Наказ Міністерства юстиції України/Міністерства доходів та зборів України "Щодо подання Міністерству доходів і зборів України відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від ... " від 12.04.2013 № 699/5/38 від 12.04.2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

12.04.2013 № 699/5/38

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2013 р.
за № 605/23137


Щодо подання Міністерству доходів і зборів України відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки


Відповідно до абзацу третього пункту 4 Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 476, абзацу другого пункту 9 Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Регламент передачі інформації про об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, що додається.

2. Визначити, що інформаційні файли про об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі нерезидентів (далі - нерухоме майно), формуються та передаються у форматі XML-файлів.

3. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього наказу є Державна реєстраційна служба України та Міністерство доходів і зборів України.

Технічна підтримка передачі інформації про нерухоме майно здійснюється Міністерством доходів і зборів України та державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.

4. Встановити, що для цілей розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пакет інформаційних файлів про нерухоме майно формується за даними Реєстру прав власності на нерухоме майно за структурою, визначеною у додатку до цього наказу, та одноразово надається Міністерством юстиції України до 15 квітня 2013 року Міністерству доходів і зборів України на з’ємному носії інформації в електронній формі із супровідним листом.

5. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України - Ворону Д.М. та заступника Міністра доходів і зборів України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр юстиції України О.В. Лавринович

Міністр доходів
і зборів України О.В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної реєстраційної служби України Д.М. Ворона

Додаток
до наказу Міністерства
юстиції України,
Міністерства доходів
і зборів України
12.04.2013  № 699/5/38

Структура інформаційного файла про нерухоме майно за даними Реєстру прав власності на нерухоме майно

Для кожного району області формується окремий інформаційний файл відповідно до місцезнаходження об’єкта нерухомого майна. Назва інформаційного файла формується таким чином: RPVN_[Область]_[Район]_[поточна дата, час].xml, де RPVN - константа, тип файла; [Область]_[Район] - область та район місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (для міст Києва та Севастополя зазначається тільки назва міста); [поточна дата, час] - поточна дата та час формування файла (рік, місяць, день, години, хвилини, секунди без розділювальних знаків "РРРРММДДГГХХСС"). У назві області та району символи української абетки "і", "ї", "є", "’" (незалежно від їх регістру) заміняються символом "_".

Наприклад: RPVN_В_нницька_Бердич_вський_20121211143015.xml
RPVN_м.Ки_в_20121211143015.xml
RPVN_м.Севастополь _20121211143015.xml

Інформаційний файл має бути створений у форматі XML. Пакет інформаційних файлів має бути заархівований, підписаний електронним цифровим підписом та зашифрований.

До інформаційного файла включаються відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно про права власності, щодо яких відсутні записи про їх припинення, закриття чи скасування.

№ з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов’язковість

Примітки

Назва у XSD- схемі

0

Корінний елемент

RpvnData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1-10}

Обов’язковий

 

Version

1

Дані про об’єкт нерухомого майна та зареєстровані права власності на нього (1..*)

RpvnData:
Records:
Record

1.1

Дані про об’єкт нерухомого майна (1..1)

Record:ONM

1.1.1

Тип об’єкта нерухомого майна

xs:int

Обов’язковий

Можливі значення типу (передається лише числове значення):

0 - кімната;
1 - житловий будинок;
3 - квартира;
6 - дачний будинок;
5 - садовий будинок;
7- домоволодіння;
9 - інше-1

onm_type

1.1.2

Доповнення до типу

xs:string
{1-400}

 

Зазначається, якщо тип майна задано як "інше"

add_onm_type

1.1.3

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна

xs:string
{1-30}

Обов’язковий

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно

num

1.1.4

Загальна площа нерухомого майна

xs:string
{1-40}

   

area

1.1.5

Житлова площа нерухомого майна

xs:string
{1-40}

   

living_area

1.2

Місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (1..1)

Record:Address

1.2.1

Назва області

xs:string
{1-250}

Обов’язковий

Назва області

atu1

1.2.2

Назва району

xs:string
{1-250}

 

Назва району

atu2

1.2.3

Тип населеного пункту

xs:string
{1-250}

 

Назва типу населеного пункту

atu3type

1.2.4

Назва населеного пункту

xs:string
{1-250}

 

Назва населеного пункту

atu3

1.2.5

Тип іменованого об’єкта

xs:string
{1-250}

 

Назва типу іменованого об’єкта

atu4type

1.2.6

Назва іменованого об’єкта

xs:string
{1-250}

 

Назва іменованого об’єкта

atu4

1.2.7

Підтип

xs:int

 

Може приймати значення
(передається лише числове значення):

1 - корпус;
2 - секція

type_num_1

1.2.8

Номер підтипу

xs:string
{1-10}

   

num_1

1.2.9

Тип номера

xs:int

 

Може приймати значення
(передається лише числове значення):

1 - гараж;
2 - квартира;
3 - кімната;
4 - приміщення

type_num_2

1.2.10

Номер типу номера

xs:string
{1-30}

   

num_2

1.2.11

Вулиця, будинок (0..*)

Record:Address:
Streets:Street

1.2.11.1

Тип вулиці

xs:string
{1-250}

 

Назва типу вулиці

atu5type

1.2.11.2

Назва вулиці

xs:string
{1-250}

 

Назва вулиці

atu5

1.2.11.3

Тип номера

xs:int

 

Назва типу номера, може приймати значення
(передається лише числове значення):

1- будинок

type_num_atu5

1.2.11.4

Номер

xs:string
{1-10}

 

Номер будинку

num_atu5

1.3

Дані про право власності (1..1)

Record:Right

1.3.1

Дата прийняття рішення про внесення запису про право власності

xs:date

Обов’язковий

 

reg_in_date

1.3.2

Вид спільної власності

xs:int

 

Зазначається, якщо майно належить на праві спільної власності.
Може приймати значення
(передається лише числове значення):

1 - державна спільна сумісна;
2 - державна спільна часткова;
3 - приватна спільна сумісна;
4 - приватна спільна часткова;
5 - комунальна спільна сумісна;
6 - комунальна спільна часткова;
7 - спільна часткова;
8 - спільна сумісна

kind

1.3.3

Розмір частки у праві спільної власності

xs:string
{1-20}

 

Зазначається, якщо майно належить на праві спільної часткової власності.
Якщо заповнено чисельник та знаменник, виводити у форматі <Х>[/]<У>.
Якщо заповнено тільки чисельник, виводити тільки <Х>.
Якщо заповнено тільки знаменник, виводити у форматі
[-][/]<У>,
де Х - значення з [,0123456789], може бути порожнім,
де У - значення з переліку [,0123456789], може бути порожнім

part

1.4

Дані про фізичну особу-власника (1..1)

Record:
Subject

1.4.1

Прізвище, ім’я, по батькові

xs:string
{1-500}

Обов’язковий

 

name

1.4.2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

xs:string
{10}

   

code

1.4.3

Серія та номер паспорта громадянина України

xs:string
{300}

 

Зазначається у форматі:
<Серія><Номер>

sn

1.5

Дані про документ - підставу виникнення права власності (0..*)

Right:Docs:Doc

1.5.1

Тип документа

xs:string
{1-240}

 

Зазначається за наявності

doc_type

1.5.2

Дата видачі документа

xs:date

 

Зазначається за наявності

doc_date

1.5.3

Серія та номер документа

xs:string
{1-100}

 

Зазначається за наявності

doc_num

1.5.4

Ким виданий документ

xs:string
{1-2000}

 

Зазначається за наявності

doc_issue

__________
-1 До інформаційного файла вводяться відомості про об’єкт нерухомого майна з типом "інше", якщо дані про нього чи його складову частину в Реєстрі прав власності на нерухоме майно містять відомості про розмір житлової площі.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції України О.В. Зеркаль

Директор
Департаменту доходів
і зборів з фізичних осіб
Міністерства доходів
і зборів України В.В. Бусарєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Міністерства доходів
і зборів України
12.04.2013  № 699/5/38

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2013 р.
за № 605/23137

Регламент передачі інформації про об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі нерезидентів

1. Цей Регламент визначає порядок та процедуру передачі Державною реєстраційною службою України (далі - Укрдержреєстр) Міністерству доходів і зборів України (далі - Міндоходів України) (далі - суб’єкти інформаційних відносин) інформації про об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі нерезидентів (далі - нерухоме майно), форми журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

3. Передача інформаційних файлів про нерухоме майно (далі - інформаційні файли) здійснюється в електронній формі на центральному рівні з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку загального користування із застосуванням криптографічного захисту інформації та з використанням електронного цифрового підпису.

4. Інформаційні файли формуються за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за структурою, визначеною у додатку 1 до цього Регламенту.

5. Інформаційні файли надаються Міндоходів України до 15 квітня 2013 року в повному обсязі, а надалі щокварталу протягом 15 робочих днів після закінчення податкового (звітного) кварталу - відомості про права власності на об’єкти нерухомості, записи про державну реєстрацію яких внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом звітного кварталу.

6. Інформаційний файл не обробляється, якщо порушена загальна структура XML-файла, файл надіслано повторно, виникла помилка при розархівації файла чи декриптуванні файла, помилка верифікації електронного цифрового підпису файла.

Міндоходів України не пізніше трьох робочих днів з дня отримання інформаційного файла формує файл-повідомлення про результат його обробки за структурою, визначеною у додатку 2 до цього Регламенту.

7. Інформаційні файли та файли-повідомлення при формуванні перевіряються за XSD-схемою. При перевірці обмінних файлів суб’єкти інформаційних відносин повинні користуватися єдиною версією XSD-схеми.

8. Надання інформаційних файлів та файлів-повідомлень здійснюється через сервер обміну - файловий сервер, який розгортається Міндоходів України, до якого забезпечується доступ через телекомунікаційні мережі загального користування. На сервері обміну розгорнута служба ftp-сервер: FileZilla Server. На сервері обміну у файловій системі створена структура каталогів для розміщення інформаційних файлів та файлів-повідомлень, послідовність дій з якими визначена у додатку 3 до цього Регламенту. Доступ до каталогів здійснюється за ftps-протоколом.

9. Суб’єкти інформаційних відносин забезпечують ведення електронних журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів за формою, визначеною у додатках 4 та 5 до цього Регламенту.

10. Міндоходів України, державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі застосовують електронний цифровий підпис з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа відповідно до вимог чинного законодавства.

Для захисту інформації застосовують шифрування з використанням засобів, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції України О.В. Зеркаль

Директор
Департаменту доходів
і зборів з фізичних осіб
Міністерства доходів
і зборів України В.В. Бусарєв

Додаток 1
до Регламенту передачі інформації
про об’єкти житлової нерухомості,
що перебувають у власності
фізичних осіб, у тому числі нерезидентів

Структура інформаційного файла

Назва інформаційного файла формується таким чином: QRRP_[поточна дата, час]_[guid].xml.zip.p7s.p7e, де QRRP - константа, тип файла; [поточна дата, час] - поточна дата та час формування файла (рік, місяць, день, години, хвилини, секунди без розділювальних знаків "РРРРММДДГГХХСС"); [guid] - унікальний ідентифікатор файла. Інформаційний файл має бути створений у форматі XML, заархівований, підписаний електронним цифровим підписом і зашифрований.

№ з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов’язковість

Примітки

Назва у XSD- схемі

0

Корінний елемент

RrpData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1-10}

Обов’язковий

 

Version

0.2

Ідентифікатор інформаційного файла

xs:string
{1-250}

Обов’язковий

Атрибут призначений для унікальної ідентифікації файла (відповідає ідентифікатору, що використовується у назві файла)

FileId

0.3

Дата початку періоду

xs:date

Обов’язковий

 

from_dt

0.4

Дата закінчення періоду

xs:date

Обов’язковий

 

to_dt

1

Дані про об’єкт нерухомого майна та зареєстровані протягом періоду права власності на нього (1...*)

RrpData:Records:
Record

1.1

Дані про об’єкт нерухомого майна (1...1)

Record:ONM

1.1.1

Тип об’єкта нерухомого майна

xs:int

Обов’язковий

Можливі значення типу (передається лише числове значення):

1 - житловий будинок;
2 - будівля;
3 - квартира;
4 - житлове приміщення;
5 - садовий будинок;
6 - дачний будинок;
7 - домоволодіння;
8 - житлова будівля;
9 - інше-1

onm_type

1.1.2

Доповнення до типу

xs:string
{1-240}

 

Вказується, якщо тип майна задано як 9 - "інше"

add_onm_type

1.1.3

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна

xs:string
{1-30}

Обов’язковий

 

num

1.1.4

Загальна площа нерухомого майна

xs:decimal

   

area

1.1.5

Житлова площа нерухомого майна

xs:decimal

   

living_area

1.2

Місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (1..1)

Record:Address

1.2.1

Назва області

xs:string
{1-250}

Обов’язковий

Назва області

atu1

1.2.2

Назва району

xs:string
{1-250}

 

Назва району

atu2

1.2.3

Тип населеного пункту

xs:string
{1-250}

 

