Закон України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" від 06.07.2012

З А К О Н У К Р А Ї Н И


Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів


 {Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 34, ст.435}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3151-IV (3151-15) від 30.11.2005, ВВР, 2006, № 8, ст.93
№ 427-V (427-16) від 06.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.68
№ 694-VI (694-17) від 18.12.2008, ВВР, 2009, № 16, ст.219 -
Закон визнано неконституційним згідно
з Рішенням Конституційного Суду
№ 18-рп/2009 (v018p710-09) від 14.07.2009
№ 5177-VI (5177-17) від 06.07.2012, ВВР, 2013, № 31, ст.360}

З метою регулювання ввезення на митну територію України та проведення першої реєстрації ввезених або виготовлених в Україні транспортних засобів, а також поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів Верховна Рада України

п о с т а н о в л я є:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законами № 3151-IV (3151-15) від 30.11.2005, № 694-VI (694-17) від 18.12.2008 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 18-рп/2009 (v018p710-09) від 14.07.2009}

{Стаття 1 втратила чинність у зв'язку із вступом України до СОТ. Додатково див. статтю 3-1 цього Закону}

2. Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2" згідно з технічними регламентами та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня "B" ДСТУ U№/ECE R 49-02A, B:2002 або "B","C","D" ДСТУ U№/ECE R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів):

- для тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів - коди товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 згідно з УКТ ЗЕД (2371г-14) - з 1 січня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначені транспортні засоби, переміщені на митну територію України або виготовлені в Україні до 31 грудня 2005 року включно, та транспортні засоби, на які до 31 грудня 2005 року включно видано сертифікати відповідності;

{Абзац другий частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5177-VI (5177-17) від 06.07.2012}

- для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення - коди товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД (2371г-14) - з 1 січня 2007 року.

{Абзац третій частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5177-VI (5177-17) від 06.07.2012}

Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД (2371г-14) як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам:

не нижче рівня "ЄВРО-3" - з 1 січня 2013 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-3" як обов'язкових;

не нижче рівня "ЄВРО-4" - з 1 січня 2014 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-4" як обов'язкових;

не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно;

не нижче рівня "ЄВРО-6" - з 1 січня 2018 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2017 року включно.

{Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом № 694-VI (694-17) від 18.12.2008 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 18-рп/2009 (v018p710-09) від 14.07.2009; в редакції Закону № 5177-VI (5177-17) від 06.07.2012} {Стаття 2 в редакції Закону № 3151-IV (3151-15) від 30.11.2005}

2-1. Екологічні норми, методи випробувань, позначення рівня екологічних норм, процедури підтримання відповідного екологічного рівня колісних транспортних засобів протягом всього терміну їх експлуатації визначаються згідно з особливостями конструкції транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, укладеної у 1958 році, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил Європейської економічної комісії ООН у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.

{Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом № 694-VI (694-17) від 18.12.2008 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 18-рп/2009 (v018p710-09) від 14.07.2009; в редакції Закону № 5177-VI (5177-17) від 06.07.2012}

3. Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-6" або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3151-IV (3151-15) від 30.11.2005, № 694-VI (694-17) від 18.12.2008 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 18-рп/2009 (v018p710-09) від 14.07.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5177-VI (5177-17) від 06.07.2012}

3-1. Стаття 1 цього Закону втрачає чинність з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

{Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом № 3151-IV (3151-15) від 30.11.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 427-V (427-16) від 06.12.2006}

3-2. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання до України.

(Закон доповнено статтею 3-2 згідно із Законом № 3151-IV (3151-15) від 30.11.2005)

(Статтю 4 виключено на підставі Закону № 3151-IV (3151-15) від 30.11.2005)

(Статтю 5 виключено на підставі Закону № 3151-IV (3151-15) від 30.11.2005)

6. Пункт 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" (2134-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 4, ст. 16) виключити.

7. Пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (1637-15) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 368) виключити.

8. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

(Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3151-IV (3151-15) від 30.11.2005)

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 липня 2005 року
№ 2739-IV