Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" від 01.02.2005 № 28 від 29.08.2016

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

01.02.2005  № 28

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 травня 2005 р.
за № 466/10746


Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні


{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
№ 171 від 14.07.2005
№ 219 від 22.08.2005}
(Про зупинення з 28.09.2005 дії пункту 26.33 Переліку додатково див. Повідомлення Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 02.11.2005)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
№ 353 від 15.12.2006
№ 6 від 29.01.2007
№ 142 від 05.07.2007
№ 221 від 13.09.2007
№ 80 від 24.02.2009
№ 137 від 07.04.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1689-р від 23.12.2009}
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
№ 425 від 22.09.2010
№ 426 від 22.09.2010}
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 162 від 25.10.2011
№ 163 від 25.10.2011
№ 376 від 20.12.2011
№ 876 від 30.07.2012
№ 1526 від 29.12.2012
№ 1308 від 06.11.2013
№ 451 від 06.05.2015
№ 452 від 06.05.2015
№ 1443 від 13.11.2015
№ 1699 від 17.12.2015
№ 1411 від 29.08.2016}

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2003 року № 225,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, що додається.

2. Наказ Держстандарту України від 30 серпня 2002 року № 498 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за № 782/7070, визнати таким, що втратив чинність.

3. Продукція, наведена у пункті 8.14 цього Переліку, підлягає обов'язковій сертифікації в Україні з 1 червня 2005 року, у пункті 21.6.5 - з 1 липня 2005 року, у пункті 21.6.18 - з 1 січня 2006 року.

4. Управлінню підтвердження відповідності (Сердюков О.Я.) у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Жарков Ю.В.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію.

6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на директора Департаменту технічного регулювання Держспоживстандарту України Онопрієнка В.В.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т.

Голова Л. Школьник

Державна митна служба України
В.о. Голови Служби
М.М. Салагор

Міністерство аграрної політики України
Заступник Міністра В.В. Сергеєв

Державний комітет України
з питань регуляторної політики
та підприємництва Ю.А. Авксентьєв

Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильсткої катастрофи Заступник Міністра П.Ф. Борисов

Міністерство палива та енергетики України
Заступник Міністра Б. Клюк

Державна туристична адміністрація України
Заступник Голови  Є.В. Самарцев

Державний комітет ядерного
регулювання України Голова В. Грищенко

Голова правління Державної акціонерної
холдінгової компанії "УКРПАПІРПРОМ"
Заступник Голови Є. Литвак

Міністерство транспорту та зв'язку України
Заступник Міністра С. Кроль

Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції України
Заступник Міністра  Л. Мусіна

Міністерство охорони здоров'я України
Заступник Міністра -
Голова Державної служби лікарських
засобів і виробів медичного призначення М.Ф. Пасічник

Міністерство внутрішніх справ України
Заступник Міністра В. Поважнюк

Державний комітет України
з будівництва та архітектури
Заступник Голови О. Бондаренко

Державний комітет України з нагляду
за охороною праці
Перший заступник Голови В. Радченко

Міністерство промислової політики України
Заступник Міністра В.О. Кислицин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету України з питань
технічного регулювання
та споживчої політики
01.02.2005 № 28
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.11.2013 № 1308)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 травня 2005 р.
за № 466/10746

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

Назва продукції

Позначення нормативних документів, на відповідність яким проводиться сертифікація

Нормативний документ (номер пункту або показники), що встановлює обов’язкові вимоги

Код за УКТЗЕД

1

2

3

4

1. Спеціальні засоби самозахисту

1.1. Зброя газова:
пістолети та револьвери газові, що

СОУ 78-19-001:2007
ГСТУ 78-41-001-97

СОУ 78-19-001:2007,
розділи 5 - 8

9303 90 00 00
9304 00 00 00

використовують згоряння пороху, газові балончики, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії

нормативний документ на конкретний вид продукції

ГСТУ 78-41-001-97

 

газові патрони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії (не для військових потреб)

ТУ У 3.27-00230013-175-97
нормативний документ на конкретний вид продукції

ТУ У 3.27-00230013-175-97

9306 30 97 90
9306 90 90 00

1.2. Засоби індивідуального захисту:
бронежилети

нормативний документ на конкретний вид продукції

Пункти нормативних документів, у яких установлені вимоги щодо: глибини позаперешкодної деформації; стійкості до дії засобів ураження та зовнішніх впливів

6204 29 90 00
6307 90 99 00

1.3. Спеціальні засоби несмертельної дії:
пристрої несмертельної (травматичної) дії, що використовують згоряння пороху

СОУ 78-19-001:2007
нормативний документ
на конкретний вид продукції

СОУ 78-19-001:2007,
розділи 5 - 8

9303 90 00 00

патрони несмертельної (травматичної) дії (не для військових потреб)

ТУ У 13940779.004-98
ТУ У 3.27.00230013-191-98
ТУ У 13940779.003-96
ТУ У 30170503.002-2000
нормативний документ на конкретний вид продукції

ТУ У 13940779.004-98
ТУ У 3.27.00230013-191-98
ТУ У 13940779.003-96
ТУ У 30170503.002-2000

9306 90 90 00

{Розділ 2 "Мийні засоби" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

{Розділ 3 "Трактори малогабаритні" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

{Розділ 4 "Зварювальне обладнання" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

{Розділ 5 "Велосипеди, коляски дитячі" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

6. Засоби охоронного призначення

6.1. Сповіщувачі: охоронні; охоронно-пожежні;
контролювання доступу; відеосповіщувачі

ДСТУ ІЕС 60839-1-3-2001
ДСТУ ІЕС 60839-2-2-2001
ДСТУ ІЕС 60839-2-3-2003
ДСТУ ІЕС 60839-2-4-2001
ДСТУ ІЕС 60839-2-5-2001
ДСТУ ІЕС 60839-2-6-2001
ДСТУ ІЕС 60839-2-7-2001
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88

ДСТУ ІЕС 60839-1-3-2001,
розділ 5
ДСТУ ІЕС 60839-2-2-2001,
розділ 6
ДСТУ ІЕС 60839-2-3-2003,
розділи 5; 6
ДСТУ ІЕС 60839-2-4-2001,
розділ 5
ДСТУ ІЕС 60839-2-5-2001,
розділ 5
ДСТУ ІЕС 60839-2-6-2001,
розділ 5
ДСТУ ІЕС 60839-2-7-2001,
розділ 5
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 26342-84,
розділи 2; 10
ГОСТ 27990-88,
таблиця 2

8521 90 00 00
8525 80 30 00
8525 80 91 00
8525 80 99 00
8531 10 30 00
8531 10 95 90
8531 80 95 90
8531 90 85 00

6.2. Прилади приймально-контрольні:
охоронні; охоронно-пожежні; доступу; охоронних теле(відео)систем

ДСТУ 4357-3:2004
ДСТУ ІЕС 60839-1-1-2001
ДСТУ ІЕС 60839-1-3-2001
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88
ДСТУ EN 50133-1:2006

ДСТУ 4357-3:2004,
розділи 6 - 9
ДСТУ ІЕС 60839-1-1-2001,
розділ 6
ДСТУ ІЕС 60839-1-3-2001,
розділ 5
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 26342-84,
розділи 4; 10
ГОСТ 27990-88,
таблиця 4
ДСТУ EN 50133-1:2006,
розділ 5

8521 10 95 90
8521 90 00 00
8525 80 91 00
8525 80 99 00
8531 10 30 00
8531 10 95 90
8531 20 20 90
8531 20 40 91
8531 20 40 98
8531 20 95 90
8531 80 20 90
8531 80 95 90
8531 90 20 00
8531 90 85 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 90

6.3. Пристрої керування, санкціонованого доступу, сигнально-пускові: охоронні; охоронно-пожежні; контролювання доступу; охоронних теле(відео)систем

ДСТУ 4357-3:2004
ДСТУ ІЕС 60839-1-1-2001
ДСТУ ІЕС 60839-1-3-2001
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 26342-84
ДСТУ ЕN 50133-1:2006

ДСТУ 4357-3:2004,
розділи 6 - 9
ДСТУ ІЕС 60839-1-1-2003,
розділ 6
ДСТУ ІЕС 60839-1-3-2001,
розділ 5
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 26342-84,
розділи 5; 7; 10
ДСТУ ЕN 50133-1:2006,
розділ 5

8531 10 30 00
8531 10 95 90
8531 20 20 90
8531 20 40 91
8531 20 40 98
8531 20 95 90
8531 80 20 90
8531 80 95 90
8531 90 20 00
8531 90 85 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 10
8537 10 99 90

6.4. Оповіщувачі: охоронні; охоронно-пожежні; контролювання доступу

ДСТУ ІЕС 60839-1-1-2001
ДСТУ ІЕС 60839-1-3-2001
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 26342-84

ДСТУ ІЕС 60839-1-1-2001,
розділ 6
ДСТУ ІЕС 60839-1-3-2001,
розділ 5
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 26342-84,
розділи 6; 10

8531 10 30 00
8531 10 95 90
8531 20 20 90
8531 20 40 91
8531 20 40 98
8531 20 95 90
8531 80 20 90
8531 80 95 90
8531 90 20 00
8531 90 85 00

6.5. Системи передавання тривожних сповіщень та пульти централізованого спостереження охоронного призначення, у тому числі для охорони автомобілів

ДСТУ ІЕС 60839-1-3-2001
ДСТУ ІЕС 60839-5-1-2003
ДСТУ ІЕС 60839-5-2-2003
ДСТУ ІЕС 60839-5-4-2003
ДСТУ ІЕС 60839-5-5-2003
ДСТУ ІЕС 60839-5-6-2003
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88

ДСТУ ІЕС 60839-1-3-2001,
розділ 5
ДСТУ ІЕС 60839-5-1-2003,
розділи 4; 5
ДСТУ ІЕС 60839-5-2-2003,
розділи 3 - 6
ДСТУ ІЕС 60839-5-4-2003,
розділи 4; 5
ДСТУ ІЕС 60839-5-5-2003,
розділи 4; 5
ДСТУ ІЕС 60839-5-6-2003,
розділи 4; 5
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 26342-84,
розділи 8 - 10
ГОСТ 27990-88,
таблиця 5

