начальник управління, самостійного відділу

1400-1500

Начальник відділу у складі управління, начальник самостійного сектору (відділення)

1200-1300

Начальник сектору у складі управління, відділу; старший слідчий в особливо важливих справах

1100-1200

Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, слідчий

1000-1100

Старший оперуповноважений, слідчий

900-1000

Оперуповноважений, старший інспектор

750-850

Інспектор

650-750

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апарату головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях м. Севастополі, лінійних управлінь на залізницях управління МВС на транспорті

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Автономна Республіка Крим, поза групою

I група областей

II група областей, м. Севастополь, лінійні управління на залізницях

Начальник Головного управління, управління МВС

1880

1775

1670

Перший заступник начальника Головного управління, управління МВС

1690

1600

1505

Заступник начальника Головного управління МВС

1600

1550

1500

Начальник управління, самостійного відділу

1350-1450

1250-1350

1150-1250

Начальник відділу у складі управління, начальник самостійного сектору (відділення)

1100-1150

1100-1150

1100-1150

Начальник сектору у складі управління, відділу; старший слідчий в особливо важливих справах

1050-1100

1050-1100

1050-1100

Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, слідчий

900-950

900-950

900-950

Старший оперуповноважений, слідчий

800-900

800-900

800-900

Оперуповноважений, старший інспектор

700-750

700-750

700-750

Інспектор

650-700

650-700

650-700

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апаратів міських управлінь

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник управління

1300-1400

Заступник начальника управління

1200-1300

Начальник відділу

1100-1200

Начальник самостійного сектору (відділення)

1050-1150

Начальник сектору (відділення) у складі відділу

1000-1050

Старший слідчий

900-950

Старший оперуповноважений, слідчий

850-900

Оперуповноважений, старший інспектор

700-750

Інспектор

650-700

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для районних, лінійних управлінь Головного управління МВС в м. Києві

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник управління

1250-1350

Заступник начальника управління

1150-1250

Начальник відділу, самостійного сектору (відділення)

1000-1100

Начальник сектору (відділення)

950-1000

Старший слідчий

850-900

Старший оперуповноважений, слідчий

800-850

Оперуповноважений, старший інспектор

650-700

Інспектор

600-650

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для міських, районних, лінійних відділів, відділів (відділень) міліції

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник міського, районного, лінійного відділу

1200-1300

Заступник начальника міського, районного, лінійного відділу, начальник відділу міліції

1050-1150

Начальник відділу, самостійного сектору (відділення)

900-1000

Начальник сектору (відділення)

850-950

Старший слідчий

800-850

Старший оперуповноважений, слідчий

750-800

Оперуповноважений, старший інспектор

600-650

Інспектор

550-600

Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

м. Київ

інші населені пункти

Старшина батальйону, роти; помічник: слідчого, дільничного інспектора міліції, оперуповноваженого

720

620

Помічник командира взводу, інспектор дорожньо-патрульної служби, інспектор патрульної служби, молодший інспектор охорони

680

580

Міліціонер: загону і підрозділу спеціального і особливого призначення, групи затримки пункту централізованої охорони

650

560

Черговий з режиму приймальника-розподільника для дітей

620

530

Фельдшер: підрозділу "Беркут", ізолятора тимчасового тримання

580

500

Збройовий майстер

550

470

Оператор служби "02", контролер контрольно-перепускного пункту

490

460

Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2015 р. № 230)

Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту за основними типовими посадами

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

апарат

підрозділи

Директор департаменту

2000-2140

 

Начальник самостійного управління

1800-1900

 

Начальник самостійного відділу

1700-1800

 

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління

1500-1600

 

Завідувач самостійного сектору

1350-1400

 

Завідувач сектору, начальник служби, начальник чергової зміни

1250-1350

 

Начальник спеціального авіаційного загону

 

1250-1350

Начальник загону центрального підпорядкування

 

1150-1250

Головний: фахівець, інспектор

1150-1200

 

Начальник загону, підпорядкованого територіальному органу

 

1100-1200

Провідний: фахівець, інспектор

1050-1150

 

Начальник самостійної частини

 

950-1000

Начальник групи

 

900-950

Начальник: відділення, варти

 

750-900

Старший інспектор

900-950

 

Інспектор

750-850

 

{Додаток 16 в редакції Постанови КМ № 230 від 22.04.2015}

Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб начальницького складу Головного управління ДСНС у м. Києві за основними типовими посадами

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник Головного управління

1900

Начальник управління, самостійного відділу

1400-1500

Начальник відділу у складі управління, начальник самостійного сектору (відділення)

1200-1300

Начальник сектору (відділення) у складі управління, відділу

1100-1200

Головний: фахівець, інспектор

1000-1100

Провідний: фахівець, інспектор

900-1000

Старший інспектор

750-850

Фахівець, інспектор

650-750

{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1222 від 30.11.2011, № 380 від 29.05.2013}

Додаток 18
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів начальницького складу головних управлінь, управлінь ДСНС в Автономній Республіці Крим, областях, м. Севастополі за основними типовими посадами

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Автономна Республіка Крим, поза групою

за групами областей

I

II, м. Севастополь

Начальник головного управління, управління

1880

1775

1670

Начальник управління, самостійного відділу

1350-1450

1250-1350

1150-1250

Начальник відділу у складі управління, начальник самостійного сектору (відділення)

1100-1150

1100-1150

1100-1150

Начальник сектору, відділення у складі управління, відділу

1050-1100

1050-1100

1050-1100

Головний: фахівець, інспектор

900-950

900-950

900-950

Провідний: фахівець, інспектор

800-900

800-900

800-900

Старший: фахівець, інспектор

700-750

700-750

700-750

Фахівець, інспектор

650-700

650-700

650-700

Примітка.

