Наказ Державної податкової адміністрації України № 740 від 28.09.2010 р. про внесення змін до наказу ДПАУ "Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного збору і звіту про використання марок акцизного збору" від 28.09.2010

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 Н А К А З

 28.09.2010 № 740
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2010 р.
за № 937/18232

Відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. N 567, та з метою посилення контролю за обігом та використанням марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів та у зв’язку зі змінами, внесеними до нормативних актів з питань акцизного збору, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу ДПА від 22.04.2008 р. N 273 "Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного збору і звіту про використання марок акцизного збору", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.04.2008 р. за N 375/15066, такі зміни:

1.1. Назву наказу викласти у такій редакції: "Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного збору, звіту про використання марок акцизного збору та журналів для обліку марок акцизного збору".

1.2. Пункт 1 наказу доповнити такими підпунктами:

"1.5. Журнал реєстрації посвідчень про реєстрацію імпортера (замовника) алкогольних напоїв, тютюнових виробів, додається;

1.6. Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, додається;

1.7. Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва, додається;

1.8. Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва, додається;

1.9. Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів імпортного виробництва, додається".

2. Форму Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та форму Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів викласти у новій редакції, що додаються.

3. Форму Звіту про використання марок акцизного збору викласти у новій редакції, що додається.

4. Головам Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і начальникам регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити:

4.1. Доведення до відома суб'єктів господарювання форми заявки-розрахунку на придбання марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів, звіту про використання марок акцизного збору, придбаних у попередньому місяці;

4.2. Контроль за виконанням суб'єктами господарювання - виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів вимог Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р N 567,із змінами.

5. Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (Радченко А. П.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В. П.) після державної реєстрації довести цей наказ через засоби масової інформації до відома платників податків.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України Ф. Ярошенко

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г. Яцишина

Наказ Державної податкової адміністрації України № 740 від 28.09.2010 р. про внесення змін до наказу ДПАУ «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного збору і звіту про використання марок акцизного збору»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.09.2010  № 740 

ЖУРНАЛ
реєстрації посвідчень про реєстрацію імпортера
(замовника) алкогольних напоїв, тютюнових виробів

N з/п 

Найменування (П. І. Б.) імпортера (замовника)
код за ЄДРПОУ (ДРФО) 

Місцезнаходження (місце проживання) 

Державна реєстрація 

Взято на облік у ОДПС 

Ліцензія на право здійснення імпорту алкогольних напоїв (тютюнових виробів) 

Вид продукції, що імпортується 

Дата видачі посвідчення 

П. І. Б. особи, що отримала посвідчення, її підпис 

дата 

N свідоцтва 

найменування органу 

дата 

серія, N 

дата видачі 

термін дії до 

10 

11 

12 

13 

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України А.П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.09.2010  № 740 

ЖУРНАЛ
обліку видачі марок акцизного збору для маркування
алкогольних напоїв вітчизняного виробництва

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України А.П.Радченко 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.09.2010  № 740

ЖУРНАЛ
обліку видачі марок акцизного збору для маркування
алкогольних напоїв імпортного виробництва

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України А.П.Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.09.2010  № 740
 

ЖУРНАЛ
обліку видачі марок акцизного збору для маркування
тютюнових виробів вітчизняного виробництва

N з/п 

Дата видачі марок акцизного збору 

Найменування (П. І. Б.) покупця марок,
код за ЄДРПОУ (ДРФО) 

Вхідний номер і дата реєстрації заявки-
розрахунку
в ОДПС 

Видано марок акцизного збору 

Номер, дата платіжного документа, що підтверджує внесення плати за марки акцизного збору 

Марки видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б. одержувача (покупця) марок 

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного збору 

серії 

номери 

кількість, штук 

початковий 

кінцевий 

10 

11 

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України А.П.Радченко 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.09.2010  № 740

ЖУРНАЛ
обліку видачі марок акцизного збору для маркування
тютюнових виробів імпортного виробництва

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України А.П.Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
22.04.2008  N 273
( z0375-08 )
(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 28.09.2010 N 740) 

Відмітка про одержання:
(вхідний №, дата, штамп РУ Департаменту САТ)                                        Начальнику РУ Департаменту САТ ДПА
                                                                                   в___________________________________________________________
                                                                                                     (регіон,
                                                                                        ________________________________________________________
                                                                                                         прізвище та ініціали) 

 

Заявка-розрахунок
на придбання марок акцизного збору
для маркування алкогольних напоїв

реєстраційний № ____ від "___" ___________ 20__ року

 

Форма А

Платник акцизного збору -
покупець марок акцизного збору ___________________________________________________________________________
                                                   (найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;
_______________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;
_______________________________________________________________________________________________________
банківські реквізити) 

Ідентифікаційний код платника за ЄДРПОУ
                                                                     
Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО
                                                                     

 1. Просить продати марки акцизного збору:

N з/п 

Тип марки акцизного збору
(АІ, АВ) 

Сума акцизного збору, сплачена за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака,
грн. 

