Наказ Міністерство аграрної політики України "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу" від 22.12.2005 № 731 від 06.02.2017

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2005 № 731

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2006 р.
за № 62/11936


Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу


{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики
та продовольства
№ 318 від 22.05.2013
№ 44 від 06.02.2017}

Відповідно до Закону України "Про карантин рослин", постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 672 "Про затвердження Порядку проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку", Положення про Державну службу з карантину рослин України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 11 грудня 2003 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1244/8565, та Директиви Європейського Союзу від 5 жовтня 2004 року № 2004/102/ЄС

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу, що додаються.

2. Головній державній інспекції з карантину рослин України (Добрянський Я.В.) подати наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І.

Міністр О.П. Баранівський

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної
прикордонної служби України П.А. Шишолін

Голова Державного комітету
лісового господарства України В.О. Червоний

Голова Державної митної служби України О.Б. Єгоров

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва А.В. Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
22.12.2005  № 731

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2006 р.
за № 62/11936


Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу


{У тексті Фітосанітарних правил слова “Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України”, “Держветфітослужба України”, “фітосанітарна інспекція” у всіх відмінках замінено словами “Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”, “Держпродспоживслужба”, “головне управління Держпродспоживслужби” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 44 від 06.02.2017}

1. Загальні положення

1.1 Ці Фітосанітарні правила спрямовані на запобігання проникненню і розповсюдженню в Україні карантинних та інших шкідливих організмів та визначають загальні організаційні і правові вимоги щодо ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу з хвойних і листяних порід.

Дія цих Фітосанітарних правил не поширюється на:

дерев’яний пакувальний матеріал товщиною менше 6 мм;

дерев’яний пакувальний матеріал, виготовлений з переробленого дерев’яного матеріалу (фанери, деревостружкової плити, структурно-орієнтованої дошки) з використанням клею, тепла і тиску або будь-якої їх комбінації;

бочки для алкогольних напоїв, які нагрівалися в процесі виготовлення;

подарункові коробки, виготовлені з деревини, яка пройшла переробку методом, що унеможливлює зараження шкідливими організмами;

тирсу, деревну стружку;

дерев’яні складові, постійно прикріплені до вантажних автомобілів і контейнерів.".

{Пункт 1.1 глави 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

1.2. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про карантин рослин" та інших нормативно-правових актів і поширюється на осіб, які займаються ввезенням з-за кордону, перевезенням в межах країни, експортом, виробництвом та маркуванням пакувального матеріалу.

{Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

1.3. Ці Фітосанітарні правила обов'язкові для виконання головними державними фітосанітарними інспекторами (їх заступниками), державними фітосанітарними інспекторами (далі - фітосанітарний інспектор) та особами, які здійснюють господарську діяльність щодо ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту, виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу.

{Пункт 1.3 глави 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

{Пункт 1.4 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

{Пункт 1.5 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

{Пункт 1.6 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

{Пункт 1.7 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

{Пункт 1.8 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

{Пункт 1.9 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

2. Визначення термінів

У цих Фітосанітарних правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

агломерована деревина - лісопродукція, що пройшла механічну, термічну та хімічну обробку з метою підвищення її якості;

антисептування - обробка хімічною речовиною, яка використовується для захисту деревини від карантинних та шкідливих організмів;

візуальна перевірка - перевірка рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів регулювання неозброєним оком, за допомогою лупи, бінокуляра або мікроскопа з метою виявлення шкідливих організмів;

деревина, вільна від кори, - деревина, очищена від кори, за винятком васкулярного камбію, ділянок кори, що вросла біля сучків, а також деревинних кишень з корою, що вросла між кільцями річного шару;

маркування - загальновизнаний у світі штамп або клеймо, що наноситься на пакувальний матеріал для засвідчення його фітосанітарного стану після окорування деревини, проведення термообробки або знезараження;

оброблений пакувальний матеріал - матеріал, який є складовою частиною дерев'яних конструкцій, виготовлених за допомогою клею, термообробки і тиску або будь-якої їх комбінації;

обрізна деревина - деревина, обрізана таким чином, що видалені всі природні округлі поверхні;

окорована деревина - деревина, що піддана процесу очищення, результатом якого є видалення кори;

пакувальний матеріал - деревина або продукція з деревини, що використовується для закріплення, захисту або переміщення товарного продукту, а також матеріалу, який може сприяти поширенню або за допомогою якого можуть поширюватися карантинні організми;

піддон - засіб для пакування, який має дерев'яний настил і за потреби надбудову для розміщення та закріплення товару, але не пов'язаний з ним;

повторне порушення - вчинення особою протягом одного року аналогічного порушення цих Фітосанітарних правил незалежно від притягнення до відповідальності за попереднє порушення;

термообробка (НТ) - процес, під час якого пакувальний матеріал або лісопродукція нагрівається до температури по всій товщині деревини (включаючи серцевину) як мінімум до +56° C не менше 30 хвилин та позначається кодом HT.

Інші терміни в цих Фітосанітарних правилах вживаються у значеннях, наведених у статті 1 Закону України "Про карантин рослин".

{Глава 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

3. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу

3.1. Виробництво та маркування дерев’яного пакувального матеріалу на території України здійснюють особи, що включені до загальнодержавного реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу (далі - Реєстр), який веде Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

3.2. Особи, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, повинні мати:

сушильні камери для термообробки деревини дерев’яного пакувального матеріалу та/або місця, обладнані для проведення знезараження (фумігації) (MB);

{Абзац другий пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 44 від 06.02.2017}

печі або обладнання для знищення деревини або дерев’яного пакувального матеріалу, зараженого шкідливими організмами.

3.3. Для включення до Реєстру особа надає до головного управління Держпродспоживслужби в області за місцезнаходженням (місцем проживання) заяву на включення до загальнодержавного реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу (додаток 1) (далі - заява), до якої додаються:

{Абзац перший пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 44 від 06.02.2017}

копія плану (схеми) земельної ділянки, на якій розміщено потужності, зазначені в пункті 3.2 цієї глави;

копія документа, який засвідчує право власності або користування на земельну ділянку та потужності, зазначені у пункті 3.2 цієї глави.

3.4. Протягом тридцяти діб з дня отримання заяви:

фітосанітарним інспектором здійснюється перевірка виконання заявником дотримання вимог цих Фітосанітарних правил (далі - перевірка);

за результатами проведення перевірки головним управлінням Держпродспоживслужби надсилається до Держпродспоживслужби подання з усіма матеріалами щодо включення заявника до Реєстру;

на підставі зазначеного подання Держпродспоживслужбою приймається рішення про включення або відмову у включенні заявника до Реєстру, про що письмово повідомляється заявник.

3.5. Кожній особі, яка включена до Реєстру, Держпродспоживслужба присвоює персональний п’ятизначний код та видає посвідчення про реєстрацію особи, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, згідно з додатком 2 до цих Фітосанітарних правил (далі - Посвідчення).

3.6. У разі втрати або пошкодження виданого Посвідчення зміни відомостей, що зазначались у заяві або в документах, що давались до заяви, особа зобов’язана письмово повідомити Держпродспоживслужбу протягом десяти робочих днів. На підставі письмового звернення особі видається нове Посвідчення, замість втраченого або пошкодженого.

3.7. Кожна особа, яка включена до Реєстру згідно з присвоєним їй персональним п’ятизначним кодом, виготовляє штамп для маркування відповідно до вимог пунктів 5.11 та 5.14 глави 5 цих Фітосанітарних правил.

Передача штампа для маркування іншим особам не дозволяється.

3.8. Підставами для відмови у включенні до Реєстру є:

подання неповного пакета документів, зазначеного в пункті 3.3 цієї глави;

виявлення на території земельної ділянки, зазначеної в пункті 3.3 цієї глави, регульованих шкідливих організмів;

виявлення в поданих документах на включення до Реєстру недостовірних відомостей;

подання заяви у строк менше одного року з дати виключення з Реєстру у зв’язку з:

виявленням на території земельної ділянки, зазначеної в пункті 3.3 цієї глави, регульованих шкідливих організмів;

вчиненням особою повторного порушення вимог цих Фітосанітарних правил.

Рішення про відмову у включенні до Реєстру приймається у письмовій формі із обґрунтуванням причин відмови, про що письмово повідомляється заявника.