Групи за умовами оплати встановлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 "Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці".

{Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1222 від 30.11.2011, № 380 від 29.05.2013}

Додаток 19
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту

(гривень)

Тарифний розряд

Розмір посадового окладу

I

450-485

II

485-530

III

530-565

IV

565-605

V

605-645

VI

645-685

VII

685-720

VIII

720-740

IX

740-760

X

760-800

Додаток 20
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. № 170)

Схема посадових окладів осіб начальницького складу апарату Державної пенітенціарної служби

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Директор (начальник) департаменту

2000-2140

Начальник самостійного управління

1900

Начальник управління у складі департаменту, начальник самостійного відділу

1800

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

1500-1600

Начальник самостійного сектору (відділення)

1350-1400

Начальник сектору (відділення) у складі департаменту, самостійного управління

1250-1350

Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень

1150-1200

Старший оперуповноважений

1050-1150

Оперуповноважений, старший інспектор

900-950

Інспектор

750-850

{Додаток 20 в редакції Постанови КМ № 170 від 24.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 30.11.2011}

Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1036)

Схема посадових окладів осіб начальницького складу апаратів управлінь (відділів) Державної пенітенціарної служби в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Київській області

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу за групами

поза групою

за групами управлінь

I

II

Начальник управління

3200

3100

3000

Перший заступник начальника управління

2950

2900

2800

Заступник начальника управління

2940

2880

2780

Начальник самостійного відділу

2350

Начальник відділу у складі управління

2750

2750

2600

Начальник самостійного сектору (відділення)

2350

2300

2200

Начальник сектору у складі відділу

2300

2250

2200

Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень

1820

1820

1820

Старший оперуповноважений

1780

1780

1780

Оперуповноважений, старший інспектор

1500

1500

1500

Інспектор

1450

1450

1450

Примітки.

1. Посадові оклади, визначені у цьому додатку, діють  до початку функціонування міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту.

2. Групи управлінь визначаються і затверджуються Державною пенітенціарною службою залежно від чисельності персоналу та осіб, що тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, а також тих, що перебувають на обліку в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції.

{Додаток 21 в редакції Постанови КМ № 170 від 24.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 30.11.2011; в редакції Постанови КМ № 1036 від 28.12.2016}

Додаток 21-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб начальницького складу міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник управління

3200

Перший заступник начальника управління

2950

Заступник начальника управління

2940

Начальник самостійного відділу

2350

Начальник відділу у складі управління

2750

Начальник самостійного сектору (відділення)

2350

Начальник сектору у складі відділу

2300

Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень

1820

Старший оперуповноважений

1780

Оперуповноважений, старший інспектор

1500

Інспектор

1450

{Постанову доповнено додатком 21-1 згідно з Постановою КМ № 1036 від 28.12.2016}

Додаток 22
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1036)

Схема посадових окладів осіб начальницького складу установ виконання покарань

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу при плановому наповненні установи

501-1000 осіб

1001-1500 осіб

понад 1500 осіб

Начальник установи

2150

2200

2270

Перший заступник начальника установи

2000

2050

2150

Заступник начальника установи

1970

2020

2110

Начальник відділу

1750

1750

1750

Старший оперуповноважений

1450

1450

1450

Оперуповноважений, старший інспектор

1250

1250

1250

Інспектор, інженер

1150

1150

1150

{Додаток 22 в редакції Постанови КМ № 1036 від 28.12.2016}

Додаток 23
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1036)

Схема посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

м. Київ

інші населені пункти

Старший по корпусу слідчого ізолятора

1200

1150

Молодший інспектор 1 категорії

1130

1130

Молодший інспектор 2 категорії

1080

1080

Молодший інспектор з режиму секретності

1080

1080

Старший пожежник

1000

1000

Старший по корпусу слідчого ізолятора

1200

1150

{Додаток 23 в редакції Постанови КМ № 1036 від 28.12.2016}

Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. № 395)

Оклади військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу за військовими (спеціальними) званнями

Військові (спеціальні) звання

Розмір окладу, гривень

Генерал армії України, генерал внутрішньої служби України, генерал служби цивільного захисту

160

Генерал-полковник, адмірал, генерал-полковник міліції, генерал-полковник внутрішньої служби, генерал-полковник служби цивільного захисту

150

Генерал-лейтенант, віце-адмірал, генерал-лейтенант міліції, генерал-лейтенант внутрішньої служби, генерал-лейтенант служби цивільного захисту

145

Генерал-майор, контр-адмірал, генерал-майор міліції, генерал-майор внутрішньої служби, генерал-майор служби цивільного захисту

140

Полковник, капітан I рангу, полковник міліції, полковник внутрішньої служби, полковник служби цивільного захисту

135

Підполковник, капітан II рангу, підполковник міліції, підполковник внутрішньої служби, підполковник служби цивільного захисту

130

Майор, капітан III рангу, майор міліції, майор внутрішньої служби, майор служби цивільного захисту

125

Капітан, капітан-лейтенант, капітан міліції, капітан внутрішньої служби, капітан служби цивільного захисту

120

Старший лейтенант, старший лейтенант міліції, старший лейтенант внутрішньої служби, старший лейтенант служби цивільного захисту

115

Лейтенант, лейтенант міліції, лейтенант внутрішньої служби, лейтенант служби цивільного захисту

110

Молодший лейтенант, молодший лейтенант міліції, молодший лейтенант внутрішньої служби, молодший лейтенант служби цивільного захисту