Кількість марок акцизного збору,
шт. 

Для маркування алкогольних напоїв 

код товару згідно з УКТЗЕД 

опис товару згідно з УКТЗЕД 

ставки акцизного збору на одиницю товару, грн 

місткість тари,
л 

міцність, % об. 

сума акцизного збору,
грн 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

х 

х 

х 

х 

х 

 

 Алкогольні напої   імпортного  виробництва  будуть  закуплені  за зовнішньоекономічним контрактом  (договором)   від   ___.___.20__  №____ з контрагентом ___________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                               (найменування)
______________________________________________________________,
будуть ввезені  через  пункт  перетину  митного  кордону  України
______________________________________________________________
                             (назва) 

Плату за марки акцизного збору  в  сумі  ___________________  грн

внесено відповідно  до  платіжних  документів:  від  ___.___.20__
№ ____; від ___.___.20__ № ____; від ___.___.20__ № ____. 

З правилами  зберігання  марок  акцизного  збору,  маркування і
реалізації алкогольних напоїв ознайомлені: 

Керівник (підпис)  _________________________________
                                      (прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер (підпис)  _________________________________
                                                       (прізвище та ініціали)
        М.П. 

2. Пакет документів та заявку-розрахунок перевірено. 

Акцизний збір у сумі ________________________________________ грн
                                                        (словами) 

відповідно до   довідок   про  сплату  акцизного  збору,  виданих
_________________________________________________________________
        (найменування органу державної податкової служби) 

від ___.___.20__   №   ____,   від   ___.___.20__   №  ____,  від
___.___.20__ № ____, від ___.___.20__ № ____, та/або відповідно до платіжних документів від ___.___.20__ № ____, від ___.___.20__ №  ____,  від  ___.___.20__  №  ____,  від  ___.___.20__  №  ____ перераховано до бюджету. 

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник начальника відділу)
РУ Департаменту САТ
ДПА в _________________ (підпис)______________________
             (регіон)                                  (прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

ДО ВИДАЧІ:
Начальник РУ Департаменту САТ
ДПА в _________________        (підпис)    ______________________
          (регіон)                                              (прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

М.П. 

Доплата акцизного збору (у разі необхідності) у сумі
_______________________________________ грн
             (словами) 

перераховано до _________________________________________________
                                       (орган державного казначейства) 

платіжними документами: від ___.___.20__ № ____; від ___.___.20__ №  ____;  від ___.___.20__ № ____;  від ___.___.20__ № ____;  від___.___.20__ № ____. 

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник начальника відділу)

РУ Департаменту САТ
ДПА в _________________ (підпис)       ______________________
                (регіон)                                     (прізвище та ініціали) 

Начальник РУ Департаменту САТ
ДПА в _________________  (підпис)   _____________________________
               (регіон)                                            (прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

  М.П. 

 3. Видано марок акцизного збору*:

N
з/п 

Тип марки акцизного збору (АІ, АВ) 

Сума акцизного збору, сплачена за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, грн 

Серії 

Номери 

Кількість марок акцизного збору, шт. 

початковий 

кінцевий 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

На вартість, грн 

 

 * Розділ 3 заявки-розрахунку формується продавцем марок акцизного збору. 

Матеріально відповідальна особа за зберігання та продаж марок акцизного збору 

__________________________    ____________     _________________________
                 (посада)                        (підпис)             (прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ року
 

Отримано відповідно  до  довіреності від ___.___.20__ серія _____
№ ____,  виданої ________________________________________________________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримує акцизні марки) 
              

зазначені марки акцизного  збору  в  кількості  __________  штук. 

 "___" ____________ 20__ року 

Особа, яка отримує марки  акцизного збору (підпис)    ______________________
                                                                                    (прізвище та ініціали)
Начальник РУ Департаменту САТ
ДПА в _______________________  (підпис)    _____________________________
                   (регіон)                                                  (прізвище та ініціали)
М.П. 

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України  А.П.Радченко
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
22.04.2008  № 273
(z0375-08)
(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 28.09.2010 № 740

Відмітка про одержання:
(вхідний №, дата, штамп РУ Департаменту САТ)
                                      Начальнику РУ Департаменту САТ ДПА
                                      в ________________________________
                                                       (регіон,
                                      __________________________________
                                                 прізвище та ініціали)

Заявка-розрахунок
на придбання марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів

реєстраційний № ____ від "___" 20__ року

Форма Т

Платник акцизного збору -
покупець марок акцизного збору                  ___________________________________________________________________________
                                                                     (найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;
                                          _______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;
                                                                          ________________________________________________________________________
                                                                                                                                                 банківські реквізити) 

Ідентифікаційний код платника за ЄДРПОУ
                                                                     
Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО
                                                                     

1. Просить продати марки акцизного збору: 

N з/п 

Тип марки акцизного збору
(ТІ, ТВ) 

Кількість марок акцизного збору,
шт. 