3.9. Підставами для виключення особи з Реєстру є:

виявлення на території земельної ділянки, зазначеної в пункті 3.3 цієї глави, регульованих шкідливих організмів;

виявлення в поданих документах на включення до Реєстру недостовірних відомостей;

неповідомлення в десятиденний строк відповідного головного управління Держпродспоживслужби про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви;

вчинення особою повторного порушення вимог цих Фітосанітарних правил.

Держпродспоживслужба приймає рішення про виключення особи з Реєстру та надсилає їй копію відповідного рішення протягом десяти робочих днів з дня його прийняття.

Штамп для маркування та Посвідчення особи, яку виключено з Реєстру, підлягають знищенню.

{Глава 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

4. Увезення на територію України, перевезення в межах України та вивезення за межі території України дерев’яного пакувального матеріалу

4.1. Увезення з-за кордону, перевезення в межах України та експорт дерев’яного пакувального матеріалу як супровідного матеріалу для будь-яких вантажів здійснюються за умови його окорування, термічної обробки або знезараження, про що свідчить наявність маркування на ньому з двох протилежних боків.

4.2. Маркований дерев’яний пакувальний матеріал, який супроводжує будь-який вантаж, не супроводжується документами дозвільного характеру у сфері карантину рослин, крім випадків, якщо країна призначення не виставляє інших умов.

4.3. У разі відсутності маркування на дерев’яному пакувальному матеріалі, виявлення у маркованому дерев’яному пакувальному матеріалі шкідливих організмів у живому стані або личинкових отворів діаметром більше 3 мм, утворених регульованими шкідливими організмами (зокрема вусачами роду Monochamus), він підлягає огляду, фітосанітарній експертизі, проведенню маркування або повторного маркування, а у випадках неможливості проведення зазначених заходів - знищенню під контролем фітосанітарного інспектора або при ввезенні в Україну такого пакувального матеріалу - поверненню в установленому законодавством порядку.

4.4. Митне оформлення пакувального матеріалу при ввезенні в Україну або вивезенні з України здійснюється після фітосанітарного контролю в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Пакувальний матеріал, що ввозиться в Україну в негерметичних транспортних засобах, підлягає візуальній перевірці в пунктах пропуску через державний кордон фітосанітарним інспектором.

4.6. Увезення в Україну дерев’яного пакувального матеріалу у вигляді партії товару проводиться за наявності оригіналу фітосанітарного сертифіката, що видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера.

{Пункт 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 44 від 06.02.2017}

4.7. Дерев’яний пакувальний матеріал, який надходить у митниці призначення, підлягає візуальній перевірці фітосанітарним інспектором.

4.8. Вивезення за межі території України дерев’яного пакувального матеріалу у вигляді партії товару здійснюється у супроводі фітосанітарного сертифіката.

4.9. Дерев’яний пакувальний матеріал у вигляді партії товару вивозиться за межі України за наявності маркування.

{Глава 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

5. Виробництво, переробка та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

5.1. Виробництво та маркування дерев’яного пакувального матеріалу проводяться тільки з окорованої неураженої шкідливими організмами деревини.

5.2. Після розвантаження деревини, призначеної для виготовлення дерев’яного пакувального матеріалу, транспортні засоби підлягають обов'язковому очищенню зі знищенням решток, а в разі потреби - знезараженню.

5.3. Складські приміщення та обладнання, що використовувались для виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу, підлягають обов'язковому очищенню від залишків непридатної деревини та кори.

5.4. З метою виявлення регульованих шкідливих організмів особи, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, не менше двох разів за вегетаційний період обстежують місця виробництва як візуально, так і за допомогою феромонних пасток та інших методів обстеження. У випадках виявлення регульованих шкідливих організмів особа повідомляє головне управління Держпродспоживслужби та застосовує заходи щодо локалізації та ліквідації регульованих шкідливих організмів.

Результати обстежень особа заносить до журналу проведення обстежень місць виробництва дерев’яного пакувального матеріалу (додаток 3).

З метою профілактики розповсюдження шкідливих організмів склади та інші складські приміщення і ємності, де зберігаються деревина та дерев’яний пакувальний матеріал, підлягають (не рідше одного разу на два роки) знезараженню.

5.5. До процесу виготовлення дерев’яного пакувального матеріалу має передувати окорування деревини.

