Наказ Державної податкової служби України "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку, отриманого платником податку - фізичною особою від операцій з цінними паперами (акціями), що виплачуються професійним торговцем цінних паперів (дилерські операції з купівлі-продажу цінних паперів)" від 06.07.2012 № 594 від 06.07.2012

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 липня 2012 року № 594


Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку, отриманого платником податку - фізичною особою від операцій з цінними паперами (акціями), що виплачуються професійним торговцем цінних паперів (дилерські операції з купівлі-продажу цінних паперів)


Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення єдиного підходу до практичного застосування норм податкового законодавства наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку, отриманого платником податку - фізичною особою від операцій з цінними паперами (акціями), що виплачується професійним торговцем цінних паперів (дилерські операції з купівлі-продажу цінних паперів) (додається).

2. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу та розмістити на веб-сайті ДПС України і у засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Ігнатова А. П.

Голова О. В. Клименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
06.07.2012 № 594

Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку, отриманого платником податку - фізичною особою від операцій з цінними паперами (акціями), що виплачується професійним торговцем цінних паперів (дилерські операції з купівлі-продажу цінних паперів)

В Узагальнюючій податковій консультації вживаються такі скорочення:

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями - ПКУ;

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV - Цивільний кодекс України;

Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" (далі - Закон № 3480);

Закон України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (далі - Закон № 448/96);

Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2011 № 1484, Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2011 № 1689 "Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента", зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 року за № 100/20413 (далі - Методика);

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 № 1449 "Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (далі - Рішення № 1449).

Особливості оподаткування окремих видів доходів визначено статтею 170 ПКУ, пунктом 170.2 якої встановлено порядок оподаткування інвестиційного прибутку.

Відповідно до пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 ПКУ податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.

Згідно із пп. а) 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 ПКУ для цілей п. 170.2 ПКУ термін "інвестиційний актив" означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом.

Відповідно до п. 1.3 Методики термін "податковий агент" вживається у значенні "податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб", наведеному в пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 розділу I ПКУ, та означає торговця цінними паперами (його філію, відділення, інший відокремлений підрозділ), який діє на підставі договору, укладеного з платником податку;

термін "договір" - це договір на брокерське обслуговування, договір про управління цінними паперами та грошовими коштами (договір про управління), договір комісії, договір доручення, договір купівлі-продажу, а також будь-який інший договір, що укладається платником податку з торговцем цінними паперами відповідно до закону та передбачає здійснення операцій з цінними паперами чи деривативами.

Згідно із пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ при застосуванні платником податку норм пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 ПКУ податковий агент - професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

Відповідно до ст. 17 Закону № 3480 професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає, зокрема, дилерську діяльність.

Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до Цивільного кодексу України, статті 7 Закону № 448/96, статей 17, 26, 27 Закону № 3480 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджено Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами. Розділом IV цих Правил встановлені вимоги до дилерського договору. Так, предметом дилерського договору є купівля, продаж або міна цінних паперів або інших фінансових інструментів.

Враховуючи викладене, при здійсненні фізичними особами операцій з купівлі-продажу цінних паперів (акцій), які відповідно до вимог законодавства провадяться за участі торговця цінними паперами, податковим агентом є такий професійний торговець. При цьому такий торговець повинен виконати всі функції податкового агента, встановлені ПКУ та Методикою, розробленою відповідно до пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 розділу IV ПКУ.

Водночас згідно з пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє фізичну особу - платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених у пп. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 ПКУ.

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб
В. В. Бусарєв