Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 17.12.1998

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 11, ст.150)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 1964-XII ( 1964-12 ) від 11.12.91, ВВР, 1992, N 11, ст.151}

{Із змінами, внесеними згідно з Декретом № 34-93 від 09.04.93, ВВР, 1993, № 23, ст.251 Законом № 287/94-ВР від 14.12.94, ВВР, 1995, № 1, ст. 3}

{В редакції Закону № 75/97-ВР від 18.02.97, ВВР, 1997, № 15, ст.117}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, № 25, ст.147  № 320-XIV (320-14) від 17.12.98, ВВР, 1999, № 5-6, ст.39}

(Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - учасників експерименту по запровадженню єдиного податку на території Глобинського району Полтавської області, Старобешівського району Донецької області та Ужгородського району Закарпатської області згідно із Законом України від 15 січня 1998 року № 25/98-ВР)
(Дію Закону  зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого сільськогосподарського податку  згідно із Законом України  від 17 грудня 1998 року № 320-XIV)

Цим Законом встановлюється податокзвласниківдеяких наземнихі водних транспортних засобів, самохідних машин і механізмів як джерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах.