Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів" від 12.01.2011 № 11 від 24.02.2016


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 січня 2011 р. № 11
Київ


Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів


{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 22.08.2012}

Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 779 від 22.08.2012
№ 485 від 23.09.2014
№ 262 від 05.05.2015
№ 976 від 25.11.2015

№ 156 від 24.02.2016}

Відповідно до пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 22.08.2012}

2. Державній фіскальній службі подавати до 10 числа другого місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, Міністерству фінансів і Міністерству аграрної політики та продовольства узагальнену інформацію про задекларовану сільськогосподарськими підприємствами до перерахування та перераховану на спеціальні рахунки суму податку на додану вартість.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 262 від 05.05.2015}

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2011 р. № 11

Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 22.08.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм акумулювання сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, що не підлягають сплаті до бюджету і нараховуються сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства і рибальства (далі - сільськогосподарські підприємства) на вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів (послуг).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 22.08.2012}

2. Сільськогосподарське підприємство у разі обрання спеціального режиму оподаткування відкриває протягом одного звітного (податкового) періоду спеціальний рахунок (поточний рахунок із спеціальним режимом використання) відповідно до законодавства за умови подання копії витягу з реєстру платників податку на додану вартість про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 779 від 22.08.2012, № 485 від 23.09.2014}

Відповідно до пункту 200-1.2 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу, додатково відкриваються:

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 485 від 23.09.2014; в редакції Постанов КМ № 976 від 25.11.2015, № 156 від 24.02.2016}

рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 Кодексу);

{Абзац пункту 2 в редакції Постанов КМ № 976 від 25.11.2015, № 156 від 24.02.2016}

рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання зернових та технічних культур, визначених у пункті 209.19 статті 209 Кодексу;

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 156 від 24.02.2016}

рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання продукції тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 Кодексу.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 156 від 24.02.2016}

У разі анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника податку на додану вартість на загальних підставах або виключення такого підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування його додаткові рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, зазначені в абзацах третьому-п’ятому цього пункту (далі - додаткові електронні рахунки), на яких відсутні кошти, закриваються не раніше робочого дня, що настає за днем такого анулювання/виключення.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 156 від 24.02.2016}

Якщо реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника податку на додану вартість на загальних підставах анульовано або таке підприємство виключено з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування і сума коштів, зарахована на додаткові електронні рахунки зазначеного підприємства, є недостатньою для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальний рахунок згідно з поданими територіальному органові ДФС податковими деклараціями, в яких відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування, остаточний перерахунок коштів здійснюється таким підприємством:

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 156 від 24.02.2016}

до державного бюджету - з власного поточного рахунка на електронний рахунок;

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 156 від 24.02.2016}

на спеціальний рахунок - з власного поточного рахунка на спеціальний рахунок.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 156 від 24.02.2016}

3. Позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду за операціями в межах спеціального режиму оподаткування підлягає перерахуванню на спеціальні рахунки сільськогосподарського підприємства у таких розмірах:

15 відсотків - за операціями із зерновими та технічними культурами;

80 відсотків - за операціями із продукцією тваринництва;

50 відсотків - за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими та технічними культурами,  продукцією тваринництва).

Суми податку на додану вартість, що підлягають перерахуванню на спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, не підлягають сплаті до бюджету та повністю залишаються в розпорядженні відповідного сільськогосподарського підприємства для використання у виробництві сільськогосподарських товарів/послуг.

Для акумулювання зазначених сум податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство зараховує кошти на власні додаткові електронні рахунки.

Кошти, зараховані на додаткові електронні рахунки автоматично протягом операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли  на такі рахунки, перераховуються органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на спеціальний рахунок, у таких розмірах:

50 відсотків - з рахунків, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку;

15 відсотків - з рахунків, зазначених в абзаці четвертому пункту 2 цього Порядку;

80 відсотків - з рахунків, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку.

На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарське підприємство складає податкову декларацію, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування за звітний (податковий) період, і в установлені статтею 203 Кодексу строки подає її в електронній формі територіальному органові ДФС. У такій податковій декларації сільськогосподарське підприємство зобов’язане зазначити реквізити спеціального рахунка та визначити суму, що підлягає перерахуванню на такий рахунок.

Сільськогосподарські підприємства у строки, встановлені Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань, повинні забезпечити перерахування на власні додаткові електронні рахунки коштів у сумі, достатній для перерахування задекларованих сум податку на додану вартість до державного бюджету та на спеціальний рахунок на підставі поданої відповідної податкової декларації.

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 262 від 05.05.2015, № 976 від 25.11.2015, № 156 від 24.02.2016}

4. Сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до пункту 209.2 статті 209 Кодексу, а починаючи з 1 січня 2017 р. перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства.

У разі нецільового використання суми податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство несе відповідальність відповідно до законодавства.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 156 від 24.02.2016}

5. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюють територіальні органи ДФС.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 262 від 05.05.2015}