Назва типу населеного пункту

atu3type

1.2.4

Назва населеного пункту

xs:string
{1-250}

 

Назва населеного пункту

atu3

1.2.5

Тип іменованого об’єкта

xs:string
{1-250}

 

Назва типу іменованого об’єкта

atu4type

1.2.6

Назва іменованого об’єкта

xs:string
{1-250}

 

Назва іменованого об’єкта

atu4

1.2.7

Підтип

xs:int

 

Може приймати значення
(передається лише числове значення):

1 - корпус;
2 - секція

type_num_1

1.2.8

Номер підтипу

xs:string
{1-30}

   

num_1

1.2.9

Тип номера

xs:int

 

Може приймати значення
(передається лише числове значення):

1- гараж;
2 - квартира;
3 - кімната;
4 - приміщення;
5 - блок;
6 - секція

type_num_2

1.2.10

Номер типу номера

xs:string
{1-30}

   

num_2

1.2.11

Підтип номера

xs:int

 

Може приймати значення
(передається лише числове значення):

1- кімната;
2 - приміщення

type_num_3

1.2.12

Номер підтипу номера

xs:string
{1-30}

   

num_3

1.2.13

Вулиця, будинок (0..*)

Record:Address:
Streets:Street

1.2.13.1

Тип вулиці

xs:string
{1-250}

 

Назва типу вулиці

atu5type

1.2.13.2

Назва вулиці

xs:string
{1-250}

 

Назва вулиці

atu5

1.2.13.3

Тип номера

xs:int

 

Назва типу номера, може приймати значення
(передається лише числове значення):

1- будинок;
2- земельна ділянка

type_num_atu5

1.2.13.4

Номер

xs:string
{1-30}

 

Номер будинку/земельної ділянки

num_atu5

1.3

Дані про право власності (1..1)

Record:Right

1.3.1

Стан права власності

xs:int

Обов’язковий

Може приймати значення
(передається лише числове значення):

1 - зареєстровано;
2 - погашено;
3 - припинено;
4 - скасовано

status

1.3.2

Дата державної реєстрації права власності

xs:date

Обов’язковий

 

reg_in_date

1.3.3

Номер запису про право власності на нерухоме майно

xs:string
{1-30}

Обов’язковий

 

reg_num

1.3.4

Вид спільної власності

xs:int

 

Зазначається, якщо майно належить на праві спільної власності.
Може приймати значення
(передається лише числове значення):

1 - спільна сумісна;
2 - спільна часткова

kind

1.3.5

Розмір частки у праві спільної власності

xs:string
{1-20}

 

Зазначається, якщо майно належить на праві спільної часткової власності.
Використовуються символи: ,/0123456789.
Дані зазначаються відповідно до шаблону:
шаблон 1 (десятковий дріб): Х,У,
де Х - 1 або 0;
де У - значення з переліку [0123456789], якщо х=1 то у=0;
шаблон 2 (звичайний дріб): Х/У,
де Х - значення з [0123456789], внесення першого "0" недопустимо та (Х<=У),
де У - значення з переліку [0123456789], внесення першого "0" недопустимо та (Х<=У)

part

1.3.6

Дата державної реєстрації припинення права власності

xs:date

 

Якщо право власності перебуває у стані "Погашено" або "Скасовано", то зазначається відповідно дата погашення або дата скасування права власності

reg_ex_date

1.4

Дані про фізичну особу власника (1..*)

Record:
Subjects:
Subject

1.4.1

Прізвище, ім’я, по батькові

xs:string
{1-240}

Обов’язковий

 

name

1.4.2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

xs:string
{10}

   

code

1.4.3

Серія та номер паспорта громадянина України

xs:string
{8}

 

Зазначається для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,
у форматі:
<Серія><Номер>

sn

1.5

Дані про документ - підставу виникнення/припинення права власності (1..*)

Right:Docs:Doc

1.5.1

Тип документа

xs:string
{1-240}

Обов’язковий

 

doc_type

1.5.2

Дата видачі документа

xs:date

Обов’язковий

 

doc_date

1.5.3

Серія та номер документа

xs:string
{1-50}

Обов’язковий

 

doc_num

1.5.4

Ким виданий документ

xs:string
{1-1000}

Обов’язковий

 

doc_issue

__________

-1 До інформаційного файла вводяться відомості про об’єкт нерухомого майна з типом "інше", якщо дані про нього чи його складову частину в Реєстрі прав власності на нерухоме майно містять відомості про розмір житлової площі.