Для маркування тютюнових виробів 

код товару згідно з УКТЗЕД 

опис товару згідно з УКТЗЕД 

власна назва 

кількість штук в одній пачці 

кількість пачок,
шт. 

максимальна роздрібна ціна без ПДВ та з урахуванням АЗ,
грн 

Сума акцизного збору 

за ставкою у твердих сумах
((гр. 7 х гр. 8) х ставку)
(грн) 

за ставкою у відсотках
((гр. 8 х гр. 9) х ставку)
(грн) 

з урахуванням встановлених обмежень
(грн) 

до сплати,
грн 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доплата акцизного збору (у разі необхідності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

х 

х 

х 

х 

 

х 

 

 

 

 

Примітка.

Графи 6 - 13 заповнюються імпортерами тютюнових виробів, при цьому графа 12 заповнюється відповідно до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19.03.2001 № 111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.04.2001 за № 295/5486 (із змінами).

Тютюнові вироби імпортного виробництва будуть закуплені за зовнішньоекономічним контрактом (договором) від ___.___.20__ N ____ з контрагентом ________________
                                                                                                                                                                                                                                    (найменування)
_________________________________________________________________________________________________________
, будуть ввезені через пункт перетину митного кордону України __________________________________________________
                                                                                                                                                       (назва) 

Плату за марки акцизного збору в сумі _______ грн внесено відповідно до платіжних документів: від ___.___.20__ № ____; від ___.___.20__ № ____; від ___.___.20__ № ____.

З правилами зберігання марок акцизного збору, маркування і реалізації алкогольних напоїв ознайомлені:

Керівник /підпис/   ________________________
                                (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер /підпис/   ________________________
                                                  (прізвище та ініціали)

М. П.

2. Пакет документів та заявку-розрахунок перевірено.

Акцизний збір у сумі _____ грн
                                                  ____________________________________
                                                                               (словами)
перераховано до __________ (орган державного казначейства)
платіжними документами: від ___.___.20__ № ____; від ___.___.20__ № ____; від ___.___.20__ № ____; від ___.___.20__ № ____; від ___.___.20__ № ____. 

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник начальника відділу)

РУ Департаменту САТ ДПА в

                                                                                                               _______________________
(регіон)                                                 /підпис/                                            (прізвище та ініціали)
                                                                                                           

"___" 20__ року

ДО ВИДАЧІ:

Начальник РУ Департаменту САТ

ДПА в __________
                                                                                        ___________________
(регіон)                      /підпис/                                             (прізвище та ініціали)
                                                                               

"___" 20__ року

М. П.

Доплата акцизного збору (у разі необхідності) у сумі

_ грн (словами)

перераховано до

         (орган державного казначейства)

платіжними документами: від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____.

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник начальника відділу)

РУ Департаменту САТ

ДПА в _                                             _______________________  
(регіон)                  /підпис/                    (прізвище та ініціали)
                                      
 

Начальник РУ Департаменту САТ

ДПА в                                        ___________________
(регіон)             /підпис/              (прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

М. П.

3. Видано марки акцизного збору*:

N
з/п 

Тип марки акцизного збору (ТІ, ТВ) 

Серії 

Номери 

Кількість марок акцизного збору, шт. 

початковий 

кінцевий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

На вартість, грн 

 

* Розділ 3 заявки-розрахунку формується продавцем марок 

акцизного збору. 

Матеріально відповідальна особа 

за зберігання та продаж марок акцизного збору 

 _________________________ ____________ _________________________ 

 (посада) (підпис) (прізвище та ініціали) 

 "___" ____________ 20__ року 

 Отримано відповідно до довіреності від ___.___.20__ серія _____
 № ____, виданої ________________________________________________ 

 (прізвище, ім'я, по батькові та посада особи,

 ________________________________________________________________, 

 яка отримує акцизні марки) 

 зазначені марки акцизного збору в кількості __________ штук. 

 "___" ____________ 20__ року 

Особа, яка отримує марки 

акцизного збору (підпис) ______________________
                                       (прізвище та ініціали) 

Начальник РУ Департаменту САТ 

 ДПА в _______________________ (підпис) ______________________ 

              (регіон)                                            (прізвище та ініціали) 

 М.П. 

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
ДПА України А. П. Радченко 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
22.04.2008 N 273
(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України
від 28.09.2010 № 740) 

Відмітка про одержання:
(вхідний №, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

Начальнику РУ Департаменту САТ ДПА
в ________________________
            (регіон,
__________________________________________
               прізвище та ініціали) 

Від платника акцизного збору -
покупця марок акцизного збору ____________________________________________________________________________
                                                 (найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи,
                                               _______________________________________________________________________________________________
                                                                              місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи,
                                                                                                                              _________________________________
                                                                                                                                              банківські реквізити) 

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ __ __ __ __ __ __ __ __

Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Звіт про використання марок акцизного збору
за ____ 20 __ р.*
(місяць)

* Подається виробником (імпортером) щомісяця 5 числа місяця, наступного за звітним, на паперових носіях та в електронному вигляді.

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України А.П. Радченко