8471 30 00 00
8471 41 00 00
8471 49 00 00
8471 50 00 00
8471 60 60 00
8471 60 70 00
8471 70 20 00
8471 70 30 00
8471 70 50 00
8471 70 70 00
8471 80 00 00
8471 90 00 00
8512 30 10 10
8512 30 10 90
8512 30 90 10
8512 30 90 90
8521 10 95 90
8521 90 00 00
8525 80 91 00
8525 80 99 00
8531 10 30 00
8531 10 95 90
8531 20 20 90
8531 20 40 91
8531 20 40 98
8531 20 95 90
8531 80 20 90
8531 80 95 90
8531 90 20 00
8531 90 85 00
8537 10 91 00
8537 10 99 10
8537 10 99 90

6.6. Прилади приймально-контрольні охоронні для автомобілів та пристроїв:
сповіщувачі; оповіщувачі; керування; сигнально-протиугінні

ДСТУ ІЕС 60839-10-1-2003
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88
ДСТУ ГОСТ 3940:2007

ДСТУ ІЕС 60839-10-1-2003,
розділ 4
ГОСТ 26342-84,
розділи 2; 4 - 7
ГОСТ 27990-88,
таблиці 2; 4
ДСТУ ГОСТ 3940:2007,
розділ 4

8512 30 10 10
8512 30 10 90
8525 80 19 00
8525 80 30 00
8525 80 91 00
8527 29 00 00
8527 99 00 00
8531 10 95 90
8531 20 20 90
8531 20 40 91
8531 20 40 98
8531 20 95 90
8531 80 20 90
8531 80 95 90
8531 90 20 00
8531 90 85 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 10
8537 10 99 90

{Розділ 7 "Посуд з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

8. Продукція протипожежного призначення

8.1. Вогнегасники, суміші та заряди до них

ДСТУ 3105-95
(ГОСТ 26952-97)
ДСТУ 3675-98
ДСТУ 3734-98
(ГОСТ 30612-99)
ДСТУ 3789-98
ДСТУ 3958-2000
ДСТУ 4041-2001
ГОСТ 12.2.037-78
ГОСТ 8050-85
ГОСТ 15899-93
ГОСТ 19212-87
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ 3105-95
(ГОСТ 26952-97)
ДСТУ 3675-98,
розділи 4 - 7
ДСТУ 3734-98,
розділи 4 - 7
ДСТУ 3789-98,
пункт 4.2; розділ 5
ДСТУ 3958-2000,
розділ 6; пункти 1 - 3; 7; 8,
таблиця 2
ДСТУ 4041-2001,
пункт 4.2; розділ 5
ГОСТ 12.2.037-78,
розділи 1; 3
ГОСТ 12.4.009-83,
пункти 2.3.1 - 2.3.3
ГОСТ 8050-85
ГОСТ 15899-93
ГОСТ 19212-87

3813 00 00 00
8424 10

8.2. Вогнезахисні покриття та просочувальні речовини (суміші) для деревини

ГОСТ 16363-98
ГОСТ 12.1.044-89
ГОСТ 30219-95

ГОСТ 16363-98
ГОСТ 12.1.044-89
ГОСТ 30219-95,
пункти 3.4; 3.5.10

2501 00 31 00
2501 00 51 00
2501 00 99 00

8.3. Вогнезахисні покриття для:
кабелів; металевих будівельних конструкцій, призначених для атомних електростанцій (АЕС)

ДСТУ Б В.1.1-4-98
ГОСТ 12.2.007.14-75
ГОСТ 12176-89
ДСТУ Б В.1.1-8:2003

ДСТУ Б В.1.1-4-98
ГОСТ 12.2.007.14-75,
пункт 2
ГОСТ 12176-89
ДСТУ Б В.1.1-8:2003

3208 10 10
3824 90 70 00

8.4. Сповіщувачі пожежні

ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12997-84
ГОСТ 14254-96
ГОСТ 22522-91
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88
ГОСТ 29191-91
(з 01 липня 2005 року
ДСТУ ЕN 54-1:2003
ДСТУ ЕN 54-5:2003
ДСТУ ЕN 54-7:2004
ДСТУ ЕN 54-10:2004
ДСТУ ЕN 54-11:2004
ДСТУ ЕN 54-12:2004)
нормативний документ на конкретний вид продукції

ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 12.2.007.0-75,
розділ 3
ГОСТ 12997-84,
пункти 2.1; 2.3 - 2.6; 2.8; 2.11 - 2.14; 2.16; 2.24; 2.25; 2.27; 3.1
ГОСТ 14254-96,
розділи 5; 6
ГОСТ 22522-91,
пункти 1.4 - 1.11; 2.2.1 - 2.2.16; 2.4;
розділ 3
ГОСТ 26342-84,
розділи 3; 10
ГОСТ 27990-88,
пункт 2, таблиця 1
(за показниками призначення та стійкості до впливу зовнішнього середовища),
розділ 2
ГОСТ 29191-91,
розділ 5
ДСТУ ЕN 54-1:2003
ДСТУ ЕN 54-5:2003
ДСТУ ЕN 54-7:2004
ДСТУ ЕN 54-10:2004
ДСТУ ЕN 54-11:2004
ДСТУ ЕN 54-12:2004
ГОСТ 22522-91,
пункти 2.2.14; 2.4.3; 2.4.4;
3.4; 3.5
ДСТУ 4113-2001

8531 10 95

8.5. Системи передавання сповіщення та оповіщення про пожежу, їх складові частини, прилади приймально-контрольні пожежні, прилади управління, пульти централізованого спостереження пожежні та оповіщувачі пожежні

ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12997-84
ГОСТ 14254-96
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88
ГОСТ 29191-91
ДСТУ ЕN 54-1:2003
ДСТУ ЕN 54-2:2003
ДСТУ ЕN 54-3:2003
ДСТУ ЕN 54-4:2003
ДСТУ ЕN 54-13:2003
нормативний документ на конкретний вид продукції

ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 12.2.007.0-75,
розділ 3
ГОСТ 12997-84,
пункти 2.1; 2.3 - 2.6; 2.8;
2.11 - 2.14; 2.16; 2.24; 2.25; 2.27; 3.1
ГОСТ 14254-96,
розділи 5; 6
ГОСТ 26342-84,
пункти 4.3; 4.5; розділи 6; 10
ГОСТ 27990-88,
пункт 2, таблиця 3
(за показниками призначення та стійкості до впливу зовнішнього середовища)
ГОСТ 29191-91,
розділ 5
(з 01 липня 2005 року
ДСТУ ЕN 54-1:2003
ДСТУ ЕN 54-2:2003
ДСТУ ЕN 54-3:2003
ДСТУ ЕN 54-4:2003
ДСТУ ЕN 54-13:2003)
ДСТУ 4113-2001

8531 10 95

{Розділ 9 "Дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

Назва продукції

Позначення нормативних документів, на відповідність яким проводиться сертифікація

Нормативний документ (номер пункту або показники), що встановлює обов’язкові вимоги

Код за УКТЗЕД

1

2

3

4

{Розділ 10 "Техніка сільськогосподарська" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1699 від 17.12.2015}

{Розділ 11 "Товари легкої промисловості" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі 451 від 06.05.2015}

12. Тютюнові вироби

{Пункт 12.1 розділу 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

{Пункт 12.2 розділу 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

{Пункт 12.3 розділу 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

{Пункт 12.4 розділу 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

{Пункт 12.5 розділу 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

{Пункт 12.6 розділу 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1443 від 13.11.2015}

{Пункт 12.7 розділу 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1443 від 13.11.2015}

{Пункт 12.8 розділу 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1443 від 13.11.2015}

12.9. Тютюнові вироби

Закони України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів",
"Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення"
ГОСТ 858-81
ГОСТ 1505-81
ДСТУ ГОСТ 3935:2004
нормативний документ на конкретний вид продукції

Нормативні документи, у яких установлені вимоги щодо: вмісту пестицидів, смоли і нікотину для сигарет

2402 10 00 00
2402 20
2402 90 00 00
2403 10
(крім 2403 10 90 00)
2403 99
(крім 2403 99 90 00,
2403 91 00 00)

{Пункт 12.10 розділу 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1443 від 13.11.2015}

__________

Примітка.

Крім еталонних моніторингових та тестових зразків тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями або суб’єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо.

Назва продукції

Позначення нормативних документів, на відповідність яким проводиться сертифікація

Нормативний документ (номер пункту або показники), що встановлює обов’язкові вимоги

Код за УКТЗЕД

1

2

3

4

13. Нафтопродукти

13.1. Палива: бензини автомобільні *****, авіаційні; дизельні *****; альтернативні, біопалива (для бензинових двигунів, для дизельних двигунів з вмістом біодизелю ******)

ДСТУ 4345:2004
ДСТУ 6081:2009
ДСТУ 7178:2010
ГОСТ 305-82
ГОСТ 1012-72
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ 4345:2004
ДСТУ 6081:2009,
пункти 4.2; 4.3; 5.2
ДСТУ 7178:2010,
пункти 4.2; 4.3; 5.2
ГОСТ 305-82, пункт 2.2
ГОСТ 1012-72, пункти 1.2; 1.4

2710 12 31 00
2710 12 41
2710 12 45
2710 12 49
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
3824 90 97 10
3826 00 10 00
3826 00 90 00

13.2. Гази паливні:
газ нафтовий скраплений, газ природний компримований

ДСТУ ГОСТ 27577:2005
ДСТУ 4047-2001
ГОСТ 27578-87
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ ГОСТ 27577:2005,
пункт 3.2
ДСТУ 4047-2001,
пункт 4.2
ГОСТ 27578-87-87,
пункт 1.3