Після проведення окорування будь-яка кількість візуально відокремлених та чітко розрізнених невеликих частинок кори може залишатися, якщо вони:

мають ширину менше ніж 3 сантиметри (незалежно від їх довжини);

мають ширину більше ніж 3 сантиметри при загальній площі поверхні однієї окремої частинки кори меншої ніж 50 квадратних сантиметрів.

Окорування повинно здійснюватись до термообробки або знезараження (фумігації).

5.6. Термообробку партії деревини або дерев’яного пакувального матеріалу рекомендовано здійснювати в сушильних камерах, які оснащені:

не менш ніж чотирма термоперетворювачами (температурними датчиками) та чотирма перетворювачами вологи (датчиками вимірювання вологи), які розміщують в найтовщих частинах деревини, що підлягає термообробці, з двох протилежних боків шляхом просвердлювання отворів діаметром, який дорівнює їх діаметру;

не менш ніж двома стаціонарними термоперетворювачами (температурними датчиками) та перетворювачами вологи (датчиками вимірювання вологи), які розміщені в місцях подачі найнижчої температури в сушильній камері;

автоматизованою системою контролю температури та вологи в деревині та камері, яка відображає інформацію про технологічний процес під час проведення термообробки на екрані та надає можливість виводу графічного зображення даних на паперових носіях про відношення температури до часу та вологості до часу в деревині та сушильній камері.

Засоби вимірювальної техніки сушильних камер проходять повірку відповідно до вимог чинного законодавства.

Проведення термообробки (HT) підтверджується суб’єктом господарювання оформленням акта довільної форми та графічним зображенням даних на паперових носіях.

5.7. Для проведення знезараження (фумігації) використовуються препарати, дозволені для використання на території України.

Проведення знезараження (фумігації) підтверджується суб’єктом господарювання оформленням відповідного акта довільної форми.

5.8. Термічно оброблені або знезаражені дерев’яний пакувальний матеріал та сировина для виготовлення дерев’яного пакувального матеріалу складуються окремо від необроблених або незнезаражених дерев’яного пакувального матеріалу та сировини.

5.9. Після проведення особою окорування, знищення залишків непридатної для використання деревини та кори, термообробки або знезараження та здійснення фітосанітарного контролю фітосанітарним інспектором шляхом проведення огляду партії дерев’яного пакувального матеріалу на дерев’яний пакувальний матеріал наноситься маркування шляхом проставлення штампа.

5.10. Маркування наноситься на дерев’яний пакувальний матеріал з двох протилежних боків для доступності та легкого його розпізнавання.

5.11. Маркування дерев’яного пакувального матеріалу (додаток 4) може бути трьох видів залежно від розмірів дерев’яного пакувального матеріалу:

вид А: довжиною 10 см та шириною 1 см та розділятися рискою, утворюючи два прямокутники розмірами 4x1 см та 6x1 см;

вид Б: довжиною 3,5 см та шириною 2,5 см та розділятися рискою, утворюючи два прямокутники розмірами 1,5x2,5 та 2,0-2,5 см;

вид В: довжиною 10 см та шириною 6 см та розділятися рискою, утворюючи два прямокутники розмірами 5х6 см та 5х6 см.

5.12. Маркування повинно легко читатися та бути нанесене фарбою чи шляхом випалювання, що не змивається і не переноситься на інші предмети.

5.13. Для маркування дерев’яного пакувального матеріалу використовується фарба зеленого або синього кольору. Використання фарб інших кольорів не дозволяється.

5.14. Маркування включає:

у лівій частині - символ та скорочену назву Міжнародної конвенції про захист рослин (IPPC);

у правій частині:

дволітерний код країни виробника дерев’яного пакувального матеріалу;

п’ятизначний код, присвоєний особі, яка включена до Реєстру;

символи HT або MB.

У межах нанесення маркування не повинно бути жодної іншої інформації.

Поряд з маркуванням можуть проставлятися логотип торговельної марки виробника, номер партії та дата проведення маркування (у форматі: ДД.ММ.РРРР).

5.15. Отвори, які були утворені під час вимірювання вологи або температури деревини, позначаються символом "control".

