Постанова Кабінету Міністрів України "Про облік внутрішньо переміщених осіб" від 14.03.2016

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. № 509 Київ

Про облік внутрішньо переміщених осіб

{Назва Постанови в редакції Постанов КМ № 264 від 15.04.2015, № 636 від 26.08.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 34 від 28.01.2015
№ 79 від 04.03.2015
№ 264 від 15.04.2015
№ 428 від 15.06.2015
№ 636 від 26.08.2015
№ 167 від 14.03.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 264 від 15.04.2015, № 636 від 26.08.2015}

2. Міністерству соціальної політики вжити заходів для створення та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 264 від 15.04.2015, № 636 від 26.08.2015}

Прем'єр-міністр України     А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 жовтня 2014 р. № 509

ПОРЯДОК оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 264 від 15.04.2015, № 636 від 26.08.2015}

{У тексті Порядку слова “особа, яка переміщується” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “внутрішньо переміщена особа” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

1. Цей Порядок регулює механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі - довідка).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

Довідка є документом, який видається внутрішньо переміщеній особі.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 264 від 15.04.2015}

2. Для отримання довідки повнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи).

Для отримання довідки про взяття на облік малолітніх, неповнолітніх дітей, які переміщуються без супроводу батьків, заява подається:

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

законним представником дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (одним із опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрацією закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, в якому постійно проживала дитина);

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

службою у справах дітей районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, що розташована за місцем виявлення дитини без супроводження законного представника, зокрема якщо: батьки не виконують своїх обов’язків з виховання та утримання дитини з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції; дитина прибула за згодою батьків або інших законних представників у супроводі родичів (баби, діда, повнолітніх тітки, дядька, брата, сестри), знайомих чи самостійно, у зв’язку із зарахуванням на навчання до професійно-технічного або вищого навчального закладу за місцем переселення.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

У разі коли внутрішньо переміщена особа розміщується регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції (далі - регіональний штаб), заява подається посадовій особі уповноваженого органу, залученій в установленому порядку до участі в роботі регіонального штабу.

Прийняття заяв та видача довідок про взяття на облік можуть здійснюватися в місцях проживання внутрішньо переміщених осіб працівниками житлово-експлуатаційних організацій або уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами сільських і селищних рад, за погодженням з уповноваженим органом. За результатами проведеної роботи працівники житлово-експлуатаційних організацій та уповноважені особи подають щотижня уповноваженому органу звіт.

3. Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію про заявника:

прізвище, ім’я та по батькові;

громадянство;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

дата та місце народження;

стать;

відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);

{Абзац шостий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;

{Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;

{Абзац дев’ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

{Абзац десятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

декларацію особи про її непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;

{Абзац одинадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

{Абзац дванадцятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби.

Як фактичне місце проживання не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, за якими внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 167 від 14.03.2016}

Заявник дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб разом з ним, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Інформація про персональні дані внутрішньо переміщених осіб може передаватися до агенцій ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за згодою заявника.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2015}

4. Разом із заявою про взяття на облік внутрішньо переміщена особа пред’являє:

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;

за наявності - документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними в статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус, із відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно);

у разі необхідності - свідоцтво про народження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі втрати або викрадення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, внутрішньо переміщена особа повідомляє про це територіальному підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання, який в одноденний строк видає тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України.

У разі подання заяви законним представником внутрішньо переміщеної особи додатково пред’являються:

документ, що посвідчує особу законного представника та підтверджує громадянство України;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

5. З метою обліку внутрішньо переміщених осіб уповноважений орган веде Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб, держателем якої є Мінсоцполітики, до якої вноситься така інформація:

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

прізвище, ім’я, по батькові, громадянство;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

дата, місце народження;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

стать;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

документ, що посвідчує особу;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

номер довідки, дата її видачі та назва органу, що її видав;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

відомості про останнє зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, та її фактичне місце перебування;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

відомості про виплачені особі грошові кошти.

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

Для ідентифікації в зазначеній базі даних може міститися фотографічне зображення внутрішньо переміщеної особи.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2015}

6. У день подання заяви безоплатно видається довідка за формою, наведеною у додатку, яка роздруковується на папері формату А4 і підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою відповідного уповноваженого органу.

Відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які переміщуються разом з батьками або членами сім’ї, зазначаються у довідці одного із заявників.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

Строк дії такої довідки становить шість місяців з дати її видачі.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

У разі продовження дії обставин, що визначені в статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, строк дії такої довідки може бути продовжений на наступні шість місяців, для чого внутрішньо переміщена особа має повторно звернутися за фактичним місцем свого проживання до уповноваженого органу.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

Уповноважені органи ведуть журнал обліку виданих довідок.

7. Під час видачі довідки посадова особа уповноваженого органу інформує внутрішньо переміщену особу, яка береться на облік, про можливості розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема з відновленням соціальних виплат, про необхідність відкриття поточного рахунка в уповноваженому банку для набуття права на грошову допомогу, надає інформацію про місцезнаходження місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та найближчих установ уповноваженого банку.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 428 від 15.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

7-1. Уповноважений орган щодня формує та направляє в електронній формі відповідному територіальному підрозділу ДМС перелік осіб, яким видана довідка.

Під час видачі довідки посадова особа уповноваженого органу інформує внутрішньо переміщену особу про обов’язок повідомити протягом 10 днів відповідному територіальному підрозділу ДМС про фактичне місце проживання, а також про зміну фактичного місця проживання або повернення до покинутого місця проживання.

Територіальний підрозділ ДМС у триденний строк після повідомлення внутрішньо переміщеною особою про фактичне місце проживання проводить перевірку наведених у довідці відповідних відомостей, проставляє у разі підтвердження таких відомостей на зворотному боці довідки відмітку про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці, та щодня подає в електронній формі уповноваженому органові відповідну інформацію.

Довідка не є дійсною без проставлення на її зворотному боці зазначеної відмітки.

Уповноважений орган вносить інформацію територіального підрозділу ДМС до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та у разі наявності підстав приймає рішення про зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб.

{Абзац п’ятий пункту 7-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

Територіальний підрозділ ДМС із залученням працівників територіальних органів і підрозділів МВС, представників інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, здійснює щомісяця вибіркову перевірку наведених у довідках відомостей про фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб (не менш як 10 відсотків загальної кількості таких осіб), та у разі непідтвердження зазначених відомостей в одноденний строк повідомляє про це уповноваженому органу для прийняття рішення щодо зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб. У разі наявності підстав, передбачених статтею 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, МВС, ДМС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін подають уповноваженому органу відповідну інформацію для прийняття рішення щодо зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб.

{Абзац шостий пункту 7-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 14.03.2016}

Підставою для відновлення на обліку таких осіб є наявність інформації територіального підрозділу ДМС про підтвердження їх фактичного місця проживання.

{Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 79 від 04.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2015}

8. Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки, якщо:

1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставини, що раніше існували, істотно змінилися;

{Підпункт 1 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

2) втрачено або викрадено документи, що посвідчують внутрішньо переміщену особу та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.

У разі відмови у видачі довідки на вимогу заявника письмово повідомляється про підстави для такої відмови.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2015}

9. У разі зміни місця проживання або змін у складі сім’ї у зв’язку з народженням дитини (або іншими обставинами) заявник звертається за виданням довідки до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання, а раніше видана йому довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

До Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб вносяться відомості про смерть внутрішньо переміщених осіб на підставі даних органів державної реєстрації актів цивільного стану Мін’юсту.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2015; в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

10. У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї безоплатно видає дублікат на підставі заяви особи, якій видавалася довідка.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

11. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право на безоплатній основі одержувати інформацію з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Інформація про осіб, які переміщуються, надається з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

Додаток

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 26 серпня 2015 р. № 636)

ДОВІДКА

про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2015; в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}