Постанова Кабінету Міністрів України "Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва" від 28.06.1997 № 695

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А

від 28 червня 1997 р. № 695 Київ


Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва


Відповідно до статті 12 Закону України "Про оплату праці"  (108/95-ВР) Кабінет Міністрів України 

п о с т а н о в л я є:

1. Установити для працівників, які направляються для  підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання  інших професій з відривом від виробництва (далі - навчання), такі мінімальні державні гарантії:

а) збереження середньої заробітної плати за основним місцем  роботи за час навчання. За вчителями та іншими працівниками  освіти, які направляються на курси і до інститутів удосконалення  вчителів, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем  роботи;

б) оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і  назад;

в) виплата добових за кожний день перебування в дорозі у  розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень.  Іногороднім працівникам протягом першого місяця навчання добові виплачуються в розмірі, встановленому законодавством для службових  відряджень, а в наступні місяці, до закінчення терміну навчання,  тим, хто одержує заробітну плату у розмірі менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виплачується  стипендія в розмірі 20 відсотків добових.

На час навчання працівники забезпечуються гуртожитком  готельного типу. У разі відсутності гуртожитку відшкодування  витрат, пов'язаних з наймом житлового приміщення, провадиться в порядку, встановленому законодавством для службових відряджень.

2. Оплата проїзду працівників, які направляються на навчання  з відривом від виробництва, до місця навчання і назад, виплата  добових за час перебування в дорозі і за час навчання, стипендії, відшкодування витрат, пов'язаних з наймом житлового приміщення,  провадяться за місцем основної роботи.  

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради  Міністрів УРСР від 22 серпня 1990 р. № 376 (376-90-р).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В. ДУРДИНЕЦЬ