2711 11 00 00
2711 12
2711 13

13.3. Палива для реактивних двигунів

ДСТУ 4796:2007
ГСТУ 320.00149943.007-97
ГСТУ 320.00149943.011-99
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ 4796:2007,
пункт 3.3
ГСТУ 320.00149943.007-97,
пункт 3.2
ГСТУ 320.00149943.011-99,
пункт 3.2

2710 11 70 00
2710 19 21 00

13.4. Оливи моторні: для бензинових двигунів, дизелів та газових двигунів, оливи авіаційні

ГОСТ 6360-83
ГОСТ 8581-78
ГОСТ 10541-78
ГОСТ 12337-84
ГОСТ 21743-76
ГОСТ 23497-79
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ 4106-2002
ГОСТ 6360-83,
пункт 1.2
ГОСТ 8581-78,
пункт 2.2
ГОСТ 10541-78,
пункт 2.2
ГОСТ 12337-84,
пункт 2.2
ГОСТ 21743-76,
пункт 2.2
ГОСТ 23497-79,
пункт 2.2

2710 19 81 00
2710 19 99 00
3403 19
3403 99

13.5. Мастила пластичні

ДСТУ 4310:2004
ГОСТ 15037-69
ГОСТ 16105-70
ГОСТ 18179-72
ГОСТ 8773-73
ГОСТ 19791-74
ГОСТ 11110-75
ГОСТ 20421-75
ГОСТ 4366-76
ГОСТ 14296-78
ГОСТ 14068-79
ГОСТ 16422-79
ГОСТ 1033-79
ГОСТ 3333-80
ГОСТ 9433-80
ГОСТ 19537-83
ГОСТ 21150-87
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ 4310:2004
ГОСТ 15037-69,
пункт 4
ГОСТ 16105-70,
пункт 1.1
ГОСТ 18179-72,
пункт 1.2
ГОСТ 8773-73,
пункт 1.2
ГОСТ 19791-74,
пункт 1.3
ГОСТ 11110-75,
пункт 1.3
ГОСТ 20421-75,
пункт 1.2
ГОСТ 4366-76,
пункт 1.4
ГОСТ 14296-78,
пункт 1.2
ГОСТ 1033-79,
пункт 1.4
ГОСТ 14068-79,
пункт 1.2
ГОСТ 16422-79,
пункт 1.2
ГОСТ 3333-80,
пункт 1.3
ГОСТ 9433-80,
пункт 1.2
ГОСТ 19537-83,
пункт 1.2
ГОСТ 21150-87,
пункт 1.2.1

2710 19 99 00
3403 19 10 00
3403 19 91 00
3403 99 10 00
3403 99 90 10
3403 99 90 90

13.6. Рідини мастильно-охолоджувальні

ДСТУ 3927-99
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ 3927-99

2710 19 91 00
3403 19
3403 99

13.7. Бітуми нафтові__________

ДСТУ 4044-2001
ДСТУ 4148-2003
ДСТУ 4818:2007
ГОСТ 22245-90
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ 4044-2001,
пункт 4.2
(показники 1 - 3; 4.3; 5; 6; 10 таблиці 1)
ДСТУ 4148-2003,
пункт 4.2
ДСТУ 4818:2007,
пункт 4.2
ГОСТ 22245-90,
пункт 1.2.2

2713 20 00 00

***** Лише палива, на які не поширюється дія Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 927.
****** Лише палива з вмістом біодизелю більше ніж 7 %.

14. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

14.1. Колони та гарцаби (фахверки) сталеві каркасів одноповерхових та багатоповерхових будівель

ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДСТУ Б В.2.6-50:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДСТУ Б В.2.6-50:2008,
пункти 4.1.1; 4.2.3; 4.4; 10.2
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3

7308 20 00 00
7308 40 90 00

14.2. Конструкції каркасів сталеві рамкові і балки перекриття (покриття), балки колії підвісного транспорту, балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів, теплиці

ДСТУ Б В.2.6-73:2008
ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДСТУ Б В.2.6-76:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-73:2008,
пункти 4.1.5; 4.3.1; 4.3.4 - 4.3.7; 4.3.9
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДСТУ Б В.2.6-76:2008,
пункти 4.1.5; 4.1.6; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.1; 4.3.2
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3

7308 10 00 00
9406 00 31 00

14.3. Ферми сталеві

ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДСТУ Б В.2.6-51:2008
ДСТУ Б В.2.6-74:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДСТУ Б В.2.6-51:2008,
пункти 4.1.11; 4.2.1; 4.4.1
ДСТУ Б В.2.6-74:2008,
пункти 4.1.7; 4.1.9; 4.2.1; 4.4.1; 4.4.2; 10.2; 10.4
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3

7308 10 00 00
7308 40 90 00

14.4. Панелі та елементи огороджувальних конструкцій (металеві, каркасні та безкаркасні)

ДСТУ Б В.2.6-3-95
(ГОСТ 22233-93)
ДСТУ Б В.2.6-8-95
(ГОСТ 30245-94)
ДСТУ Б В.2.6-9:2008
ДСТУ Б В.2.6-44:2008
ДСТУ Б В.2.6-70:2008
ДСТУ Б В.2.6-71:2008
ДСТУ Б В.2.6-72:2008
ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДСТУ Б В.2.7-130:2007
ДБН В.2.6-163:2010
ДБН В.2.6-31:2006
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-3-95,
пункти 4.2.2 - 4.2.10; 5.3; 5.4; 5.6
ДСТУ Б В.2.6-8-95,
пункти 3.2; 4.3 - 4.5; 4.7; 4.11
ДСТУ Б В.2.6-9:2008,
пункти 4.2.3; 4.3.1 - 4.3.4
ДСТУ Б В.2.6-44:2008,
пункти 4.3 - 4.8
ДСТУ Б В.2.6-70:2008,
пункти 5.2.10; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.8
ДСТУ Б В.2.6-71:2008,
пункти 4.1.8 - 4.1.10; 4.2.4 - 4.2.7; 4.3.1; 4.3.2
ДСТУ Б В.2.6-72:2008,
пункти 5.1.9 - 5.1.17; 5.2.1; 5.2.6 - 5.2.8; 5.3
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДСТУ Б В.2.7-130:2007,
пункти 5.2.3 - 5.2.5; 5.3.1 (таблиця 3, рядки 5 - 7); 5.3.7
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3
ДБН В.2.6-31:2006,
пункт 2.2

7308 90 51 00
7604 10 10 00
7604 10 90 00
7604 21 00 00

14.5. Металеві сходи, площадки та огорожі сходів, балконів і дахів

ДСТУ Б В.2.6-49:2008
ДСТУ Б В.2.6-52:2008
ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-49:2008,
пункти 4.1 - 4.3; 4.7; 4.9; 4.10
ДСТУ Б В.2.6-52:2008,
пункти 4.1.7; 4.1.9; 4.1.12; 4.2.1; 4.2.4
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3

7308 90 99 00

14.6. Металоконструкції опор ліній електропередачі, відкритого розподільного обладнання підстанцій, щоглових та баштових споруд

ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3

7308 20 00 00

14.7. Металеві резервуари для нафти та нафтопродуктів, газгольдери та конструкції водонапірних башт

ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ГОСТ 17032-71
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ГОСТ 17032-71,
пункти 1; 4; 5; 7; 11; 12
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3

7309 00 10 00
7311 00 10 00

14.8. Будівлі модульні збірні

ДСТУ Б В.2.2-22:2008
ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.2-22:2008,
пункти 5.2.1; Б.4; Б.5
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3

9406 00 11 00
9406 00 20 00
9406 00 80 00

14.9. Цементи загальнобудівельного призначення та сульфатостійкі

ДСТУ Б В.2.7-46:2010
ДСТУ Б В.2.7-85-99
(ГОСТ 22266-94)
ДСТУ Б В.2.7-181:2009
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.7-46:2010,
пункти 5.6.2; 5.6.4; 5.6.5; 5.6.12; 6.1
ДСТУ Б В.2.7-85-99,
пункти 4.1.1- 4.1.11; 4.2
ДСТУ Б В.2.7-181:2009,
пункти 4.4; 4.5; 5.12

2523 10 00 00
2523 21 00 00
2523 29 00 00
2523 30 00 00
2523 90 10 00
2523 90 80 00

14.10. Вироби стінові дрібноштучні

ДСТУ Б В.2.7-7:2008
ДСТУ Б В.2.7-36:2008
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.7-7:2008,
пункти 3.5; 4.6; 4.9; 4.10
ДСТУ Б В.2.7-36:2008,
пункти 5.1.2; 5.1.5; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6; 5.2.8

6810 11 10 00
6810 11 90 00

14.11. Цегла і камені керамічні та силікатні

ДСТУ Б В.2.7-61:2008
ДСТУ Б В.2.7-80:2008
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.7-61:2008,
пункти 4.1.7; 4.2.2; 5.2.3 - 5.2.5; 5.2.7; 5.2.9; 5.2.11 - 5.2.15; 5.3 - 5.7
ДСТУ Б В.2.7-80:2008,
пункти 3.6; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.6; 4.2.8; 4.2.10 - 4.2.12; 4.2.14; 4.2.16 - 4.2.18

6904 10 00 00
6815 99 10 00

14.12. Палі залізобетонні

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-65:2008
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-65:2008

6810 91 90 00
6810 99 00 00

14.13. Колони залізобетонні

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-60:2008
ДСТУ Б В.2.6-63:2009
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-60:2008
ДСТУ Б В.2.6-63:2009

6810 91 90 00
6810 99 00 00

14.14. Балки кроквяні та підкроквяні залізобетонні

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-67:2008
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-67:2008

6810 91 90 00
6810 99 00 00

14.15. Ригелі залізобетонні для

багатоповерхових будівель

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-54:2008
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-54:2008,
пункти 5.2; 5.10 - 5.15

6810 91 90 00
6810 99 00 00

14.16. Перемички залізобетонні для будівель із цегляними стінами

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-55:2008
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-55:2008,
пункти 5.2; 5.11 - 5.14