105

Старший: прапорщик, мічман, прапорщик міліції, прапорщик внутрішньої служби, прапорщик служби цивільного захисту

65

Прапорщик, мічман, прапорщик міліції, прапорщик внутрішньої служби, прапорщик служби цивільного захисту

60

Старшина, головний корабельний старшина, старшина міліції, старшина внутрішньої служби, старшина служби цивільного захисту

55

Старший сержант, головний старшина, старший сержант міліції, старший сержант внутрішньої служби, старший сержант служби цивільного захисту

50

Сержант, старшина I статті, сержант міліції, сержант внутрішньої служби, сержант служби цивільного захисту

45

Молодший сержант, старшина II статті, молодший сержант міліції, молодший сержант внутрішньої служби, молодший сержант служби цивільного захисту

40

Старший: солдат, матрос

35

Солдат, матрос, рядовий міліції, солдат внутрішньої служби, рядовий служби цивільного захисту

30

{Додаток 24 в редакції Постанов КМ № 917 від 31.08.2011, № 395 від 03.09.2014}

Додаток 25
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів

Вид грошового забезпечення

Розмір

Категорія військовослужбовців, найменування частин, підрозділів

Щомісячні

Підвищення посадового окладу за кваліфікацію, відсотків посадового окладу

 

особи офіцерського складу, які займають посади льотчика-випробувача та штурмана-випробувача, виконують польоти за методикою льотних випробувань і мають клас випробувача:

7

третій

15

другий

20

перший

 

офіцери і прапорщики льотно-випробувального складу (крім осіб офіцерського складу, які займають посади льотчика-випробувача та штурмана-випробувача), виконують польоти за методикою льотних випробувань і мають клас випробувача:

5

третій

10

другий

15

перший

Надбавка за кваліфікацію, відсотків посадового окладу

 

особи офіцерського складу (крім військових льотчиків і штурманів, військових льотчиків і штурманів інструкторського складу), особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, що мають клас:

5

другий

8

перший

11

майстра

 

особи офіцерського складу - військові льотчики і штурмани, військові льотчики і штурмани інструкторського складу, які мають клас:

8

другий

12

перший

15

снайпера

 

військовослужбовці строкової служби, які мають клас:

5

другий

10

перший

Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу, відсотків посадового окладу

 

особи офіцерського складу, які займають посади лікарів-хірургів і оперують хворих у військово-медичних закладах, частинах, підрозділах-стаціонарах і мають кваліфікаційну категорію:

10

другу

15

першу

20

вищу

 

особи офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім лікарів-хірургів, що оперують хворих у підрозділах-стаціонарах), провізорів, що мають кваліфікаційну категорію:

5

другу

10

першу

15

вищу

 

особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і мають кваліфікаційну категорію:

5

другу

10

першу

15

вищу

Надбавка за роботу з особовим складом, відсотків посадового окладу

15

особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і займають штатні посади головного старшини бригади, полку, батальйону, дивізіону та старшини батальйону (дивізіону), ескадрильї, роти, батареї, команди, взводу, а також відповідного їм військового підрозділу із штатною чисельністю військовослужбовців строкової служби 20 та більше осіб

Курсантська посадова надбавка, відсотків посадового окладу

 

курсанти (крім осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які одержують грошове забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом) вищих військових навчальних, вищих навчальних та навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи з підготовки офіцерів, призначені за стройовим розподілом на посади чи допущені до виконання обов'язків за вакантними посадами:

10

командира відділення

15

заступника командира взводу (командира групи)

20

старшини роти (батареї), командира взводу

Надбавка курсантам і слухачам навчальних закладів, відсотків посадового окладу

10

курсантам і слухачам СБУ, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів

Надбавка за охорону таємниць у пресі, відсотків посадового окладу

 

особи офіцерського складу, які додатково до основної посади виконують функції з охорони таємниць у пресі у військових частинах, штабах, інших військових закладах, де не видаються штатні газети, але функціонують типографії і провадиться видавнича діяльність, залежно від річного обсягу видавничої діяльності (кількість обліково-видавничих аркушів):

3

до 100

5

від 100 до 150

7

від 150 до 200

10

від 200 до 250

12

понад 250

Підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії, відсотків посадового окладу

 

курсанти (крім осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які одержують грошове забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом), які мають за результатами екзаменаційної сесії оцінки:

50

тільки відмінні

25

добрі та відмінні

Винагорода за бойове чергування (бойову службу), відсотків посадового окладу

від 10 до 30

військовослужбовці у частинах і підрозділах ракетних військ, у частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил, які несуть бойове чергування з протиповітряної оборони України, розвідувальних(спецпризначення) з'єднаннях, частинах і підрозділах, на прикордонних заставах, у складі екіпажів літаків, вертольотів, кораблів і катерів Держприкордонслужби за час бойового чергування (бойової служби)

Винагорода за польоти з палуби і посадку на палубу корабля (судна), відсотків посадового окладу

10

особи офіцерського складу, які проходять службу на посадах льотного складу та виконують польоти з палуби, посадку на палубу корабля (судна) - не менш як три польоти на місяць

Морське грошове забезпечення, відсотків посадового окладу

 

військовослужбовці плаваючого складу, які проходять службу на надводних кораблях, підводних човнах, суднах, що зараховані у кампанію, в управліннях їх з'єднань, що постійно розташовані на кораблях, які перебувають у кампанії, а також військовослужбовці неплаваючого складу, які направлені для несення бойової служби або виконання службових завдань на кораблі, підводні човни, судна Військово-Морських Сил та Держприкордонслужби, що перебувають у кампанії

40

у разі внутрішнього плавання

60

у разі закордонного плавання

Надбавка за операторське обслуговування і збереження засобів засекреченого автоматичного зв'язку, відсотків посадового окладу

10

особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, що займають посади водіїв, механіків-водіїв, механіків-водіїв-радистів машин, обладнаних абонентними засобами зв'язку

Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, відсотків посадового окладу

20

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) наземного інженерно-технічного складу, які беруть участь у підготовці та проведенні випробувань, забезпеченні безпеки польотів за методикою льотних випробувань авіаційних комплексів та іншого бортового і навісного обладнання літальних апаратів

від 5 до 25

військовослужбовці, які займають посади у штатних військово-медичних закладах, частинах і підрозділах з небезпечними для здоров'я та важкими умовами служби

від 15 до 30

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) Держприкордонслужби, які виконують завдання із забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні

 

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), на яких покладено завдання забезпечення недоторканності повітряного простору та простору в межах територіального моря України, а також які виконують функцію з прикриття важливих об'єктів

 

військовослужбовці, які проходять службу на посадах:

від 5 до 40

в екіпажах бойових машин, літаків, вертольотів, надводних кораблів (суден), підводних човнів, в управліннях з'єднань і об'єднань надводних кораблів (суден), підводних човнів, наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у високомобільних десантних військах, частинах спеціального призначення, інших десантних частинах і підрозділах, служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом, постійного складу дисциплінарних військових частин, розвідувальних центрів, спостерігачів з контролю за розкомплектуванням і знищенням ядерних боєприпасів

від 10 до 60

військовослужбовці, які займають посади в протичумних закладах або відділах, відділеннях, лабораторіях особливо небезпечних інфекцій санітарно-епідеміологічних та санітарно-протиепідеміологічних загонів

 

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), які займають посади:

45

льотно-випробувального складу, що входять до складу екіпажу літальних апаратів і виконують польоти за методикою льотних випробувань авіаційної техніки, озброєння, навігаційних комплексів та іншого бортового і навісного обладнання літальних апаратів

60

у військово-медичних закладах, частинах і підрозділах (лабораторіях), що працюють з вірусом СНІДу або забезпечують діагностику, лікування і безпосереднє обслуговування хворих на СНІД та інфікованих ВІЧ-інфекцією

 

військовослужбовці, які залучаються для:

100

ліквідації епідемій і епізоотій туляремії, чуми, бруцельозу та проведення робіт в центрі епідемій з ліквідації форми 30 (лікування, обслуговування і охорони в інфекційних госпіталях, лікарнях, відділеннях, палатах)

Підвищення посадового окладу за шкідливі умови служби, відсотків посадового окладу

15

військовослужбовці Національної гвардії, які здійснюють конвоювання та охорону засуджених і осіб, що перебувають під вартою і хворі на туберкульоз, у порядку здійснення запобіжних заходів за переліком, який затверджується командувачем Національної гвардії, та військовослужбовці Національної гвардії, які несуть службу та забезпечують охорону державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС"

Надбавка за службу у високогірних місцевостях, відсотків посадового окладу

25

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проходять службу на висоті 1200 метрів над рівнем моря і вище (у разі, коли їм не встановлено підвищення посадових окладів за військову службу на території гірських населених пунктів)

Винагорода за стрибки з парашутом, відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу

 

1. За стрибки з парашутом з літаків і вертольотів:

 

військовослужбовці строкової служби за:

4-6

від 1 до 100 стрибків

7

101 стрибок і більше

 

особи офіцерського складу, особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом (крім тих, хто має звання інструктора парашутно-десантної підготовки), за:

5-9

від 1 до 100 стрибків

10

101 стрибок і більше

 

особи офіцерського складу, особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, що мають звання інструктора парашутно-десантної підготовки, за:

9-10

від 26 до 100 стрибків

11

101 стрибок і більше

 

військовослужбовці, які мають звання майстра парашутного спорту, майстра міжнародного класу або заслуженого майстра парашутного спорту, за:

12

від 201 до 1000 стрибків

13

1001 стрибок і більше

відсотки мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу

2. За ускладнений стрибок винагорода збільшується:

2

за кожне ускладнення, але не більш як два фактори ускладнення, а випусковому - не більш як три фактори ускладнення

4

за катапультування і стрибок на воду

20

за десантування всередині техніки або разом з нею

3-10

додатково за експериментальні стрибки

Винагорода за водолазні роботи

розмір і порядок виплати винагороди встановлюються Міноборони за погодженням з Мінпраці та Мінфіном

військовослужбовці

Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі, відсотків посадового окладу

 

військовослужбовці, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, при безперервному стажі:

10

від одного до трьох років

15

від трьох до п'яти років

20

понад п'ять років

Одноразові

Одноразова допомога на початкове обзаведення, посадовий оклад і оклад за військовим званням

 

військовослужбовці, які прослужили не менше шести місяців на строковій військовій службі і прийняті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, прийняті безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу

1

на строк до трьох років включно

2

на строк понад три роки

Винагорода за тривалість безперервної військової служби, посадовий оклад і оклад за військовим званням

 

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) залежно від тривалості безперервної календарної військової служби:

1

за 15 років

1,5

за 20 років

2

за 25 років

2,5

за 30 років

3

за 35 і кожні наступні п'ять років

Винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, відсотків мінімального посадового окладу командира взводу

від 3 до 40

військовослужбовці залежно від характеру робіт і виду вибухових предметів

Винагорода за тралення і знешкодження мін, відсотків посадового окладу

50

військовослужбовці екіпажів тральщиків, управлінь їх з'єднань за дні фактичного тралення

Винагорода за дозаправку літаків у повітрі, відсотків посадового окладу

10

військовослужбовці екіпажів літаків-заправників за кожну дозаправку літаків у повітрі

Винагорода за проведення випробувань і досліджень

розмір і порядок виплати винагороди встановлюються Міноборони за погодженням з Мінпраці та Мінфіном

випробувачі, які беруть участь у випробуваннях і дослідженнях (експериментах): ведучий льотчик-випробувач парашутист-випробувач (експериментатор), члени льотного екіпажу, водолази, науковий, науково-допоміжний, інженерно-технічний та медичний персонал, лікарі, інженери, техніки, лаборанти та інші спеціалісти, що забезпечують проведення експериментів

Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям строкової військової служби

середньомісячна заробітна плата, яка виплачувалася до призову, але не менше від мінімального розміру заробітної плати

військовослужбовці, звільнені з військової строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності і господарювання

{Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 377 від 29.05.2013, № 162 від 04.06.2014}

Додаток 26
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Додаткові види грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

Вид грошового забезпечення

Розмір

Категорія осіб рядового і начальницького складу, найменування органів, установ та підрозділів органів внутрішніх справ

Щомісячні

Підвищення посадового окладу за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, відсотків посадового окладу

 

 

15

особи підрозділів спеціального і особливого призначення

15

особи, які зайняті в охороні та нагляді в психіатричних лікарнях (відділеннях) з посиленим наглядом

 

медичні працівники з числа начальницького складу за роботу:

15

у туберкульозних лікарнях і санаторіях, а також туберкульозних відділеннях, палатах і кабінетах лікувальних установ загального типу

 

у відділеннях і палатах для інфекційних хворих і хворих грибковими захворюваннями та кабінетах інфекційних захворювань лікувальних закладів загального типу

 

у відділеннях і палатах, призначених винятково для госпіталізації хворих венеричними захворюваннями

 

у рентгенівських, рентгенофлюорографічних, радіологічних і рентгенорадіологічних відділеннях, кабінетах і лабораторіях

 

у патолого-анатомічних лабораторіях і відділеннях (прозекторських, моргах)

 

у токсикологічних лабораторіях

 

лікарі: епідеміологи, анестезіологи-реаніматологи, бактеріологи, вірусологи, радіологи, паразитологи і дезінфекціоністи, які працюють за спеціальністю в лікувальних закладах і санітарно-епідеміологічних станціях

25

за роботу в лікувальних установах, відділеннях, палатах, кабінетах, призначених для утримання та лікування психічно хворих: наркологічних відділеннях, кабінетах і палатах

 

лікарі-психіатри, лікарі-психіатри-наркологи, які працюють за спеціальністю, крім лікарів, які працюють в апаратах МВС, головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

 

особи, які безпосередньо обслуговують потерпілих у спеціалізованих установах для надання медичної допомоги потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Надбавка за кваліфікаційну категорію медичним працівникам з числа начальницького складу, відсотків посадового окладу

 

особи, які займають посади лікарів-хірургів, оперують хворих у стаціонарах і мають кваліфікаційну категорію:

20

вишу

15

першу

10

другу

 

особи, які займають інші посади лікарів (крім лікарів-хірургів, які оперують хворих у стаціонарах), працівники з числа середнього медичного персоналу, якщо вони мають кваліфікаційну категорію:

15

вищу

10

першу

5

другу

 

особи, які проходять службу в санітарному взводі (підрозділі) з підбору і транспортування трупів у морг:

15

командир, заступник командира взводу (підрозділу)

25

молодший начальницький склад

Надбавка за особливості проходження служби у приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, в ізоляторах тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб, у спецприймальниках для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, відсотків посадового окладу

10-15

особи рядового і начальницького складу

Надбавка за роз'їзний характер роботи (замість добових), відсотків посадового окладу

10

особи начальницького складу, які займають посади старшого дільничного інспектора та дільничного інспектора міліції

 

особи начальницького складу кримінальної міліції у справах дітей, робота яких пов'язана із систематичними виїздами за межі постійного місця проживання в межах ділянки, яка обслуговується

Доплата за особливі умови служби, відсотків посадового окладу

15

особи рядового і молодшого начальницького складу, які несуть патрульно-постову службу із службовою собакою, за роботу по догляду за собакою, годуванню і її тренуванню (молодшим інспекторам-кінологам така доплата провадиться у разі, коли вони, крім своїх основних службових обов'язків, половину робочого часу несли патрульно-постову службу із службовою собакою)

10

особи, які проходять службу в кавалерійських стройових підрозділах, за роботу по догляду за кіньми і спорядженням

Доплата за службу в нічний час, відсотків посадового окладу

35

особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

Надбавка за кваліфікаційну категорію, відсотків посадового окладу

 

міліціонери - водії, інспектори дорожньо-патрульної служби, інспектори патрульної служби, що мають клас:

5

другий

10

перший

Підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії, відсотків посадового окладу

  

курсанти, які мають за результатами екзаменаційної сесії оцінки:

50

тільки відмінні

25

добрі та відмінні

Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі, відсотків посадового окладу

 

особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, при безперервному стажі:

10

від одного до трьох років

15

від трьох до п’яти років

20

понад п’ять років

{Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 208 від 27.03.2013}

Додаток 27
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Додаткові види грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту

Вид грошового забезпечення

Розмір

Категорія осіб рядового і начальницького складу, найменування органів управління, підрозділів

Щомісячні

Надбавка за кваліфікаційну категорію, відсотків посадового окладу

 

особи рядового і начальницького складу, які займають посади медичного та фармацевтичного персоналу, проходять службу на посадах водіїв та мають кваліфікаційну категорію:

15

вищу

10

першу/перший клас

5

другу/другий клас

Надбавка за кваліфікацію, відсотків посадового окладу

 

особи начальницького складу, які проходять службу на посадах льотчиків і штурманів в екіпажах літаків, вертольотів та мають клас:

8

перший

5

другий

 

особи рядового і начальницького складу, які проходять службу на посадах інженерно-технічного складу, бортових радистів, груп керівництва польотами, наземних авіаційних спеціалістів та мають клас:

7

майстра

5

перший

3

другий

Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі, відсотків посадового окладу

 

особи рядового і начальницького складу, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, при безперервному стажі:

10

від одного до трьох років

15

від трьох до п'яти років

20

понад п'ять років

Надбавка за операторське обслуговування і збереження засобів засекреченого автоматичного зв'язку, відсотків посадового окладу

10

особи рядового і начальницького складу, які займають посади водіїв, механіків-водіїв, механіків-водіїв-радистів машин, обладнаних абонентними засобами зв'язку

Доплата за службу в нічний час, відсотків посадового окладу

35

особи рядового і начальницького складу

Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, відсотків посадового окладу
 

 

до 50

особи рядового і начальницького складу підрозділів з охорони атомних електростанцій

до 50

особи рядового і начальницького складу за час роботи на атомних електростанціях в період проведення навчання, участі в ліквідації пожеж та аварій

від 5 до 40

особи рядового і начальницького складу, які проходять службу в екіпажах літаків, вертольотів, надводних кораблів (суден), наземні авіаційні спеціалісти, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у підрозділах, служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом

до 50 (з урахуванням окладу за спеціальне звання)

особам рядового і начальницького складу за виконання службових обов'язків, пов'язаних з ризиком для життя або здоров'я

Надбавка за роботу в захисних ізолювальних дихальних апаратах, відсотків посадового окладу за одну годину роботи

 

особи рядового і начальницького складу за роботу в захисних дихальних апаратах:

10

у непридатному для дихання середовищі

5

за час практичних тренувань на чистому повітрі

Курсантська посадова надбавка, відсотків посадового окладу

 

курсанти (з осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) навчальних закладів ДСНС, які призначені на посади:

10

командира відділення

15

заступника командира взводу

20

старшини курсу

Підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії, відсотків посадового окладу

 

курсанти (з осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) навчальних закладів ДСНС, що мають за результатами екзаменаційної сесії оцінки:

50

тільки відмінні

25

добрі та відмінні

Винагорода за стрибки з парашутом, відсотків мінімального посадового окладу командира парашутно-рятувальної групи

 

за стрибки з парашутом з літаків і вертольотів

 

особи рядового і начальницького складу (крім тих, які мають звання інструктора парашутно-десантної підготовки):

5-9

за 1-100 стрибків

10

за 101 і наступні стрибки

 

особи начальницького складу, які мають звання інструктора парашутно-десантної підготовки:

9-10

за 26-100 стрибків

11

за 101 і наступні стрибки

 

особи рядового і начальницького складу, які мають звання майстра парашутного спорту, майстра міжнародного класу або заслуженого майстра парашутного спорту:

12

за 201-1000 стрибків

13

за 1001 і наступні стрибки

відсотків мінімального посадового окладу командира парашутно-рятувальної групи

за ускладнений стрибок винагорода збільшується

2

за кожне ускладнення, але не більш як два фактори ускладнення, а випусковому - не більш як три фактори ускладнення

4

за стрибок на воду

Надбавка за службу у високогірних місцевостях, відсотків посадового окладу

25

особи рядового і начальницького складу за службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських

Винагорода за водолазні роботи

виплачується у розмірі та порядку, визначених ДСНС за погодженням з Мінпраці та Мінфіном

особи рядового і начальницького складу

Одноразові виплати

Винагорода за розшук піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, відсотків мінімального посадового окладу начальника обслуги піротехнічної групи

від 3 до 40

особи рядового і начальницького складу залежно від характеру робіт і виду вибухових предметів

{Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 29.05.2013}

Додаток 28
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Додаткові види грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби

Вид грошового забезпечення

Розмір

Категорія осіб рядового і начальницького складу, найменування органів управління, підрозділів

Підвищення посадових окладів за умови служби, відсотків посадового окладу

 

особи, які проходять службу: у кримінально-виконавчих установах закритого типу:

10

середнього рівня безпеки, де тримаються чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі

15

максимального рівня безпеки, а також секторах максимального рівня безпеки, утворених у кримінально-виконавчих установах закритого типу і слідчих ізоляторах за рішенням Державної пенітенціарної служби

 

у лікувально-профілактичних закладах при кримінально-виконавчих установах закритого типу, закладах на правах лікувальних при кримінально-виконавчих установах закритого типу для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу:

10

за умови, якщо кількість засуджених, що перебувають на лікуванні, яким визначено відбування покарання у кримінально-виконавчих установах закритого типу середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, або кримінально-виконавчих установах закритого типу максимального і середнього рівня безпеки (в яких особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби згідно із зазначеною постановою передбачено підвищення посадових окладів), узятих разом, становить понад 50 відсотків планового наповнення лікувально-профілактичного закладу або закладу на правах лікувального (кількості ліжко-місць)

15

за умови, якщо кількість засуджених, що перебувають на лікуванні, яким визначено відбування покарання у кримінально-виконавчих установах закритого типу максимального рівня безпеки, становить понад 50 відсотків планового наповнення лікувально-профілактичного закладу або закладу на правах лікувального (кількості ліжко-місць)

