Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4

Закон України "Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання" від 18.11.1992

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 74 статті 1145 Конституції України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 2, ст.6)

 (Вводиться в дію Постановою ВР № 2814-XII (2814-12) від 22.11.92, ВВР, 1993, № 2, ст. 8)

  З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з запровадженням ринкової реформи, і зосередження їх  законодавчого розв'язання в одних руках Верховна Рада України п о с т а н о в л я є

Зупинити тимчасово, строком на 6 місяців, дію пункту 13 статті 97 Конституції України в частині здійснення законодавчого регулювання відносин власності, підприємницької діяльності, соціального і культурного розвитку, державної митної, науково-технічної політики, кредитно-фінансової системи, оподаткування, державної політики оплати праці і ціноутворення, а також дію пункту 74 статті 1145 Конституції України.

Здійснення цих повноважень покласти на Кабінет Міністрів України.

Президент України                                                                                        Л.КРАВЧУК 

 м. Київ, 18 листопада                                                                     1992 року N 2796-XII