Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виплати та розмірів винагород державному виконавцю" від 11.03.2015 № 126 від 11.03.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 11 березня 2015 р. № 126 
Київ


Про затвердження Порядку виплати та розмірів винагород державному виконавцю


Відповідно до пункту 18 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України 

постановляє:

Затвердити Порядок виплати та розміри винагород державному виконавцю, що додається.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 126

Порядок виплати та розміри винагород державному виконавцю

1. Цей Порядок визначає механізм виплати винагород державному виконавцю та розміри таких винагород.

2. Державний виконавець, який забезпечив фактичне виконання в повному обсязі виконавчого документа майнового характеру, одержує винагороду в розмірі 5 відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, але не більше двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за виконавчим документом немайнового характеру, за яким боржником є фізична особа, - в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та за виконавчим документом немайнового характеру, за яким боржником є юридична особа, - в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Державний виконавець, який забезпечив фактичне виконання в повному обсязі виконавчого документа майнового характеру, під час виконання якого здійснювалася реалізація майна боржника, отримує винагороду в розмірі 5 відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, але не більше п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (крім іпотечного майна).

3. Фактичним виконанням виконавчого документа в повному обсязі вважається виконання виконавчого документа в установлені статтею 30 Закону України “Про виконавче провадження” строки із стягненням у повному обсязі виконавчого збору за таким виконавчим документом, а також витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій (у разі винесення державним виконавцем постанови про стягнення витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій).

4. Для виплати винагороди державний виконавець подає заяву, в якій зазначаються:

реквізити виконавчого документа;

номер виконавчого провадження в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень;

повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника;

розмір стягнутого виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, реквізити відповідних постанов державного виконавця;

перелік виконавчих дій та строки їх проведення.

До заяви про виплату винагороди додаються копії постанов про відкриття виконавчого провадження та про закінчення виконавчого провадження.

5. У заяві про виплату винагороди державний виконавець визначає розрахунок розміру належної до виплати винагороди.

6. У разі коли виконання виконавчого документа було забезпечено виконавчою групою, заява про виплату винагороди подається керівником виконавчої групи особі, яка прийняла рішення про утворення виконавчої групи. У заяві визначається розрахунок (розподіл) цієї винагороди між усіма членами виконавчої групи. При цьому сума винагороди всій виконавчій групі не повинна перевищувати розміру винагороди, встановленого пунктом 2 цього Порядку.

7. У рамках зведеного виконавчого провадження винагорода виплачується за кожним окремим виконавчим документом за виконавчим провадженням, яке входить до складу зведеного, за наявності підстав, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

8. Заява про виплату винагороди розглядається безпосереднім керівником державного виконавця протягом двох робочих днів з дати її отримання та за наявності підстав, передбачених пунктом 3 цього Порядку, погоджується ним і скріплюється печаткою із зазначенням дати погодження. За відсутності підстав для виплати винагороди зазначена заява протягом двох робочих днів з дати її отримання повертається державному виконавцю з обґрунтуванням підстав для відмови.

9. Під час розгляду заяви про виплату винагороди державному виконавцю перевіряються своєчасність та повнота вчинених виконавчих дій, а також достовірність викладених у заяві відомостей.

10. Скасування судом постанови про стягнення витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, не є підставою для відмови у виплаті винагороди державному виконавцю.

11. Погоджена безпосереднім керівником заява про виплату винагороди державному виконавцю структурного підрозділу територіального органу Мін’юсту, що забезпечує здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передається на погодження керівнику структурного підрозділу відповідного Головного територіального управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в області, мм. Києві та Севастополі, що забезпечує здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень.

Погоджена безпосереднім керівником заява про виплату винагороди державному виконавцю відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передається на погодження керівнику Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту.

12. За достатністю та обґрунтованістю підстав для виплати державному виконавцю винагороди посадові особи, зазначені у пункті 11 цього Порядку, зобов’язані погодити заяву про виплату винагороди державному виконавцю протягом п’яти робочих днів з дати її отримання. За відсутності підстав для виплати винагороди зазначена заява протягом п’яти робочих днів з дати її отримання повертається державному виконавцю з обґрунтуванням підстав для відмови.

13. Рішення відповідної посадової особи про відмову у виплаті винагороди або бездіяльність відповідної посадової особи щодо прийняття рішення про виплату винагороди державний виконавець має право оскаржити до керівника вищого рівня.

14. Погоджена керівником структурного підрозділу відповідного Головного територіального управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в області, мм. Києві та Севастополі, що забезпечує здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень, або керівником Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту в установленому порядку заява про виплату винагороди державному виконавцю не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після погодження надсилається (подається) відповідному Головному територіальному управлінню юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в області, мм. Києві та Севастополі (уповноваженому структурному підрозділу Мін’юсту) та є підставою для видачі протягом п’яти робочих днів з дня отримання погодженої заяви відповідного наказу із зазначенням у ньому розміру винагороди.

15. У разі коли у строк, встановлений державним виконавцем для самостійного виконання рішення, боржником було сплачено лише частину боргу, а решта заборгованості була сплачена боржником після закінчення зазначеного строку, державний виконавець вправі одержати винагороду за таким виконавчим документом у розмірі, визначеному цим Порядком.

16. Державний виконавець одержує винагороду одночасно з виплатою заробітної плати.

17. Державному виконавцю, який звільняється із займаної посади раніше дня, установленого для виплати заробітної плати, належна сума винагороди виплачується під час звільнення.