15

особи, які проходять службу в підрозділах спеціального і особливого призначення

25

особи, які зайняті на роботі з охорони і нагляду в психіатричних лікарнях з інтенсивним (суворим) наглядом за особами, які там утримуються

Підвищення посадового окладу за небезпечні для здоров'я та особливо важкі умови служби, відсотків посадового окладу

15

особи, які зайняті на роботі із засудженими та взятими під варту особами, хворими на туберкульоз, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

15

лікарі-лаборанти за роботу в токсикологічних лабораторіях

15

лікарі: анестезіологи, бактеріологи, вірусологи, паразитологи і дезінфекціоністи, які працюють за спеціальністю в лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах, лабораторіях та кабінетах; епідеміологи

 

лікарі та середній медичний персонал за роботу:

15

у лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах та кабінетах для інфекційних хворих

 

у шкірно-венерологічних лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах і кабінетах

 

у рентгенівських, радіологічних та рентгенорадіологічних відділах, відділеннях, лабораторіях і кабінетах

 

у відділеннях, кабінетах ультразвукової діагностики та ендоскопії

 

у патолого-анатомічних відділеннях

25

у лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах, кабінетах, призначених для тримання і лікування психічно хворих

 

у лікувально-трудових профілакторіях, лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах, кабінетах, утворених для тримання і примусового лікування засуджених, які страждають на алкоголізм і наркоманію

25

лікарі-психіатри, лікарі-психіатри-наркологи, які працюють за спеціальністю, крім тих, які працюють у апараті Державної пенітенціарної служби, апаратах управлінь (відділів) Державної пенітенціарної служби в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Київській області

Надбавка до посадового окладу за безперервний стаж шифрувальної роботи, відсотків посадового окладу

 

особи, які перебувають у штатах шифрувальних служб і зайняті безпосередньо на шифрувальній роботі, а також зайняті безпосередньо на обслуговуванні закритої апаратури зв'язку і роботі з ключовою документацією до неї:

10

від одного до трьох років

15

від трьох до п'яти років

20

понад п'ять років

Надбавка до посадового окладу за кваліфікаційну категорію, відсотків посадового окладу

 

медичні працівники:

 

лікарі-хірурги, які оперують хворих у стаціонарах і мають кваліфікаційну категорію:

10

другу

15

першу

20

вищу

 

лікарі незалежно від найменування посади (крім лікарів-хірургів, які оперують хворих у стаціонарах), працівники з числа середнього медичного персоналу, які мають кваліфікаційну категорію:

5

другу

10

першу

15

вищу

Доплата за службу в нічний час, відсотків посадового окладу

35

особи рядового і начальницького складу

Доплата до посадового окладу за охоронну службу із службовим собакою, відсотків посадового окладу

15

особи рядового і молодшого начальницького складу слідчих ізоляторів, установ виконання покарань

Доплата до посадового окладу за участь у роботах з ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також осередків особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, відсотків посадового окладу

100

особи рядового і начальницького складу, які залучаються для лікування, обслуговування, охорони та виконання інших робіт, пов'язаних з високим ризиком зараження збудниками інфекційних хвороб у період ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також осередків особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб

{Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 30.11.2011}

Додаток 29
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Розміри надбавки за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам рядового і начальницького складу

Вислуга років

Розмір надбавки, відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням

Від 1 до 2 років

5

Від 2 до 5 років

10

Від 5 до 10 років

20

Від 10 до 15 років

25

Від 15 до 20 років

30

Від 20 до 25 років

35

25 і більше

40

Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Схема посадових окладів осіб офіцерського складу Адміністрації та територіальних органів Держспецзв’язку за основними типовими посадами

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Адміністрація

територіальні органи

Директор департаменту

2140

 

Начальник територіального органу

 

1990

Начальник управління

1900-1990

1700-1750

Начальник відділу

1600-1800

1400-1600

Начальник сектору

1400-1600

1350-1400

Головний інспектор із захисту інформації

1300-1400

1200-1300

Головний спеціаліст, консультант

1150-1200

1000-1100

Провідний спеціаліст, інспектор із захисту інформації

1100-1150

900-1000

Спеціаліст

1000-1050

800-900

{Постанову доповнено Додатком 30 згідно з Постановою КМ № 917 від 31.08.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 395 від 03.09.2014}

Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. № 395)

Схема посадових окладів осіб офіцерського складу за основними типовими керівними посадами територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій Держспецзв’язку та осіб офіцерського складу Держспецзв’язку за основними типовими посадами, які мають наскрізний характер

Найменування посади

Розмір посадового окладу,
гривень

Начальник: територіального підрозділу, закладу, установи, організації

1990

Начальник: відділу, групи вузлів зв’язку

1400-1600

Начальник: сектору (відділення), вузла зв’язку

1350-1400

Старші: інженер, офіцер, фахівець сфери захисту інформації, інші професіонали

1000-1100

Інженер, офіцер, фахівець сфери захисту інформації, інші професіонали

800-900

{Постанову доповнено Додатком 31 згідно з Постановою КМ № 917 від 31.08.2011; в редакції Постанови КМ № 395 від 03.09.2014}

Додаток 32
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. № 395)

Схема посадових окладів осіб офіцерського складу Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Головне управління

підрозділи

Начальник Головного управління

1990

 

Начальник підрозділу

 

1400-1600

Начальник управління

1700-1750

 

Начальник відділу

1400-1600

1200-1300

Начальник: відділення, сектору

1350-1400

1100-1200

Старший інспектор з особливих доручень

1200-1300

 

Старший дипломатичний кур’єр

1100-1200

 