6810 91 90 00
6810 99 00 00

14.17. Панелі залізобетонні стінові зовнішні

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-41:2008
ДСТУ Б В.2.6-64:2008
ДСТУ Б В.2.6-84:2009
ДБН В.2.6-31:2006
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-41:2008,
пункти 4.1 - 4.19
ДСТУ Б В.2.6-64:2008
ДСТУ Б В.2.6-84:2009,
пункти 7.3; 7.6; 7.7.1;
7.8.4 - 7.8.6
ДБН В.2.6-31:2006,
пункт 2.2

6810 91 90 00
6810 99 00 00

14.18. Плити для покриття залізобетонні для будівель підприємств

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-144:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-144:2010

6810 11 10 00
6810 11 90 00
6810 91 90 00

14.19. Плити для перекриття залізобетонні

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-53:2008
ДСТУ Б В.2.6-58:2008
ДСТУ Б В.2.6-59:2008
ДСТУ Б В.2.6-66:2008
ДСТУ Б В.2.6-147:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-53:2008,
пункти 5.2; 5.10 - 5.15
ДСТУ Б В.2.6-58:2008
ДСТУ Б В.2.6-59:2008
ДСТУ Б В.2.6-66:2008
ДСТУ Б В.2.6-147:2010,
пункти 4.3.3; 4.3.4.3; 4.3.4.4; 4.5.3; 4.6

6810 11 10 00
6810 11 90 00

14.20. Плити залізобетонні для покриття міських доріг

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-120:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-120:2010

6810 91 90 00

14.21. Опори залізобетонні ліній електропередачі, зв’язку та елементи контактної мережі електрифікованих доріг і освітлювальної мережі

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-21:2008
ДСТУ Б В.2.6-43:2008
ДСТУ Б В.2.6-68:2008
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-21:2008
ДСТУ Б В.2.6-43:2008,
пункти 4.1 - 4.4; 4.11; 4.12; 4.15
ДСТУ Б В.2.6-68:2008

6810 91 90 00

14.22. Шпали залізобетонні попередньо напружені

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-57:2008
ДСТУ Б В.2.6-61:2008
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-57:2008
ДСТУ Б В.2.6-61:2008

6810 91 90 00

14.23. Залізобетонні елементи сходів

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-56:2008
ДСТУ Б В.2.6-62:2008
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-56:2008
ДСТУ Б В.2.6-62:2008

6810 91 90 00

14.24. Плити балконів та лоджій залізобетонні

ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-69:2008
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-69:2008

6810 91 90 00

14.25. Вікна та двері для будинків і споруд

ДСТУ Б В.2.6-11:2011
ДСТУ Б В.2.6-15:2011
ДСТУ Б В.2.6-23:2009
ДСТУ Б В.2.6-24-2001
(ГОСТ 24700-99)
ДСТУ Б В.2.7-107:2008
ДСТУ Б В.2.6-99:2009
ДСТУ Б В.2.6-42:2008
ДСТУ Б В.2.6-45:2008
ДСТУ Б В.2.6-46:2008
ДСТУ Б В.2.6-48:2008
ДСТУ Б В.2.6-47:2008
ДБН В.2.6-31:2006
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-11:2011,
пункти 6.2.1 - 6.2.3; 6.2.5; 6.2.9; 6.2.12 - 6.2.14; 6.2.16; 6.2.18; 6.2.25; 6.2.26
ДСТУ Б В.2.6-15:2011,
пункти 5.2.1 - 5.2.7; 5.2.12 - 5.2.15,
для блоків віконних та дверних балконних також пункти 5.2.16; 5.2.20 - 5.2.25, для зовнішніх дверних блоків також пункти 5.2.16 - 5.2.24, для внутрішніх дверних блоків також пункти 5.2.21; 5.2.22
ДСТУ Б В.2.6-23:2009,
пункти 5.2.2 - 5.2.7; 5.3.1
(приведений опір теплопередачі, повітропроникність, звукоізоляція, надійність приладів і завісів, опір статичним навантаженням)
ДСТУ Б В.2.6-24-2001,
пункти 5.2.2; 5.2.7 - 5.2.9; 5.3.1 (приведений опір теплопередачі, ізоляція повітряного шуму транспортного потоку, повітропроникність, надійність віконних приладів і завіс);
пункти 5.3.2; 5.3.3; 5.3.5
ДСТУ Б В.2.7-107:2008,
пункти 5.12; 5.14 (точка роси); 5.16
ДСТУ Б В.2.6-99:2009,
пункти 5.2.2 - 5.2.6; 5.2.10; 5.3.4; 5.3.6.1; 5.3.7; 5.4.5 та для внутрішніх дверних блоків (включаючи міжкімнатні) також пункт 5.3.1 (надійність приладів та завіс, опір статичним та ударному навантаженням, опір пробиванню), для зовнішніх дверних блоків також пункт 5.3.1 (крім довговічності)
ДСТУ Б В.2.6-42:2008,
пункти 4.8 - 4.12
ДСТУ Б В.2.6-45:2008,
пункти 4.4 - 4.8; 4.22 - 4.25
ДСТУ Б В.2.6-46:2008,
пункти 4.5; 4.6; 4.9; 4.14; 4.18; 4.19 (а, б, г, д); 4.20 (а, б)
ДСТУ Б В.2.6-48:2008,
пункти 4.2.1 - 4.2.3;
4.2.12 - 4.2.17; 4.2.20
ДСТУ Б В.2.6-47:2008,
пункти 4.2 - 4.4; 4.18
(а, б, г, д); 4.19 (а, б)
ДБН В.2.6-31:2006,
пункт 2.2

