Справа Браян Стівенс та Рональд Найт проти Сполученого Королівства

Не офіційний переклад

РІШЕННЯ

ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ

Заява № 28918/95

Браян СТІВЕНС та Рональд НАЙТ

проти Сполученого Королівства

Європейський суд з прав людини (перша секція), засідаючи у нарадчій кімнаті 9 вересня 1998 року, до складу якої увійшли:

М.П. ПЕЛЛОНПЯЯ (M.P. PELLONPÄÄ), Голова,

Н. БРАТЦА (N. BRATZA),

Е. БУСУТТІЛ (E. BUSUTTIL),

А. ВАЙТЦЕЛЬ (A. WEITZEL),

Х.Л. РОЗАКІС (C.L. ROZAKIS),

ДЖ. ЛІДДІ (J. LIDDY),

Л. ЛУКАІДЕС (L. LOUCAIDES),

Б. МАРКСЕР (B. MARXER),

Б. КОНФОРТІ (B. CONFORTI),

І. БЕКЕШ (I. BÉKÉS),

ДЖ. РЕСС (G. RESS),

А. ПЕРЕНІК (A. PERENIČ),

К. БІРСАН (C. BÎRSAN),

К. ХЕРНДЛ (K. HERNDL),

М. ВІЛА АМІГО (М. VILA AMIGÓ),

М. ХІОН (M. HION),

Р. НІКОЛІНІ (R. NICOLINI), Судді,

М.Ф. БУКІККІО (M.F. BUQUICCHIO), Секретар секції,

Беручи до уваги статтю 25 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод;

Беручи до уваги заяву, подану 25 травня 1994 року та 13 липня 1995 року Браяном СТІВЕНСОНОМ та Рональдом НАЙТОМ проти Сполученого Королівства і зареєстровану 12 жовтня 1995 року під № 28918/95;

Беручи до уваги:

Обговоривши;

Вирішує наступне: