Закон України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" від 17.11.2006

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112}

Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 28, ст.131)

(Вводиться в дію Постановою ВР  № 179/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, № 28, ст.132)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 74/97-ВР від 18.02.97, ВВР, 1997, № 15, ст.116  № 339/97-ВР від 12.06.97, ВВР, 1997, № 34, ст.211  № 121/98-ВР від 12.02.98, ВВР, 1998, № 26, ст.157  № 311-XIV (311-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.34  № 929-XIV (929-14) від 14.07.99, ВВР, 1999, № 37, ст.333}

{В редакції Закону  № 1582-III (1582-14) від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 23, ст.180}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 2137-III (2137-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 4, ст.18  № 2371-III (2371-14) від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 24, ст.125  № 195-IV (195-15) від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст.365  - набирає чинності з 01.01.2003 року  № 849-IV (849-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 33-34, ст.267  № 1068-IV (1068-15) від 09.07.2003, ВВР, 2004, № 5, ст.32  № 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250  № 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493  № 2189-IV (2189-15) від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.91  № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162  № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267  № 2775-IV (2775-15) від 07.07.2005, ВВР, 2005, № 46-47, ст.468  № 3502-IV (3502-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 33, ст.278}

Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої (з урахуванням статті 2 цього Закону):

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару

Ставки акцизного збору у гривнях з одиниці товару

2204

(крім 2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні

0,25 грн. за 1 л 

2204

(крім 2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00)

Вина натуральні з добавленням спирту та міцні (кріплені)

0,50 грн. за 1 л 

2204 30

Виноматеріали виноградні

0

2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 

Вина ігристі

Вина газовані

1,6 грн. за 1 л 

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів 

2,6 грн. за 1 л 

2206 00 

Зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними (крім зброджених плодових та ягідних напоїв (сидру, перрі та інших) без додання спирту) 

0,10 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 л 

2206 00 

Тільки зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) без додання спирту 

1,2 грн. за 1 л 

2207

Спирт етиловий неденатурований з концентрацією алкоголю не менш як 80 відсотків об'єму, спирт етиловий та інші спирти денатуровані будь-якої концентрації 

19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 

2208
(крім 2208 20) 

Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду 

19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 

2208 20 12 00 

Коньяк 

7 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 

2208 20 29 00 

Тільки бренді 

7 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 

2208 20 89 00 

Тільки спирт коньячний 

16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

{Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2137-III  (2137-14) від 07.12.2000, N 2371-III (2371-14) від 05.04.2001,  N 195-IV (195-15) від 24.10.2002, в редакції Закону N 849-IV  (849-15) від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законом  N 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004; в редакції Закону N 2189-IV  (2189-15) від 18.11.2004, із змінами, внесеними згідно із  Законами N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, N 374-V (374-16)  від 17.11.2006}

 

Стаття 2. Встановити ставки акцизного збору: 

 на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 30) (2371а-14), що реалізуються посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали, вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції 1,0 гривні за 1 літр;

 тимчасово до 1 січня 2004 року тільки на вина виноградні натуральні з доданням спирту (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 (2371а-14) (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) - 0,92 гривні за 1 літр та на вина плодово-ягідні (код 2206) - 1,2 грн. за 1 літр;

тимчасово до 1 січня 2006 року на зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними - код згідно з УКТ ЗЕД (2371а-14) 2206 00, - 1,2 грн. за 1 л;

(Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV (2189-15) від 18.11.2004)

 на спирт етиловий, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства для виготовлення виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла, - 0;

(Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV (2189-15) від 18.11.2004)

 на спирт коньячний, ввезений на митну територію України відповідно до Закону України від 19 червня 2003 року N 981-IV (981-15) "Про внесення змін до Митного тарифу України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 7), та вироблені в Україні спирт коньячний і спирт етиловий ректифікований виноградний, які використовуються при виробництві коньяків (бренді) та вин, - 0;

(Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV (2189-15) від 18.11.2004)

на спирт коньячний, реалізований підприємством, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного, іншому підприємству, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку,

відповідно до виданого згідно з чинним законодавством наряду, - 0;

(Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV (2189-15) від 18.11.2004)

встановити нульову ставку на біоетанол, який використовується підприємствами для виготовлення бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу, вміст якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) від 5 об'ємних відсотків.

{Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3502-IV (3502-15) від 23.02.2006}

(Стаття 2 в редакції Закону N 2137-III (2137-14) від 07.12.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, в редакції Закону N 849-IV (849-15) від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV (1068-15) від 09.07.2003)

Стаття 3. До отримання спирту етилового з акцизного складу підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, видається податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка встановлена статтею 1 цього Закону.

(Частина перша статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Строк, на який видається авальований податковий вексель (податкова розписка), не може перевищувати 180 календарних днів.

(Частина друга статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Видача податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), здійснюється до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу.

(Частина третя статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише підприємством первинного виноробства, яке є виробником виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла.

(Частина четверта статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

(Частина п'ята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

За користування податковим векселем, авальованого банком (податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

(Частина шоста статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.

(Частина сьома статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла.

(Частина восьма статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

У разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), не погашається у визначений термін, векселедержатель здійснює протест такого векселя (податкової розписки) у неплатежі згідно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя (податкової розписки), з опротестованим векселем (податковою розпискою). Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у цьому векселі (податковій розписці), векселедержателю.

(Частина дев'ята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, встановлюється Кабінетом Міністрів України (796-2005-п).

(Частина десята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. сантиметрів.

(Частина одинадцята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами.

(Частина дванадцята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Установити, що при відвантаженні спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам підприємницької діяльності з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більше ніж 0,1 відсоток залишкового етанолу, акцизний збір справляється у розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

(Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 2775-IV (2775-15) від 07.07.2005)

Перелік виробників спирту технічного для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу (788-2006-п), перелік підприємств-виробників продуктів органічного синтезу(788-2006-п) та порядок відпуску спирту технічного затверджуються Кабінетом Міністрів України. Відвантаження спирту проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, та за наявності спеціальних технічних пристроїв, які фіксують в електронному вигляді дані про обсяг спирту та використання денатуруючої домішки. На підприємствах, що виробляють продукти органічного синтезу, встановлюються податкові пости.

(Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 2775-IV (2775-15) від 07.07.2005)

До отримання спирту етилового технічного суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення продуктів органічного синтезу видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

(Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 2775-IV (2775-15) від 07.07.2005)

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб'єктом підприємницької діяльності - виробником продуктів органічного синтезу, який є виробником товарів, визначених цією статтею.

(Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 2775-IV (2775-15) від 07.07.2005)

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується суб'єктами підприємницької діяльності - виробниками продуктів органічного синтезу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

(Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 2775-IV (2775-15) від 07.07.2005)

(Стаття 3 в редакції Закону N 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, із змінами, внесеними згідно із Законами 849-IV (849-15) від 22.05.2003, N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року)

(Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року)

(Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року)

Стаття 7. Тимчасово встановити з 1 січня 2007 року до 1 липня 2007 року ставки акцизного збору на такі товари:

Код товару

згідно з УКТ ЗЕД

(2371а-14, 2371б-14,

2371в-14

2371г-14)

 

 

 

 

Опис товару

 

Ставки акцизного збору

у гривнях з

одиниці товару

 

 

2207

 

Спирт етиловий неденатурований з

концентрацією

алкоголю не менш як

80 відсотків об'єму,

спирт етиловий та

інші спирти

денатуровані будь-

якої концентрації

 

 

18 грн. за 1 л

100-відсоткового

спирту

 

2208

(крім 2208 20)

 

Спирт етиловий

неденатурований з

концентрацією спирту

менш як 80 відсотків

об'єму, спиртові

настоянки, лікери та

інші спиртові напої

 

18 грн. за 1 л

100-відсоткового

спирту

 

2208 20

(крім 2208 20 12 00,

2208 20 29 00 -

тільки бренді,

2208 20 89 00

- тільки спирт коньячний)

 

 

 

Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду

 

 

 

 

18 грн. за 1 л

100-відсоткового

спирту

 

2208 20 12 00

 

Коньяк

 

6,5 грн. за 1 л

100-відсоткового

спирту

 

2208 29 00

 

Тільки бренді

 

6,5 грн. за 1 л

100-відсоткового

спирту.

 

{Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2137-III (2137-14) від 07.12.2000, N 2371-III (2371-14) від 05.04.2001, N 195-IV (195-15) від 24.10.2002, в редакції Закону N 849-IV (849-15) від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004; в редакції Закону N 2189-IV (2189-15) від 18.11.2004, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, N 374-V (374-16) від 17.11.2006}

Стаття 81. У разі нецільового використання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового або спирту етилового денатурованого (спирту технічного) з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи із обсягів використаного не за призначенням спирту етилового або спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та ставки акцизного збору, передбаченої статтею 1 цьогоЗакону, збільшеної в 1,5 раза.

{Закон доповнено статтею 81 згідно із Законом № 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року}

Стаття 9. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  

Президент України                                                                                             Л.КУЧМА

м. Київ,                                                                  7 травня 1996 року № 178/96-ВР