Постанова Полтавського окружного адміністративного суду України від 09.04.2013 року у справі № 816/1358/13-а

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТВИНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

09 квітня 2013 року м. Полтава Справа № 816/1358/13-а

Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді -  Клочка К.І.,

при секретарі  -  Міщенко Р.В.,  

за участю:

представників позивача - Мотренко В.М., Ткаченко С.В.,

представника відповідача - Дмитрук Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агро-Ка Полтава"  

до Гадяцької міжрайонної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби 

про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень - рішень, -

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2013 року  Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агро-Ка Полтава"  звернулося до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Гадяцької міжрайонної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби  про   визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень № 0000412301 від 14.12.2012 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість в розмірі 279 743, 53 грн., в тому числі за основним платежем 251350,85 грн. та за штрафними санкціями 28 392,68 грн., № 000052301 від 07.03.2013 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість  в розмірі 141 958,40 грн., в тому числі за основним платежем 113 566,72 грн. та за штрафними санкціями 28 391,68 грн., а також № 000062301 від 07.03.2013 про збільшення грошового зобов`язання з податку на додану вартість за штрафними санкціями в розмірі 113 566,72 грн.

В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що порушення виявленого перевіркою в дійсності, оскільки в законодавстві не визначено що таке виробничі цілі підприємства. Використання позивачем залишку коштів від податкового зобов`язання з ПДВ для сплати податків і зборів позивачем вважає таким, що відповідає визнаюченню виробничих цілей. Разом з тим, відповідач за одне порушення застосував декілька разів штрафні санкції.

В судовому засіданні представники позивача підтримали позовні вимоги та просили задовольнити.

Представник відповідача проти позову заперечив, посилаючись на те, що підприємством зі спеціального рахунку ПДВ кошти для сплати прибуткового податку та єдиного соціального внеску, що не є виробничими цілями і, відповідно, є порушенням п. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Податкового кодексу України.

Заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши матеріали справи суд встановив наступне.

В періоді з 29.10.2012 по 23.11.2012 Гадяцькою МДПІ проведено виїзну позапланову перевірку ТОВ «СП «АГРО- КА Полтава» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2009 по 30.06.2012, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2009 по 30.06.2012, за наслідками якої складено акт № 544/22-35193242 від 30.10.2012.

Перевіркою встановлено порушення ТОВ «СП «АГРО- КА Полтава» п. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Податкового кодексу України, п. 81.2 ст. 8 Закону України «Про податок на додану вартість», п. 8 постанови КМУ № 291 від 02.04.2009 «Про порядок обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м`ясо в живій вазі» в частині використання коштів зі спеціального рахунку та дотаційного рахунку не за цільовим призначенням у розмірі 251 350,85 грн.

На підставі акту перевірки відповідачем прийнято податкове повідомлення - рішення № 0000412301 від 14.12.2012 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість в розмірі 279 743, 53 грн., в тому числі за основним платежем 251 350,85 грн. та за штрафними санкціями 28 392,68 грн.

За результатами розгляду скарги Державною податковою службою у Полтавській області прийнято рішення № 487/10/10.2-07 від 28.02.2013, яким скасовано грошове зобов`язання з податку на додану вартість в частині 137 784,13 грн. основного платежу та 1 грн. штрафних санкцій. А також збільшено суму грошового зобовязання з ПДВ за штрафними санкціями в розмірі 113 566,72 грн.

За наслідками зазначеного рішення Гадяцькою МДПІ прийнято податкові повідомлення - рішення № 000052301 від 07.03.2013 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість  в розмірі 141 958,40 грн., в тому числі за основним платежем 113 566,72 грн. та за штрафними санкціями 28 391,68 грн., а також № 000062301 від 07.03.2013 про збільшення грошового зобов`язання з податку на додану вартість за штрафними санкціями в розмірі 113 566,72 грн.

Позивач не погодився з повідомленнями - рішеннями та оскаржив їх до суду.

Досліджуючи правомірність оскаржуваних податкових повідомлень - рішень суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Згідно ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно пунктів 209.1., 209.2 ст. 209 Податкового кодексу України резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей. Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 4 Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 11, сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до пункту 209.2 ст. 209 Податкового кодексу України.

Пунктом 5 контроль за дотриманням цього Порядку покладено на органи державної податкової служби.

Пунктом 30.8. Податкового кодексу України контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

Згідно пунктів 30.1., 30.2 цього кодексу податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Пунктом 123.1. Податкового кодексу України визначено, що у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, - тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Пунктом 123.2. Податкового кодексу України визначено, що використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених пунктом 123.1 цієї статті, - тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

Як встановлено перевіркою у перевіряємому періоді підприємство фактично здійснювало діяльність з вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (КВЕД 01.11).

Використання ТОВ «СП «АГРО- КА Полтава» коштів в розмірі 113 566,72 грн. зі спеціального рахунку з ПДВ  для сплати прибуткового податку за травень та червень 2012 року, а також єдиного соціального внеску за червень 2012 року на думку суду є порушенням п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу України, оскільки сплата податків і зборів є обов`язком підприємством, який не відноситься до виробничих цілей підприємства.

Підтвердженням цього висновку є п.п. 209.15.1. п. 209.15 ст. 209 Податкового кодексу України, яким визначено перелік виробничих факторів підприємства:

а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

б) послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку.

За викладених обставин податкове повідомлення - рішення Гадяцької МДПІ № 000052301 від 07.03.2013 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість  в розмірі 141 958,40 грн., в тому числі за основним платежем 113 566,72 грн. та за штрафними санкціями 28 391,68 грн. є правомірним, тому позовні вимоги в цій частині не підлягають задоволенню.

Разом з тим, застосування органом державної податкової служби штрафних санкцій згідно ст. 123.2 Податкового кодексу України в розмірі 113 566,72 грн. крім визначення основного платежу грошового зобов'язання в такому ж розмірі суд вважає необгрунтованим з огляду на те, що нецільове використання коштів отриманих у зв'язку з податковою пільгою не відноситься до випадків визначення грошового зобов'язання контролюючим органом, що викладені в п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу України. Відповідальність за таке податкове порушення визначено ст. 123 Податкового кодексу України, а саме: - стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов`язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги (п. 123.2) та штраф у 25 % чи 50 % розмірі (п. 123.1.).  

За викладених обставин податкове повідомлення - рішення Гадяцької МДПІ № 000062301 від 07.03.2013 є протиправним і підлягає скасуванню. Позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Позовні вимоги в частині скасування податкового повідомлення - рішення № 0000412301 від 14.12.2012 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість в розмірі 279 743, 53 грн. є неправомірними, оскільки зазначене повідомлення - рішення є відкликаним в силу п.п. 60.1.3 п. 60.1 та п. 60.4. ст. 60 Податкового кодексу України.

Згідно із частиною першою статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

У відповідності до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

За викладених обставин позовні вимоги є частково правомірними і підлягають частковому задоволенню.

Згідно ч. 3 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу - відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

На підставі викладеного, керуючись  статтями  7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163  Кодексу адміністративного судочинства України,-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агро - Ка Полтава" до Гадяцької міжрайонної державної податкової інспекції про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення Гадяцької міжрайонної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби № 000062301 від 07.03.2013.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Стягнути з Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агро - Ка Полтава" витрати зі сплати судового збору у розмірі 819,29 грн.            

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним поданням  її копії до суду апеляційної інстанції. У разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160  Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови виготовлено 12 квітня 2013 року.

СуддяК.І. Клочко