Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 30.11.2006

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 42, ст. 201)

 {Із змінами, внесеними згідно із Законом
 № 767/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, № 17, ст. 82}

 {Додатково див. Указ Президента № 680/98 від 24.06.98}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 276-XIV (276-14) від 20.11.98, ВВР, 1998, № 52, ст. 327
 № 311-XIV (311-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст. 34
 № 620-XIV (620-14) від 05.05.99, ВВР, 1999, № 30, ст. 241
 № 969-XIV (969-14) від 14.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст. 350
 № 964-XIV (964-14) від 15.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст. 346
 № 1214-XIV (1214-14) від 04.11.99, ВВР, 1999, № 52, ст. 464
 - набуває чинності з 01.01.2000
 № 1331-XIV (1331-14) від 21.12.99, ВВР, 2000, № 4, ст. 30
 № 1521-III (1521-14) від 02.03.2000, ВВР, 2000, № 19, ст. 145
 № 1581-III (1581-14) від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 24, ст. 181
 № 1648-III (1648-14) від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст. 214
 № 1813-III (1813-14) від 13.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст. 320
 № 1962-III (1962-14) від 21.09.2000, ВВР, 2000, № 43, ст. 372
 № 2371-III (2371-14) від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 24, ст. 125
 №  195-IV (195-15) від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст. 365
 - набирає чинності з 01.01.2003 року
 № 849-IV (849-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 33-34, ст.267
 № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19,
  ст.267
 № 2565-IV (2565-15) від 17.05.2005, ВВР, 2005, № 21, ст.304}

 {Зміни по Закону № 3502-IV (3502-15) від 23.02.2006 будуть
 внесені після затвердження Кабінетом Міністрів України
 переліку підприємств, які мають право виробляти бензини
 моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу, вміст
 якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних
 відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ)
 від 5 об'ємних відсотків: А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек,
 (1375-2007-п) і правил зберігання та реалізації таких
 бензинів у роздрібній мережі}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 398-V (398-16) від 30.11.2006, ВВР, 2007, № 3, ст.31}

1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі товари (продукцію):

Код виробів за  УКТ ЗЕД (2371а-14)

Опис товару згідно з  УКТ ЗЕД

Ставки акцизного збору у твердих ставках з одиниці товару (продукції) або у відсотках до обороту

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

0,31 грн. за 1 л

Легкі дистиляти:

2710 11 11 00

для специфічних процесів переробки

12 євро за 1000 кг

2710 11 15 00

для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00

12 євро за 1000 кг

Бензини спеціальні:

2710 11 21 00

уайт-спірит

12 євро за 1000 кг

2710 11 25 00

інші спеціальні бензини

20 євро за 1000 кг

Бензини моторні:

2710 11 31 00

Бензини авіаційні

20 євро за 1000 кг

2710 11 70 00

паливо для реактивних двигунів

20 євро за 1000 кг

2710 11 90 00

інші легкі дистиляти

20 євро за 1000 кг

Середні дистиляти:

2710 19 11 00

для специфічних процесів переробки

20 євро за 1000 кг

2710 19 15 00

для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 11 00

12 євро за 1000 кг

гас:

2710 19 21 00

паливо для реактивних двигунів

12 євро за 1000 кг

2710 19 25 00

інший гас

20 євро за 1000 кг

2710 19 29 00

інші середні дистиляти

20 євро за 1000 кг

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:

2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11

сумішеві, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас.% етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек

110 євро за 1000 кг

2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99

А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок

110 євро за 1000 кг

2710 11 51 00
2710 11 59 00

бензини моторні, з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок

110 євро за 1000 кг

2710 19 31
2710 19 35
2710 19 41
2710 19 45 00
2710 19 49 00

Важкі дистиляти (дизельне пальне)

з вмістом масової частини сірки понад 0,2 відсотка - 45 євро за 1000 кг, не більше 0,2 відсотка - 35 євро за 1000 кг, не більше 0,035 відсотка - 30 євро за 1000 кг, не більше 0,005 відсотка - 20 євро за 1000 кг

2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00

більш як 0,035 мас., але не більш як 0,2 мас. %

50 євро за 1000 кг

2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20

більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

45 євро за 1000 кг

2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10

не більш як 0,005 мас. %

30 євро за 1000 кг

3811 19 00 00

Високооктанові кисневмісні домішки до бензинів (ТУУ 30183376.001-2000)

0

 

Виготовлення нафтопродуктів здійснюється підприємствами, які мають всі стадії технологічного процесу з їх виготовлення, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України (1375-2007-п).

(Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, в редакції Закону № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Високооктанові кисневмісні добавки (ВКД) до бензинів з обов'язковою їх денатурацією бензином виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України.

(Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 767/97-ВР від 23.12.97, № 276-XIV (276-14) від 20.11.98, № 311-XIV (311-14) від 11.12.98, № 620-XIV (620-14) від 05.05.99, № 969-XIV (969-14) від 14.07.99, в редакції Закону № 1214-XIV (1214-14) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000; стаття 1 втратила чинність в частині затвердження ставок ввізного мита на підставі Закону № 2371-III (2371-14) від 05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами № 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, № 849-IV (849-15) від 22.05.2003, № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, № 2565-IV (2565-15) від 17.05.2005, № 3502-IV (3502-15) від 23.02.2006, № 398-V (398-16) від 30.11.2006, № 797-VI (797-17) від 25.12.2008}

2. Акцизний збір з нафтопродуктів обчислюється у твердих сумах в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції).

{Частина перша статті 2 в редакції Закону № 797-VI (797-17) від 25.12.2008}

Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації.

Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

(Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1214-XIV (1214-14) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000)

 

{Статтю 3 виключено на підставі Закону № 1214-XIV (1214-14) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000}

{Статтю 4 виключено на підставі Закону № 1214-XIV (1214-14) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000}

3. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.  

{Статтю 4 виключено на підставі Закону № 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року}

{Статтю 5 виключено на підставі Закону № 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року}

{Статтю 6 виключено на підставі Закону № 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року}

{Статтю 7 виключено на підставі Закону № 195-IV (195-15) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року}

8. Установити з 1 липня 2009 року ставку акцизного збору на пиво із солоду (солодове) (код згідно з УКТ ЗЕД 2203 00) (2371а-14) у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) у розмірі 0,34 гривні за 1 літр.

{Закон доповнено статтею 8 згідно із Законом № 797-VI (797-17) від 25.12.2008}

Президент України                                                                                                                                       Л.КУЧМА 

м. Київ, 11 липня 1996 року
№ 313/96-ВР