Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство фінансів України "Про затвердження Порядку коригування розміру виплат, що включаються в заробіток для обчислення пенсії..." від 11.08.2003 № 226/509 від 11.08.2003

Державний герб України 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.08.2003 № 226/509

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 вересня 2003 р.
за № 758/8079

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (432-15) від 16 січня 2003 року та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 року № 865 (865-2000-п) "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" із змінами та доповненнями

Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок коригування розміру виплат, що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" (3723-12) (додається).

2. Управлінню пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра праці та соціальної політики України О.Гарячу.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства фінансів України: від 31 липня 2000 року № 180/182 (z0482-00) "Про порядок коригування виплат, що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Законів України "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про державну службу" і для визначення розміру щомісячного довічного утримання відповідно до Закону України "Про статус суддів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2000 року за 482/4703, та від 25 січня 2001 року № 34/46 (z0127-01), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2001 року за № 127/5318.

В.о. Міністра праці та соціальної політики України Г.Галиць

Перший заступник Міністра фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України,
Міністерства фінансів України
11.08.2003 № 226/509

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 вересня 2003 р.
за № 758/8079

Порядок коригування розміру виплат, що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу"

1. Цей Порядок розроблений у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (432-15) від 16 січня 2003 року та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 року № 865 (865-2000-п) "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" із змінами і доповненнями.

2. Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років), які нараховані виходячи з посадового окладу та рангу до прийняття постанови Кабінету Міністрів України про підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям і включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" (3723-12), коригується за коефіцієнтом підвищення посадового окладу та надбавки до нього за ранг, що визначається окремо для кожного працівника шляхом ділення суми посадового окладу і надбавки за ранг, встановлених йому постановою Кабінету Міністрів України про підвищення заробітної плати, на суму посадового окладу і надбавки до нього за ранг, які працівник мав до підвищення заробітної плати.

Інші виплати, які розраховуються виходячи з посадового окладу, коригуються на коефіцієнт підвищення, який визначається у вищезазначеному порядку шляхом ділення посадових окладів.

Розміри посадових окладів і надбавок за ранги за станом на останній день до підвищення заробітної плати визначаються за довідками установ чи організацій.

Якщо з моменту підвищення заробітної плати працівника було переведено на іншу посаду, то коефіцієнт підвищення визначається з урахуванням посадового окладу та надбавки до нього за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України про підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям за займаною посадою за станом на останній день перед підвищенням заробітної плати.

Розмір виплат, нарахованих працівникові з моменту прийняття постанови Кабінету Міністрів України про підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, не коригується.

Приклад

Особа звернулася за призначенням пенсії 12 жовтня 2003 року з посади головного спеціаліста міністерства. Для обчислення пенсії подано довідку про одержані суми надбавок за почесне звання "заслужений" та за високі досягнення у праці, премій за період з 1 жовтня 2001 року по 30 вересня 2003 року. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України посадовий оклад головного спеціаліста з 1 вересня 2003 року підвищено до 237 грн 60 коп., надбавка 9-го рангу державного службовця складає 90 грн. За станом на 31 серпня 2003 року посадовий оклад становив 180 грн, надбавка 9-го рангу державного службовця складала 90 грн. Коефіцієнт коригування надбавки за високі досягнення у праці та премій за період з 1 жовтня 2001 року по 31 серпня 2003 року становить 1,2 (327,60:270). Коефіцієнт коригування надбавки за почесне звання "заслужений" - 1,32 (237 грн 60 коп.:180 грн)

3. У тому разі, коли за період, за який подано довідку про розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" (3723-12), прийнято декілька постанов Кабінету Міністрів України про підвищення заробітної плати державним службовцям, коригування виплат провадиться у порядку, визначеному пунктом 2 цього Порядку, окремо по кожному періоду до чергового підвищення.

Приклад

Особа звернулася за призначенням пенсії 12 жовтня 2003 року з посади головного спеціаліста міністерства. Для обчислення пенсії подано довідку про одержані суми надбавок за почесне звання "заслужений" та за високі досягнення у праці, премій за період з 1 жовтня 1998 року по 30 вересня 2003 року. Підвищення заробітної плати державним службовцям відповідно до постанов Кабінету Міністрів України відбулося з 1 грудня 1999 року та з 1 вересня 2003 року. Посадовий оклад і ранг за станом на 30 листопада 1999 року та на 31 серпня 2003 року складали відповідно: 110 грн і 29 грн 56 коп. та 180 грн і 90 грн.

Посадовий оклад головного спеціаліста з 1 вересня 2003 року підвищено до 237 грн 60 коп., надбавка 9-го рангу державного службовця складає 90 грн.

Коефіцієнт коригування надбавки за високі досягнення у праці та премій за період з 1 жовтня 1998 року по 30 листопада 1999 року становить 2,3 (327,60:139,56), а з 1 грудня 1999 року по 31 серпня 2003 року 1,2 (327,60:270).

Коефіцієнт коригування надбавки за почесне звання "заслужений" становить відповідно 2,16 (237 грн 60 коп.:110 грн) та 1,32 (237 грн 60 коп.:180 грн)

Начальник Управління пенсійного забезпечення Н.В.Шамбір