Наказ Мінприроди "Про внесення змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів" від 13.10.2015 № 367

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСІРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2015 № 367

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2015 р.
за № 1369/27814


Про внесення змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів


Відповідно до абзацу третього підпункту 62 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, з метою вдосконалення механізму нарахування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20 липня 2009 року № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2009 року за № 767/16783, що додаються.

2. Державній екологічній інспекції України (Заїка А.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра С.І. Курикін

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра фінансів України І. Уманський

Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпіна

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В.А. Негода

Голова Державної екологічної інспекції України А.М. Заїка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства екології
та природних ресурсів України
13.10.2015  № 367

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2015 р.
за № 1369/27814

Зміни до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

1. У розділі І:

абзац четвертий пункту 1.2 викласти у такій редакції:

"самовільного використання водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів;";

у пункті 1.3 слова "суб'єктами господарювання (фізичними і юридичними особами)" замінити словами "фізичними особами, фізичними особами - підприємцями та юридичними особами";

абзац вісімнадцятий пункту 1.7 викласти у такій редакції:

"самовільне водокористування - використання водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів;".

2. У розділі V :

заголовок розділу викласти у такій редакції:

"V. Розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт зі зворотними водами";

в абзаці першому пункту 5.2 слова "затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 30.09.97 № 230, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.97 за № 480/2284 (далі - державна звітність)," виключити;

пункт 5.7 викласти у такій редакції:

"5.7. Фактичні витрати зворотних вод визначаються на основі даних: первинної документації, статистичної звітності, ліміту забору та використання води, індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення або довідки фізичної особи - підприємця або юридичної особи за підписом керівництва, завіреної печаткою (за наявності).".

3. Заголовок розділу VІІ викласти у такій редакції:

"VІІ. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт зі зворотними водами".

4. У розділі IX :

заголовок розділу викласти у такій редакції:

"IX. Розрахунок розміру відшкодування збитків, обумовлених самовільним використанням водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів";

пункти 9.1, 9.2 викласти у такій редакції:

"9.1. Розрахунок розміру відшкодування збитків, обумовлених самовільним використанням водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів, здійснюється за формулою

Зсам = 5 × W × Тар (грн.), (23)

де

W

об'єм води, що використана самовільно без дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів, м-3;

Тар

розмір, аналогічний ставці рентної плати за спеціальне використання води, встановленої статтею 255 Податкового кодексу України, на дату виявлення порушення (для поверхневих, підземних, шахтних, кар’єрних та дренажних вод - грн/100 м-3, води для потреб гідроенергетики та рибництва - грн/10000 м-3, води, яка входить до складу напоїв, - грн/м-3). Для води з лиманів Тар аналогічний ставці рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для показника "Інші водні об'єкти", встановленої статтею 255 Податкового кодексу України, на дату виявлення порушення.

9.2. Фактичний об'єм води, що використана самовільно без дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів визначається на основі даних: первинної документації, статистичної звітності, ліміту забору та використання води, індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення або довідки фізичної особи - підприємця або юридичної особи за підписом керівництва, завіреної печаткою (за наявності).".

5. У розділі ХІ :

у заголовку розділу слова та абревіатуру "твердих побутових відходів (ТПВ)" замінити словами "твердих побутових та промислових відходів";

у пункті 11.1 абревіатури "ТВП" та "ТПВ" замінити словами "твердих побутових та промислових відходів";

у пункті 11.2:

абревіатуру "ТВП" замінити словами "твердих побутових та промислових відходів";

в абзаці п’ятому слово "підземний" замінити словом "поверхневий";

у пункті 11.3 абревіатуру "ТПВ" замінити словами "твердих побутових та промислових відходів".

6. У тексті Методики слова "суб’єкти господарювання" в усіх відмінках та числах замінити словами "фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи" у відповідних відмінках та числах.

Заступник директора Департаменту охорони природних ресурсів
начальник відділу рослинного світу М.М. Мовчан