Додаток 2
до Регламенту передачі інформації
про об’єкти житлової нерухомості,
що перебувають у власності
фізичних осіб, у тому числі нерезидентів

Структура файла-повідомлення

Назва файла-повідомлення, що містить відомості про результат обробки інформаційного файла, формується таким чином: Ім’я - RES_QRRP_[поточна дата, час]_[guid].xml.zip.p7s.p7e, де RES_QRRP - константа, тип файла-повідомлення; [поточна дата, час] - поточна дата та час формування файла (рік, місяць, день, години, хвилини, секунди без розділювальних знаків "РРРРММДДГГХХСС"); [guid] - унікальний ідентифікатор файла.

Файл-повідомлення має бути створений у форматі XML, заархівований, підписаний електронним цифровим підписом та зашифрований.

№ з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов’язковість

Примітки

Назва у XSD- схемі

0

Корінний елемент

ResData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1-10}

Обов’язковий

 

Version

0.2

Ідентифікатор файла-повідомлення

xs:string
{1-250}

Обов’язковий

Атрибут призначений для унікальної ідентифікації файла (відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

1

Опис повідомлення (1..1)

 

1.1

Ім’я інформаційного файла

xs:string
{1-250}

Обов’язковий

 

FileName

1.2

Дата і час створення повідомлення

xs:DateTime

Обов’язковий

 

ResultDate

1.3

Код результату обробки

xs:int

Обов’язковий

0 - файл оброблено успішно;
1 - порушена загальна структура XML-файла;
2 - файл надіслано повторно;
3 - помилка розархівації файла;
4 - помилка декриптування файла;
5 - помилка верифікації електронного цифрового підпису файла

ResultCode

1.4

Повідомлення помилки

xs:string
{1-1000}

   

ErrorMsg


Додаток 3
до Регламенту передачі інформації
про об’єкти житлової нерухомості,
що перебувають у власності
фізичних осіб, у тому числі нерезидентів

Структура каталогів на сервері обміну та послідовність виконання дій суб’єктів, які здійснюють технічну підтримку передачі інформації

1. Структура каталогів на сервері обміну

Назва каталогу

Призначення

UDR_IN

Вхідний каталог інформаційної взаємодії.
Рівень доступу: для суб’єктів, які здійснюють технічну підтримку передачі інформації, – повний.
Файли, що розміщуються ву каталозі:
інформаційний файл (далі – QRRP).

UDR_OUT

Вихідний каталог інформаційної взаємодії.
Рівень доступу: для суб’єктів, які здійснюють технічну підтримку передачі інформації, – повний.
Файли, що розміщуються ув каталозі:
файл-повідомлення (далі – RES_QRRP).

2. Послідовність виконання дій для суб’єктів, які здійснюють технічну підтримку передачі інформації, при наданні інформаційних файлів та файлів-повідомлень

№ з/п

Від Укрдержреєстру

Від Міндоходів України

1

Запис до каталогу UDR_IN інформаційних файлів QRRP.

 

2

 

Завантаження з каталогу UDR_IN інформаційних файлів QRRP.

Видалення з каталогу UDR_IN інформаційних файлів QRRP

   

Запис до каталогу UDR_OUT файлів-повідомлень RES_QRRP, сформованих за результатом обробки файлів QRRP.

3

Завантаження з каталогу UDR_OUT файлів-повідомлень RES_QRRP (якщо імена файлів відповідають формату імені, встановленому цим Регламентом).

 

Видалення з каталогу UDR_OUT файлів-повідомлень RES_QRRP.


Додаток 4
до Регламенту передачі інформації
про об’єкти житлової нерухомості,
що перебувають у власності
фізичних осіб, у тому числі нерезидентів

Журнал обліку отриманих інформаційних файлів

№ з/п

Ім’я інформаційного файла

Дата, час отримання інформаційного файла

Результат обробки інформаційного файла

Назва файла-повідомлення

Дата і час передачі файла-повідомлення

1

2

3

4

5

6

           

Додаток 5
до Регламенту передачі інформації
про об’єкти житлової нерухомості,
що перебувають у власності
фізичних осіб, у тому числі нерезидентів

Журнал обліку переданих інформаційних файлів

№ з/п

Ім’я інформаційного файла

Дата, час передачі інформаційного файла

Результат обробки інформаційного файла

Назва файла-повідомлення

Дата і час отримання файла-повідомлення

Результат обробки файла-повідомлення

1

2

3

4

5

6

7