5.16. Частини пакувального матеріалу, що замінюються під час його ремонту, також повинні мати маркування. Маркування пакувального матеріалу після ремонту або заміни окремих деталей проводиться під контролем державних фітосанітарних інспекторів на підставі проведеного огляду.

5.17. Повторне проведення маркування здійснюється після видалення попереднього маркування шляхом зафарбовування або стирання.

Повторне маркування проводиться під контролем державних фітосанітарних інспекторів на підставі проведеного огляду.

5.18. Особа, яка включена до Реєстру, заносить до журналу реєстрації виготовлення та маркування дерев’яного пакувального матеріалу (додаток 5) інформацію стосовно деревини, що надійшла для виготовлення та маркування дерев’яного пакувального матеріалу, виготовлення та маркування дерев’яного пакувального матеріалу та знищення залишків непридатної деревини.

5.19. Контроль за виконанням вимог цих Фітосанітарних правил здійснюється у встановленому законодавством порядку.

{Фітосанітарні правила доповнено главою 5 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

Головний державний інспектор
з карантину рослин України Я.В. Добрянський

Додаток 1
до Фітосанітарних правил
ввезення з-за кордону, перевезення
в межах країни, експорту
та виробництва дерев'яного
пакувального матеріалу
(пункт 3.3)

ЗАЯВА
на включення до загальнодержавного реєстру осіб, які здійснюють
господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального
матеріалу

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 44 від 06.02.2017}

Додаток 2
до Фітосанітарних правил
ввезення з-за кордону, перевезення
в межах країни, експорту
та виробництва дерев'яного
пакувального матеріалу
(пункт 3.5)

ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію особи, яка здійснює господарську діяльність з
виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 44 від 06.02.2017}

Додаток 3
до Фітосанітарних правил
ввезення з-за кордону, перевезення
в межах країни, експорту
та виробництва дерев'яного
пакувального матеріалу
(пункт 5.4)

Журнал проведення обстежень місць виробництва дерев’яного пакувального матеріалу

_________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім'я,
по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний
номер облікової картки платника податків)*

№ з/п

Дата проведення обстеження

Адреса місця розташування виробництва дерев’яного пакувального матеріалу, яке обстежувалось

Метод проведення обстеження (візуальний, за допомогою феромонних пасток тощо)

Площа обстежуваної земельної ділянки (га)

Інформація щодо приміщення та потужностей, які обстежувались

Кількість деревини, яка знаходилась на території місця виробництва дерев’яного пакувального матеріалу під час проведення обстеження (м. куб.)

Назва та кількість дерев’яного пакувального матеріалу, який знаходився на території місця розташування виробництва дерев’яного пакувального матеріалу під час проведення обстеження (назва - тис. штук)

Результати обстеження

Примітки

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка проводила обстеження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     

Особа _______________   _______________
                 (підпис)              (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

__________
* Або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

Додаток 4
до Фітосанітарних правил
ввезення з-за кордону, перевезення
в межах країни, експорту
та виробництва дерев'яного
пакувального матеріалу
(пункт 5.11)

Види маркування дерев’яного пакувального матеріалу

де UA - код країни;

00000 - індивідуальний код особи, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу;

YY- код обробки НТ або МВ.

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}

Додаток 5
до Фітосанітарних правил
ввезення з-за кордону, перевезення
в межах країни, експорту
та виробництва дерев'яного
пакувального матеріалу
(пункт 5.16)

Журнал реєстрації виготовлення та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

__________________________________________________________
(найменування/прізвище, ім'я, по батькові суб’єкта господарювання)

№ з/п

Інформація стосовно деревини, що надійшла для виготовлення та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

Інформація про виготовлення та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

дата надходження деревини

місце походження деревини

назва деревини

кількість (м. куб / штук)

назва дерев’яного пакувального матеріалу

виготовлено

марковано

НТ

МВ

дата

кількість (м куб./ штук)

дата

кількість (м куб./ штук)

дата

кількість (м куб. / штук)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                       

Інформація про знищення залишків непридатної деревини

Дата та номер акта про проведення термообробки або знезараження

Дата та номер акта фітосанітарного контролю

Підпис відповідальної особи

Примітки

дата

кількість (м куб./ тонн)

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 318 від 22.05.2013}