Старші: офіцер фельдзв’язку з особливих доручень, офіцер, інженер, психолог, юрисконсульт, референт; дипломатичний кур’єр

1000-1100

900-1000

Старший офіцер фельдзв’язку, офіцер, інженер, психолог, юрисконсульт, референт

850-900

825-850

Офіцер фельдзв’язку

825-850

800-825

{Постанову доповнено Додатком 32 згідно з Постановою КМ № 917 від 31.08.2011; в редакції Постанови КМ № 395 від 03.09.2014}

Додаток 33
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. № 395)

Додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців Держспецзв’язку

Вид грошового забезпечення

Розмір

Категорія військовослужбовців, найменування органів управління, підрозділів

Щомісячні

Надбавка за класну кваліфікацію, відсотків посадового окладу

 

військовослужбовці, що займають посади, за якими згідно із затвердженою Головою Держспецзв’язку номенклатурою може присвоюватися класна кваліфікація, та мають клас:

5

другий

8

перший

11

майстра

Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям із числа медичного персоналу, відсотків посадового окладу

 

особи офіцерського складу, які займають посади лікарів-хірургів і оперують хворих у стаціонарах, якщо вони мають кваліфікаційну категорію:

10

другу

15

першу

20

вищу

 

особи офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім лікарів-хірургів, які оперують хворих у стаціонарах), особи із числа середнього медичного персоналу, якщо вони мають кваліфікаційну категорію:

5

другу

10

першу

15

вищу

Надбавка за безперервний стаж шифрувальної роботи, відсотків посадового окладу

 

військовослужбовці, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, при безперервному стажі:

10

від одного до трьох років

15

від трьох до п’яти років

20

понад п’ять років

Надбавка за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування, відсотків посадового окладу

10

особи рядового, сержантського і старшинського складу, які займають посади водіїв, механіків-водіїв, фельд’єгерів-водіїв, механіків-водіїв-радистів машин, обладнаних абонентними засобами зв’язку

Надбавка за службу у високогірних місцевостях, відсотків посадового окладу

25

військовослужбовці, які проходять службу на висоті 1200 метрів над рівнем моря і вище (у разі, коли їм не встановлено підвищення посадових окладів за службу на території гірських населених пунктів)

Надбавка за кваліфікаційну категорію, відсотків посадового окладу

 

водії, що мають клас:

5

другий

10

перший

Курсантська посадова надбавка, відсотків посадового окладу

 

курсанти (із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) навчальних закладів Держспецзв’язку, призначені на посади:

10

командира відділення

15

заступника командира взводу

20

старшини курсу

Підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії, відсотків посадового окладу

 

курсанти (із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання), що мають за результатами екзаменаційної сесії оцінки:

50

тільки відмінні

25

добрі та відмінні

Одноразові

Винагорода за тривалу безперервну службу, посадовий оклад і оклад за військовим званням

 

військовослужбовці залежно від тривалості безперервної календарної військової служби:

1

за 15 років

1,5

за 20 років

 

2

за 25 років

2,5

за 30 років

3

за 35 і кожні наступні п’ять років

{Постанову доповнено Додатком 33 згідно з Постановою КМ № 917 від 31.08.2011; в редакції Постанови КМ № 395 від 03.09.2014}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 439 "Деякі питання оплати праці працівників органів внутрішніх справ".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. № 232 "Про надбавки до грошового забезпечення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури" у частині, що стосується слідчих співробітників Служби безпеки України.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 663 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 439" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 126).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 452 "Про упорядкування додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 537).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 1999 р. № 1223 "Про заходи щодо виконання статті 2 Указу Президента України від 16 червня 1999 р. № 650" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1409).

6. Пункти 1-3, 5-7 та абзац другий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. № 1510 "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників Державної кримінально-виконавчої служби" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1736).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1920 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 452" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 42, ст. 2097).

8. Пункти 1-6 постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. № 829 "Про грошове забезпечення військовослужбовців" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 21, ст. 863).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 р. № 1170 "Про надбавки до посадових окладів військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи, які мають спортивні звання" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 30, ст. 1278).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1848 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 452" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 51, ст. 2210).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 182 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 452" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 9, ст. 360).

12. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 325 "Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 610).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2001 р. № 1339 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 452" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 42, ст. 1886).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 334 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 597).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 491 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 1999 р. № 1223" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 808).

16. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1455 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 40, ст. 1859).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 251 "Про упорядкування грошового забезпечення військовослужбовців" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 395).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1167 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 31, ст. 1622).

19. Пункти 33 і 63 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. № 1966 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. № 829" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2770).

21. Підпункт 2 пункту 1 та пункт 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. № 1510, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 574 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1198).

22. Пункти 1, 2, 4-6 та підпункти 1 і 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2004 р. № 1473 "Про грошове забезпечення військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2907).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1543 "Про доповнення додатка 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. № 829" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3029).

24. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 193 "Про підвищення грошового забезпечення деяких категорій військовослужбовців та інших осіб" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 526).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2005 р. № 299 "Про встановлення розміру додаткової грошової винагороди деяким категоріям військовослужбовців та іншим особам" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 16, ст. 840).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. № 869 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 452" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 36, ст. 2199).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 386 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 452" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 13, ст. 891).

28. Абзац третій підпункту 1 та підпункт 2 пункту 14, пункти 23 та 36 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1074 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2233).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. № 508 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 1851"( Офіційний вісник України, 2007 р., № 22, ст. 868).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 р. № 594 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у 2007 році" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 24, ст. 992).

31. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 1166 "Про грошове забезпечення деяких категорій військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту".