Міністерство транспорту України "Про затвердження Правил визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України" від 02.04.2002 № 219 від 12.02.2015

Державний герб України

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 219 від 02.04.2002 
м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2002 р.
за № 390/6678

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
№ 539 (z0768-07) від 20.06.2007 Наказом Міністерства інфраструктури
№ 57 (z0228-15) від 12.02.2015}

Відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (995_038), п. 2 Указу Президента України від 18 жовтня 2000 р. № 1143/2000 (1143/2000) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року "Про стан авіаційного транспорту та авіаційної промисловості України" та з метою запровадження додаткових заходів, спрямованих на гарантування безпеки польотів та авіаційної безпеки, у тому числі при експлуатації українських повітряних суден за межами України, з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)

Наказую:

1. Затвердити Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України, що додаються.

2. Державному департаменту авіаційного транспорту (Укравіатранс) (Шкатюк А.Г.):

2.1. Забезпечити в установленому порядку подання до Міністерства юстиції України цих Правил для державної реєстрації.

2.2. Довести Правила до відома керівників структурних підрозділів Укравіатрансу та експлуатантів цивільних повітряних суден України.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 57 (z0228-15) від 12.02.2015}

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства Демиденка А.Ф.

Міністр В. Пустовойтенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
02.04.2002 № 219

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України

24 квітня 2002 р.
за № 390/6678

Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України

1. Загальні положення

Ці Правила є обов'язковими для експлуатантів повітряних суден незалежно від їх форми власності та відомчої належності.

Правила використовуються експлуатантом цивільної авіації України при плануванні робочого часу та часу відпочинку членів екіпажів повітряних суден, з метою гарантування безпеки польоту при виконанні цивільними повітряними суднами регулярних, чартерних рейсів та всіх видів авіаційних робіт.

Експлуатант цивільної авіації України має упродовж шести місяців після доведення цих Правил до його відома розробити та затвердити в Державному департаменті авіаційного транспорту України розділ Керівництва з виконання польотів "Норми робочого часу та час відпочинку екіпажу повітряного судна", яке регламентуватиме норми та облік робочого часу членів екіпажів з урахуванням типу (типів) повітряних суден, регіонів, видів виконання польотів та авіаційних робіт.

2. Терміни та визначення

У цих Правилах використовуються терміни, які мають такі визначення:

Експлуатант - особа, організація або підприємство цивільної авіації, що експлуатують повітряні судна, пропонують послуги в галузі авіаційних перевезень і робіт.

Екіпаж повітряного судна (основний екіпаж) - авіаційний персонал, який у встановленому порядку виконує обов'язки з керування та обслуговування повітряного судна при здійсненні польотів.

Посилений екіпаж - екіпаж повітряного судна, до складу якого зараховано додатковий авіаційний персонал з метою тимчасової заміни в польоті кожного члена основного екіпажу для їх відпочинку та підтримання належної працездатності.

Подвійний екіпаж - екіпаж повітряного судна з подвійною кількістю його членів (ураховуючи бортпровідників).

Член екіпажу повітряного судна - особа, яка призначена експлуатантом для виконання певних обов'язків на борту повітряного судна впродовж польотного часу.

Льотний склад - частина екіпажу повітряного судна, на яку покладено обов'язки, пов'язані з керуванням повітряного судна та його системами впродовж польотного часу.

Кабінний склад - частина екіпажу повітряного судна, на яку покладено обов'язки з обслуговування пасажирів, гарантування безпеки перевезення пасажирів та вантажів, виконання авіаційних робіт на борту повітряного судна впродовж польотного часу.

Робочий час - час протягом якого екіпаж повітряного судна зобов'язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Польотний час, або час польоту - загальний час з початку руху повітряного судна (за рахунок власної тяги з метою зльоту) до його зупинки (після закінчення польоту). Повний польотний час чи час від забирання до встановлення колодок вимірюється від початку руху повітряного судна з пункту завантаження до його зупинки в пункті вивантаження. Обертання несучих гвинтів гелікоптера включається в повний польотний час.

Час відпочинку - час, протягом якого член екіпажу звільняється експлуатантом від своїх службових обов'язків.

Час перебування у резерві - визначений період часу, упродовж якого екіпаж повітряного судна має виконати політ на перший виклик.

Час естафети - час, протягом якого екіпаж повітряного судна перебуває за межами базового аеропорту (у місці тимчасового проживання), чекаючи продовження польоту.

Трансмеридіанний політ - політ, що пов'язаний з перетинанням п'яти і більше часових поясів за період щоденного робочого часу.

3. Позначення та скорочення

У цьому розділі наведені позначення та скорочення, які використовуються у тексті Правил:

ЦА - цивільна авіація.

ПС - повітряне судно.

КПС - командир повітряного судна.

КВП - керівництво з виконання польотів.

КЛЕ - керівництво льотної експлуатації.

4. Загальні вимоги

4.1. Укравіатранс здійснює контроль над експлуатантами й екіпажами ПС України за виконанням ними норм, що встановлені цими Правилами.

4.2. Експлуатант цивільної авіації України не має права покласти на екіпаж ПС обов'язки, що суперечать КВП.

4.3. Мінімальний склад екіпажу ПС установлюється з урахуванням вимог КЛЕ та КВП залежно від типу ПС, виду польотів або авіаційних робіт.

4.4. Технологія роботи посиленого та подвійного екіпажу ПС розроблюється експлуатантом та узгоджується з Укравіатрансом.

4.5. Кількість бортпровідників на борту ПС регламентується КВП, але не може бути менше кількості, передбаченої КЛЕ ПС.

4.6. Членам екіпажу ПС обов'язково надається час відпочинку перед запланованим польотом з метою підтримки необхідного рівня своїх психофізіологічних функцій, гарантування надійної професійної діяльності і безпеки польоту. Час відпочинку між рейсами (польотами) надається члену екіпажу ПС після завершення ним польотного завдання для відновлення психофізіологічних функцій організму.

4.7. Місця та приміщення для відпочинку екіпажу ПС мають бути зручними та ізольованими від пасажирів, розраховані не більше як на двох осіб, максимально захищені від впливу зовнішніх шумів, із засобами контролю за рівнем освітлення та температури. У всіх випадках КПС повинен відпочивати окремо від інших членів екіпажу ПС.

4.8. Відпочинок під час польоту надається одному чи декільком членам посиленого або подвійного екіпажу ПС у спеціально відведеному, ізольованому від пасажирів місці ПС або на вільних місцях у салоні бізнес-класу (першого класу) ПС для їх підтримки й поновлення необхідного рівня психофізіологічних функцій.

4.9. Члени екіпажу ПС не повинні залучатись експлуатантом до виконання будь-яких обов'язків у період їх відпочинку.

4.10. Членам екіпажу ПС під час проведення авіаційних робіт надається перерва для харчування, яка не включається в робочий час. Тривалість та час надання цієї перерви встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку експлуатанта.

5. Робочий час екіпажів повітряних суден

5.1. Тривалість робочого часу для екіпажу ПС установлюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. Робота понад установлену тривалість робочого часу є надурочною. Надурочні роботи можуть застосовуватись лише як виняток і для кожного члена екіпажу ПС не повинні перевищувати норм, установлених чинним законодавством України.

5.3. Робочий час включає:

польотний час (BLOCK TIME);

передпольотну підготовку;

час післяпольотної роботи;

час очікування вильоту з незалежних від екіпажу ПС причин в аеропортах, на оперативних точках та в інших місцях його перебування у разі ненадання умов для відпочинку, зазначених у пункті 4.7 цих Правил;

час перебування на різних чергуваннях або в резерві;

час, який витрачає екіпаж ПС на аналіз польотів, учбово-тренажерну підготовку, проходження медичного огляду та інші види робіт, що передбачаються правилами внутрішнього трудового розпорядку та КВП експлуатанта;

час перельоту (переїзду) членів екіпажу ПС як пасажирів для виконання ними польоту з іншого аеродрому;

час естафети.

5.4. Початком робочого часу члена екіпажу ПС є його прибуття до місця роботи в термін, який зазначено в графіках роботи та у відповідних документах з планування роботи екіпажу ПС. Закінченням робочого часу члена екіпажу ПС є його відбуття з місця роботи після завершення виконання завдань експлуатанта.

5.5. У разі виконання польотів робочий час екіпажу ПС розпочинається не пізніше його передпольотної підготовки, визначеної технологією роботи екіпажу ПС, КВП та КЛЕ відповідного типу ПС, і закінчується виконанням післяпольотної роботи в пункті призначення ПС або на базовому аеродромі.

5.6. Тривалість щоденної роботи членів екіпажу ПС не повинна перевищувати 12 годин з наступним часом відпочинку.

5.7. У разі затримки рейсу або необхідності посадки на запасний аеродром для завершення рейсу тривалість щоденної роботи (за згодою членів екіпажу ПС) може бути збільшена максимум на 2 години, але не більше двох разів протягом послідовних 28 діб.

5.8. Під час виконання польотів з аерофотозйомки, обльоту радіо-світлотехнічних засобів (РСТЗ), обслуговування високоширотних експедицій (проведення морських суден, льодова розвідка та інше), перевезення вантажів, що швидко псуються, тривалість щоденної роботи членів екіпажу ПС може бути збільшена в межах, визначених пунктом 5.7 цих Правил.

5.9. Під час виконання авіаційних робіт (авіаційно-хімічні роботи, патрулювання ліній електропостачання і трубопроводів, геологорозвідка тощо) тривалість щоденної роботи членів екіпажу ПС не може перевищувати для:

одного пілота - 10 годин;

двох і більше членів екіпажу - 12 годин.

5.10. Час перебування екіпажу ПС у резерві не має перевищувати 12 годин підряд. Загальний час перебування екіпажу ПС у резерві не має перевищувати 48 годин на місяць. Кількість резервів екіпажу ПС має бути не більше ніж шість разів на місяць.

5.11. Польоти членів екіпажу ПС, тривалість робочого часу яких більше норми, установленої цими Правилами, виконуються посиленим або подвійним екіпажем. Тривалість щоденної роботи посиленого екіпажу може бути збільшено на 30%, а подвійного екіпажу - на 60% від тривалості щоденної роботи, зазначеної у пунктах 5.6, 5.7 цих Правил. Кількість посадок при цьому не повинна перевищувати чотирьох, а під час виконання трансмеридіанних польотів - трьох.

5.12. Для екіпажу ПС, який виконує польоти на ПС, обладнаному спальними місцями для відпочинку його членів, тривалість щоденної роботи може бути збільшена для:

посиленого екіпажу - на 50% від тривалості щоденної роботи, зазначеної у пунктах 5.6, 5.7 цих Правил;

подвійного екіпажу - на 75% від тривалості щоденної роботи, зазначеної у пунктах 5.6, 5.7 цих Правил.

Кількість посадок при цьому не повинна перевищувати кількості посадок, зазначеної у пункті 5.11 цих Правил.

5.13. Кількість бортпровідників, які входять до складу посиленого екіпажу ПС, повинна бути збільшена таким чином, щоб забезпечити відпочинок кожного з них протягом 30% від тривалості щоденної роботи, зазначеної у пункті 5.11 цих Правил.

5.14. Для членів екіпажів ПС установлюються така гранична добова, місячна та річна тривалість польотного часу:

9 годин - за добу (протягом будь-яких послідовних 24 годин);

10 годин - за добу (протягом будь-яких послідовних 24 годин) при виконанні трансмеридіанних польотів;

90 годин - за місяць (протягом будь-яких послідовних 28 діб);

900 годин - за рік (протягом будь-яких послідовних 12 місяців).

5.15. Гранична добова тривалість польотного часу для посиленого та подвійного екіпажу збільшується пропорційно до збільшення часу щоденної роботи (пункти 5.11 та 5.12 цих Правил).

5.16. Для завершення рейсу дозволяється подовжувати польотний час екіпажу ПС на одну годину, але в межах норм щоденної роботи, що зазначена у пунктах 5.6, 5.7, 5.11, 5.12 цих Правил.

5.17. За згодою членів екіпажу ПС та з дозволу авіаційного лікаря місячна тривалість польотного часу для них може бути збільшена на 25% від установленої, зазначеної у пункті 5.14 цих Правил, але має бути в межах річної тривалості польотного часу і не більше чотирьох разів за рік.

5.18. Під час виконання учбових або тренувальних польотів в аеродромних умовах добова тривалість польотного часу екіпажу ПС не повинна перевищувати 6 годин. Кількість посадок або заходжень на посадку при цьому не повинні перевищувати норм, установлених КЛЕ за типами ПС.

5.19. Під час роботи з хімічними препаратами різних класів небезпеки добова тривалість польотного часу екіпажу ПС має бути узгоджена з Укравіатрансом. Під час роботи із сумісними хімічними препаратами різних класів небезпеки добова тривалість польотного часу приймається такою, що відповідає для препарату найбільшого класу.

6. Час відпочинку екіпажів повітряних суден

6.1. Тривалість часу відпочинку екіпажу ПС цивільної авіації України встановлюється згідно з чинним законодавством України.

6.2. Час відпочинку екіпажу ПС складається з:

часу передпольотного відпочинку, який включає безперервний відрізок часу (годин), що надається експлуатантом;

часу відпочинку між рейсами (польотами), що включає безперервний відрізок часу (годин), установлений графіком, розпорядком чи спеціальним розпорядженням експлуатанта;

часу перерви для харчування;

щотижневого відпочинку (вихідні дні);

щорічної та додаткової відпустки, яка передбачена чинним законодавством України.

6.3. Тривалість відпочинку екіпажу ПС в базовому аеропорту повинна бути не менше подвійної тривалості його попереднього робочого часу. Мінімальна тривалість відпочинку екіпажу ПС повинна становити не менше 12 годин.

6.4. При перебуванні екіпажу ПС за межами базового аеропорту час передпольотного відпочинку та час відпочинку між рейсами (польотами) може бути об'єднаний і становити не менше 8 годин з додержанням умов для відпочинку, зазначених у пункті 4.7 цих Правил. Після повернення в базовий аеропорт членам екіпажу ПС повинен надаватися не використаний ними час відпочинку.

6.5. Під час виконання трансмеридіанних польотів час передпольотного відпочинку та час відпочинку між рейсами (польотами) за межами базового аеропорту може бути об'єднаний і становити не менше, ніж 14 плюс 0,5 години додаткового часу на кожний часовий пояс, що перетинався.

Після повернення в базовий аеропорт екіпаж ПС повинен отримати повну акліматизацію (синхронізацію біологічного годинника організму), під час якої час відпочинку повинен становити не менше, ніж кількість перетнутих за політ часових поясів, помножену на 10 (при виконанні польотів у західному напрямку) або 12 (при виконанні польотів у східному напрямку).

{Пункт 6.5 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 539 (z0768-07) від 20.06.2007}

6.6. Щотижневий відпочинок (вихідні дні) повинен надаватися екіпажу ПС тривалістю не менше як 42 години з урахуванням часу передпольотного відпочинку та часу відпочинку між рейсами (польотами).

6.7. Щорічна та додаткова відпустки надаються членам екіпажу ПС згідно із законодавством України про працю.

7. Облік робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден

7.1. Облік робочого часу і часу відпочинку членів екіпажів ПС здійснюються на підставі польотних завдань, бортових листів та табеля обліку робочого часу.

7.2. Для членів екіпажів ПС установлюється підсумований облік робочого часу як правило, за місяць та до року за погодженням з профспілковим комітетом експлуатанта. Загальна тривалість робочого часу членів екіпажів ПС в разі встановлення облікового періоду за місяць не повинна перевищувати місячної тривалості робочого часу, а за рік - річної тривалості робочого часу.

7.3. 50% від часу перельоту (переїзду) членів екіпажу ПС як пасажирів для виконання ними польоту з іншого аеродрому зараховується до щоденної роботи.

7.4. У разі очікування вильоту, що затримується, без надання експлуатантом належних умов для відпочинку, зазначених у пункті 4.7 цих Правил, час очікування зараховується екіпажу ПС у щоденну роботу.

7.5. Затримка вильоту ПС зараховується екіпажу ПС як час відпочинку між рейсами (польотами) у разі надання йому умов для відпочинку в аеропортах, на оперативних точках та в інших місцях вильоту згідно з вимогами пункту 4.7 цих Правил.

7.6. Під час виконання польотів посиленим або подвійним екіпажем ПС тривалість щоденної роботи та польотний час зараховується усім членам екіпажу ПС повністю незалежно від обсягів їх зайнятості щодо керування ПС та його системами, обслуговування пасажирів і завантаження (розвантаження) ПС.

7.7. Період перебування екіпажу ПС у резерві зараховується до його місячного робочого часу. У разі виконання резервним екіпажем ПС польотного завдання період перебування в резерві не зараховується до його щоденної роботи.

7.8. Під час виконання польотів на різних типах ПС та/або виконання різноманітних видів авіаційних робіт місячні та річні норми робочого (у тому числі польотного) часу екіпажу ПС визначаються пропорційно до його нальоту годин за типами ПС та видами авіаційних робіт.

7.9. Відповідальність за організацію обліку робочого часу та часу відпочинку членів екіпажів ПС несе експлуатант. Цей облік ведеться за формою, визначеною у КВП, посадовою особою, яка призначена експлуатантом.

Начальник управління супроводження та забезпечення льотної діяльності Укравіатрансу В.В. Душеба