Наказ Державної податкової адміністрації України "Про підтвердження статусу податкового резидента України" від 12.04.2002 № 173 від 30.09.2004

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 173 від 12.04.2002
м. Київ

 

 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2002 р.
за № 399/6687


Про підтвердження статусу податкового резидента України


{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
№ 575 (z1349-04) від 30.09.2004}

Відповідно до статті 14 Закону України "Про міжнародні договори України" (3767-12), з метою застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування юридичних та фізичних осіб України, які отримують доходи за межами України, та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити довідку-підтвердження статусу податкового резидента України, що додається.

2. Установити, що довідку-підтвердження статусу податкового резидента України видає державна податкова інспекція за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи.

3. Установити, що державні податкові інспекції за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) у разі подання такою особою заяви про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі або заяви про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави за формами, затвердженими компетентним органом цієї зарубіжної держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування на її території, зобов'язані підтверджувати статус податкового резидента на цих формах підписом начальника Державної податкової інспекції та печаткою.

Згадані заяви подаються з перекладом на українську мову, крім заяв, оформлених російською мовою.

{Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 575 (z1349-04) від 30.09.2004}

4. За рішенням керівника органу державної податкової служби, відповідальним за видачу довідки-підтвердження статусу податкового резидента (п.2) або підтвердження статусу податкового резидента на заяві про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерел у зарубіжній державі та/або на заяві про відшкодування вже сплачених податків на території зарубіжної держави (п.3), призначається працівник підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб.

{Наказ доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 575 (z1349-04) від 30.09.2004}

5. Начальнику управління міжнародних зв'язків Гладуну Ю.В.:

5.1. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

5.2. Після державної реєстрації цього наказу направити зразок довідки-підтвердження до компетентних органів кожної з держав, з якими Україна уклала міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування.

6. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В.О. та головному редакторові журналу "Вісник податкової служби" Кудрицькому Д.А. довести цей наказ через засоби масової інформації до відома платників податків.

7. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Шитрю О.І.

Голова М.Я. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
12.04.2002 № 173

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2002 р.
за № 399/6687

Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України

  Повна назва __________________________________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) _________________________
Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер з ДРФО) ---------------
                                                                                                 ---------------

Цим підтверджується, що названа вище особа є платником податків в Україні і є резидентом України у розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною (Урядом України) і

______________________________________________________________________________________________________ (назва країни)

Начальник Державної податкової інспекції ____________________

МП

Начальник управління
міжнародних зв'язків Ю.В. Гладун