Наказ Держаної митної служби України "Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України" від 28.11.2005 № 1167/886/824/643/655/424/858/900

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

Н А К А З

28.11.2005 № 1167/886/824/643/655/424/858/900

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2005 р.
за № 1557/11837


Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України


Відповідно до статей 27, 112 Митного кодексу України (92-15), постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 року № 1203 (1203-2000-п) "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон", від 24 грудня 2003 року № 1989 (1989-2003-п) "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" та з метою спрощення процедур державного контролю осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України

Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Часові нормативи виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України, що додаються.

2. Департаменту організації митного контролю і Юридичному департаменту Держмитслужби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що цей наказ набирає чинності через 5 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту міжнародного митного співробітництва Держмитслужби України забезпечити інформування контрольних служб суміжних країн та посольств іноземних держав в Україні про застосування в пунктах пропуску через державний кордон України часових нормативів виконання контрольних операцій.

Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров

Голова Державної прикордонної служби України М.М.Литвин

Міністр транспорту та зв'язку України В.В.Бондарь

Міністр охорони здоров'я України Ю.В.Поляченко

Міністр аграрної політики України О.П.Баранівський

Міністр охорони навколишнього природного середовища України П.М.Ігнатенко

Міністр культури і туризму України І.Д.Ліховий

Голова Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації М.О.Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України,
Адміністрації Державної
прикордонної служби
України,
Міністерства транспорту
та зв'язку України,
Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України,
Міністерства культури і
туризму України,
Державної служби України
з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації
28.11.2005
№ 1167/886/824/643/655/424/858/900

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2005 р.
за № 1557/11837

Часові нормативи виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України

1. У пунктах пропуску для автомобільного сполучення (поромного сполучення - у разі перевезення автомобілів):

1.1. Для легкових автомобілів:

Види контролю

Часові нормативи

особа

транспортний
засіб

товар

Прикордонний

до 2 хв.

до 10 хв.
(з урахуванням часу
на проведення перевірки за
базою даних викрадених)

до 5 хв.

Митний

до 2 хв

до 10 хв.

до 2 год.

Санітарно-
епідеміологічний

при потребі -
до 30 хв.

при потребі - до
30 хв.

-

Фітосанітарний

-

при потребі - до
30 хв.

при потребі - до
30 хв.

Ветеринарний

-

при потребі - до
30 хв.

при потребі - до
30 хв.

Екологічний
(радіологічний)

-

при потребі - до
2 хв.

при потребі - до
5 хв.

1.2. Для автобусів:

Види контролю

Часові нормативи

особа

транспортний
засіб

товар

Прикордонний

до 2 хв.

до 5 хв.
(до 1 год. з урахуванням часу
на проведення поглибленого огляду)

до 5 хв.

Митний

до 2 хв.

до 10 хв.

до 2 год.

Санітарно-
епідеміологічний

при потребі -
до 30 хв.

при потребі - до
30 хв.

-

Фітосанітарний

-

при потребі - до
30 хв.

при потребі - до
30 хв.

Ветеринарний

-

при потребі - до
30 хв.

при потребі - до
30 хв.

Екологічний
(радіологічний)

-

при потребі - до
5 хв.

при потребі - до
20 хв.

Контроль за здійсненням
міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом
(Служба міжнародних
автомобільних перевезень)

-

до 10 хв.

-

1.3. Для вантажних автомобілів:

Види контролю

Часові нормативи

особа

транспортний
засіб

товар

Прикордонний

до 2 хв.

до 5 хв.
(до 1 год. з урахуванням часу
на проведення поглибленого
огляду та внесення
інформації про транспортний
засіб до бази даних)

до 10 хв.
(до 1 год. з урахуванням часу
на проведення поглибленого огляду)

Митний

до 2 хв

до 10 хв.

до 2 год.

Санітарно-
епідеміологічний

при потребі -
до 30 хв.

при потребі - до
30 хв.

при потребі - до
30 хв.

Фітосанітарний

-

при потребі - до
30 хв.

при потребі - до
30 хв.

Ветеринарний

-

при потребі - до
30 хв.

при потребі - до
30 хв.

Екологічний
(радіологічний)

-

при потребі - до
7 хв.

при потребі - до
20 хв.

Контроль за здійсненням
міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом
(Служба міжнародних
автомобільних перевезень)

-

до 7 хв.

-

2. У пунктах пропуску для повітряного сполучення:

Види контролю

Часові нормативи

особа

транспортний
засіб

товар

Прикордонний

до 2 хв.

до 10 хв.
(до 1 год. з урахуванням часу
на проведення поглибленого огляду)

до 1 год. з
урахуванням часу на проведення
поглибленого огляду

Митний

до 3 хв.

до 1 год.
(до 2 год. з урахуванням часу
на проведення поглибленого огляду)

до 3 год.

Санітарно-
епідеміологічний

при потребі -
до 30 хв.

при потребі - до
30 хв.

при потребі - до
15 хв.

Фітосанітарний

-

при потребі - до
30 хв.

при потребі - до
30 хв.

Ветеринарний

-

 

до 10 хв.
(спільно з митними органами
та органами охорони
державного кордону)

при потребі - до
20 хв.

Контроль на безпеку
(Служба авіаційної безпеки)

до 3 хв.
(до 10 хв. у разі проведення особистого
огляду)

до 10 хв.

до 15 хв. (якщо
були вжиті превентивні
заходи або використовуються
активні засоби контролю
(спеціальні технічні засоби
контролю, службові собаки,
детектори вибухових речовин тощо))

3. У пунктах пропуску для морського (річкового) сполучення:

Види контролю

Часові нормативи

Особа

Транспортний
засіб

Товар

Прикордонний

до 2 хв.

до 1 год.
(до 2 год. з урахуванням часу
на проведення поглибленого огляду)

до 1 год.
(до 2 год. з урахуванням часу
на проведення поглибленого огляду)

Митний

до 3 хв.

до 1 год.
(до 2 год. з урахуванням часу
на проведення поглибленого огляду)

до 6 год.

Санітарно-
епідеміологічний

при потребі -
до 30 хв.

при потребі - до
30 хв.

при потребі - до
30 хв.

Фітосанітарний

-

при потребі - до
2 год.

при потребі - до
2 год.

Ветеринарний

-

при потребі - до
2 год.

при потребі - до
2 год.

Екологічний
(радіологічний)

-

до 30 хв.
(спільно з митними органами
та органами охорони
державного кордону)

при потребі - до
30 хв.

4. У пунктах пропуску для залізничного сполучення (поромного сполучення - у разі перевезення залізничних поїздів) - не більше часу стоянки транспортного засобу, визначеного розкладом руху поїздів та технологічними процесами роботи прикордонних передавальних станцій (морських портів).

5. Керівниками органу охорони державного кордону й митного органу за погодженням з посадовими особами інших контрольних служб, що виконують свої обов'язки в пунктах пропуску через державний кордон України, може встановлюватися в кожному окремому пункті пропуску через державний кордон України інша тривалість виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у цих пунктах пропуску, яка не перевищує максимального часу, визначеного цими Часовими нормативами.

6. Контроль за переміщенням культурних цінностей співробітниками територіальних органів Державної служби з питань національної культурної спадщини здійснюється в межах часу, відведеного для здійснення митного контролю.

7. Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх підстав уважати, що особи, товари й транспортні засоби переміщуються через державний кордон України з порушенням норм законодавства України про державний кордон України, митних правил, інших норм законодавства або загрожують безпеці авіації, а також у разі затримання цих осіб, товарів і транспортних засобів унаслідок виявлених порушень.

Директор Департаменту організації митного контролю Державної митної служби України С.М.Сьомка

Заступник директора Департаменту охорони державного кордону - начальник Управління прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби України В.Г.Антонюк

Директор Департаменту розвитку та координації транспортних систем Мінтрансзв'язку України Г.М.Легенький

Директор Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України А.М.Пономаренко

Перший заступник начальника Головної державної інспекції з карантину рослин Мінагрополітики України О.І.Куць

Заступник Голови Державного департаменту ветеринарної медицини Мінаргополітики України - заступник Головного державного інспектора ветеринарної медицини України М.В.Пацюк

Начальник Управління контролю біоресурсів, поводження з відходами, радіаційної безпеки та екологічного контролю на державному кордоні Мінприроди України В.П.Євсєєв

Заступник Голови Державної служби з питань національної культурної спадщини Міністерства культури і туризму України С.М.Шкляр

Директор Департаменту стандартизації та сертифікації аеропортів Державіаслужби О.М.Суворов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва А.В.Дашкевич