3925 20 00 00
3925 30 00 00

{Розділ 15 "Труби та балони" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

{Розділ 16 "Хімічні джерела струму" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

{Розділ 17 "Техніка радіаційна" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1411  від 29.08.2016}

18. Зброя вогнепальна мисливська та спортивна, зброя холодна, конструктивно схожі зі зброєю вироби для розваг та відпочинку

18.1. Зброя вогнепальна мисливська, спортивна та основні частини до неї (стволи, блоки стволів, ствольні коробки, рамки, колодки, кожухи-затвори, затвори, барабани)

ГСТУ 78-41-002-97
ГОСТ 28072-89
нормативний документ на конкретний вид продукції

ГСТУ 78-41-002-97,
розділ 4
ГОСТ 28072-89,
розділи 2 - 4, додаток 3

9303 20
9303 30 00 10
9303 30 00 20
9303 30 00 90
9305 10 00 20
9305 10 00 30
9305 10 00 80
9305 21 00 00
9305 29 00 20
9305 29 00 30
9305 29 00 80

18.2. Патрони до вогнепальної мисливської та спортивної зброї

ДСТУ 7112:2009
ГОСТ 20808-75
ГОСТ 20809-75
ГОСТ 21169-75
ГОСТ 23128-78
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ 7112:2009,
розділи 4; 5
ГОСТ 20808-75,
пункти 2; 3
ГОСТ 20809-75,
пункти 2; 3
ГОСТ 21169-75,
пункти 2; 3
ГОСТ 23128-78,
пункти 2.4 - 2.11

9306 21 00 00

18.3. Пістолети та револьвери стартові

СОУ 78-19-002:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

СОУ 78-19-002:2010,
розділи 4; 5

9303 90 00 00

18.4. Пістолети та револьвери під патрон Флобера

СОУ 78-19-003:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

СОУ 78-19-003:2010,
розділи 4; 5

9303 30 00 90

18.5. Зброя холодна

ГСТУ 78-41-006-99
нормативний документ на конкретний вид продукції

ГСТУ 78-41-006-99,
розділ 5

9307 00 00 00

18.6. Зброя стрілецька вихолощена

СОУ 78-19-005:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

СОУ 78-19-005:2010,
розділи 4; 5

9303 90 00 00

18.7. Зброя пневматична та кулі до неї

СОУ 78-41-013:2011
нормативний документ на конкретний вид продукції

СОУ 78-41-013:2011,
розділи 4; 5

9304 00 00 00
9306 90 90 00

18.8. Копії зброї іграшкові імітаційні

СОУ 78-19-004:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

СОУ 78-19-004:2010,
розділи 4; 5

9503 00 81 00

18.9. Зброя стрілецька нейтралізована

СОУ 78-19-006:2010
нормативний документ на конкретний вид продукції

СОУ 78-19-006:2010,
розділи 4; 5

9303 90 00 00
9304 00 00 00
9705 00 00 00
9706 00 00 00

{Розділ 19 "Арматура трубопровідна" виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

 

20. Електричний транспорт

Пасажирські трамвайні вагони нові та такі, що були в користуванні і ввозяться в Україну (крім трамвайних вагонів для колії 1000 мм)

ДСТУ 4070-2002
ДСТУ 4224:2003
ДСТУ 4798:2007
ДСТУ 4799:2007
ДСТУ 4876:2007

ДСТУ 4070-2002
ДСТУ 4224:2003 (тільки для пасажирських трамвайних вагонів)
ДСТУ 4798:2007
ДСТУ 4799:2007
ДСТУ 4876:2007

8603 90 00 00
8605 00 00 00

Перелік позначень нормативних документів та скорочень, які використані в тексті

Позначення

Назва

1. ДСТУ

Державний стандарт України

2. ГОСТ

Міждержавний стандарт

3. ТУ

Технічні умови

4. ТУ У

Технічні умови України

5. ГСТУ

Галузевий стандарт

6. СОУ

Стандарт організації України

7. ДБН В

Державні будівельні норми і вимоги, затверджені Державним комітетом України з будівництва та архітектури

8. МЭК

Міжнародна електротехнічна комісія

9. Правила ЄЕК ООН

Правила Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй, які є додатками до міжнародного договору України - Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року

{Перелік в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1308 від 06.11.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015, № 452 від 06.05.2015, № 1443 від 13.11.2015, № 1411 від 29.08.2016}