Постанова Кабинету Міністрів України "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років" від 09.12.2015

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 4 листопада 1993 р. N 909 Київ

Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1436 (1436-2002-п) від 26.09.2002
№ 1567 (1567-2004-п) від 17.11.2004
№ 1181 (1181-2012-п) від 17.12.2012
№  529 (529-2015-п) від 29.07.2015
№ 1031 (1031-2015-п) від 09.12.2015}

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, що додається.

Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я і соціального захисту призначаються за наявності спеціального стажу роботи станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років і після цієї дати:

{Абзац другий постановляючої частини в редакції Постанови КМ N 529 (529-2015-п) від 29.07.2015}

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 25 років 6 місяців;

{Абзац постановляючої частини в редакції Постанови КМ N 529 (529-2015-п) від 29.07.2015}

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 26 років;

{Абзац постановляючої частини в редакції Постанови КМ N 529 (529-2015-п) від 29.07.2015}

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 26 років 6 місяців;

{Абзац постановляючої частини в редакції Постанови КМ N 529 (529-2015-п) від 29.07.2015}

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 27 років;

{Абзац постановляючої частини в редакції Постанови КМ N 529 (529-2015-п) від 29.07.2015}

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 27 років 6 місяців;

{Абзац постановляючої частини в редакції Постанови КМ N 529 (529-2015-п) від 29.07.2015}

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 28 років;

{Абзац постановляючої частини в редакції Постанови КМ N 529 (529-2015-п) від 29.07.2015}

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 28 років 6 місяців;

{Абзац постановляючої частини в редакції Постанови КМ N 529 (529-2015-п) від 29.07.2015}

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 29 років;

{Абзац постановляючої частини в редакції Постанови КМ N 529 (529-2015-п) від 29.07.2015}

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 29 років 6 місяців;

{Абзац постановляючої частини в редакції Постанови КМ N 529 (529-2015-п) від 29.07.2015}

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати - не менше 30 років.

{Абзац постановляючої частини в редакції Постанови КМ N 529 (529-2015-п) від 29.07.2015}

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. N 909

ПЕРЕЛІК закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років

Найменування закладів і установ

Найменування посад

1. Освіта

Загальноосвітні навчальні заклади військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні і художні школи

учителі, логопеди, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, викладачі, сурдопедагоги,
 тифлопедагоги, вихователі,
 завідуючі та інструктори
 слухових кабінетів, директори,
 завідуючі, їх заступники з
 навчально-виховної
 (навчальної, виховної),
 навчально-виробничої частини
 або роботи з виробничого
 навчання, завідуючі навчальною
 і навчально-виховною частиною,
 соціальні педагоги
 (організатори позакласної та
 позашкільної виховної роботи з
 дітьми), практичні психологи,
 педагоги-організатори, майстри
 виробничого навчання,
 керівники гуртків, секцій,
 студій та інших форм гурткової
 роботи

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати

директори, заступники директорів з
 навчально-виховної
 (навчальної, виховної
 навчально-виробничої) роботи,
 вчителі, майстри виробничого
 навчання, практичні психологи,
 керівники гуртків, секцій,
 студій та інших форм гурткової
 роботи

Дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти і приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти і стаціонари, школи-клініки

директори, завідуючі, їх заступники з навчально-виховної частини або роботи, вчителі, вихователі, сурдопедагоги, тифлопедагоги, вчителі-дефектологи,
 вчителі-логопеди, майстри
 виробничого навчання,
 практичні психологи, соціальні
 педагоги, керівники гуртків,
 секцій, студій та інших форм
 гурткової роботи

Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади

директори, їх заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної,
 навчально-виробничої) роботи,
 старші майстри виробничого
 навчання, майстри виробничого
 навчання, викладачі, педагоги
 професійного навчання,
 практичні психологи, соціальні
 педагоги, керівники гуртків,
 секцій, студій та інших форм
 гурткової роботи

Дошкільні навчальні заклади всіх типів

завідуючі, вихователі-методисти,
 вихователі, музичні керівники,
 вчителі-дефектологи,
 вчителі-логопеди, практичні
 психологи

Позашкільні навчальні заклади

директори, їх заступники з
 навчально-виховної,
 навчальної, виховної роботи,
 завідуючі відділами
 (лабораторіями, кабінетами),
 художні керівники, керівники
 гуртків, секцій, студій та
 інших форм гурткової роботи

Бібліотеки

завідуючі, бібліотекарі

Дитячі клініки, поліклініки лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення
в лікарнях, санаторіях,
диспансерах і установах для
виконання покарань

учителі, вихователі, логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги".

 

2. Охорона здоров'я

Лікарняні  заклади,   лікувально-профілактичні заклади  особливого типу, лікувально-трудові профіла-кторії,  амбулаторно-поліклінічні
 заклади, заклади швидкої та неві-
 дкладної    медичної    допомоги,
 заклади переливання крові, закла-
 ди охорони материнства і дитинст-
 ва,  санаторно-курортні  заклади,
 установи  з проведення лаборатор-
 них та інструментальних досліджень
 і випробувань Держсанепідслужби та
 територіальні органи  Держсанепід-
 служби (щодо працівників, які не є
 державними службовцями), санітарно -епідеміологічні заклади, діагностичні центри

лікарі  та  середній  медичний персонал (незалежно від найме-нування посад)

Аптеки, аптечні  кіоски,  аптечні магазини,   контрольно-аналітичні лабораторії

провізори, фармацевти   (незалежно від найменування посад), лаборанти

Медико-соціальні експертні  комісії, бюро судово-медичної експертизи

лікарі  та  середній  медичний персонал (незалежно від найменування посад)

3. Соціальний захист

Інтернатні заклади для інвалідів, дітей-інвалідів і престарілих

медичні працівники  (незалежно від найменування посад), педагоги, вчителі, логопеди,  інструктори ЛФК та з праці

Медичні відділи протезних підприємств

медичні працівники  (незалежно від найменування посад)

Примітки:

1. Вчителі й інші працівники освіти заочних навчальних закладів, зазначених у цьому переліку, відносяться до числа осіб, що мають право на одержання пенсії за вислугу років.

1-1. Лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють у навчальних закладах і установах, перелічених у розділі "1. Освіта", відносяться до числа осіб, що мають право на пенсію за вислугу років.

2. Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.

 3. Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 р., яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, в тому числі на посаді старшої піонервожатої зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.

4. При призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у цьому переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їх роботи у закладах і установах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1436 (1436-2002-п) від 26.09.2002, № 1567 (1567-2004-п) від 17.11.2004, № 1181 (1181-2012-п) від 17.12.2012, № 1031 (1031-2015-п) від 09.12.2015}