Ухвала Вищого адміністративного суду України від 20.11.2013 у справі № 2а/0570/6974/11

Державний герб України  

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

20 листопада 2013 року м. Київ К/9991/41052/11

Вищий адміністративний суд України у складі: 

суддя Костенко М.І. - головуючий,

судді Бухтіярова І.О., Приходько І.В.,

розглянув у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Донецькміськгаз" (далі - Товариство)

на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 05.05.2011

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.06.2011

у справі № 2а/0570/6974/2011

за поданням спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку (далі - СДПІ)

до Товариства

про стягнення податкового боргу у сумі 1871242  грн.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий адміністративний суд України

ВСТАНОВИВ:

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 05.05.2011, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.06.2011, подання СДПІ задоволено; з Товариства на користь Державного бюджету України стягнуто податковий борг з ПДВ у сумі 1 871 242 грн.

Посилаючись на невідповідність висновків судів вимогам чинного законодавства та дійсним обставинам справи, Товариство звернулася до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати прийняті у справі судові акти та відмовити у задоволенні вимог податкової інспекції. Зокрема, на обґрунтування касаційних вимог скаржник зазначає, що податкова вимога на суму оспорюваного боргу платникові не надсилалася, у зв'язку з чим строк стягнення цього податкового боргу, передбачений пунктом 95.2 статті 95 Податкового кодексу України, є таким, що не наступив.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши відповідність висновків судів наявним у матеріалах справи доказам, правильність застосування судами норм матеріального права та дотримання ними процесуальних норм, обговоривши доводи касаційної скарги, Вищий адміністративний суд України не вбачає підстав для її задоволення з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у розгляді справи встановлено, що оспорювана суму податкового боргу з ПДВ утворилася у Товариства у зв'язку з несплатою до бюджету самостійно визначеної суми цього податку у декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року.

Судами також з'ясовано, що у період з 31.10.2001 по 04.05.2011 у Товариства безперервно існувала податкова заборгованість з ПДВ; відповідачеві направлялися перша та друга податкові вимоги від 31.10.2001 № 1/26 та від 03.12.2001 № 2/68, відповідно.

Згідно з підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (у редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин) податковий борг - це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Порядок стягнення податкового боргу платників податків, крім як з фізичних осіб, регулюється статтями 95-99 Податкового кодексу України.

Так, в силу вимог пункту 95.2 статті 95 названого Кодексу стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Пунктом 2 статті 1833 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС) передбачено, що подання органу державної податкової служби подається до суду першої інстанції протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі.

Виходячи із зазначених норм законодавства, орган державної податкової служби має право звернутися до суду з поданням про стягнення коштів за податковим боргом з платника податків протягом двадцяти чотирьох годин після спливу 60 календарних днів з моменту виникнення у нього права на стягнення боргу.

У підпункті 59.5 статті 59 Податкового кодексу визначено, що у разі, коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

В силу вимог підпункту 60.1.1 пункту 60.1 статті 60 цього ж Кодексу податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними, якщо, зокрема сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення.

Таким чином, надіслана платникові податків податкова вимога на податковий борг, що не погашений, не втрачає своєї правової дії. При цьому чинним податковим законодавством України не передбачено необхідності повторного відправлення платнику податків податкової вимоги у разі збільшення податкового боргу.

З наведеного випливає, що моментом виникнення обставин, які зумовили звернення до суду з поданням про стягнення коштів за податковим боргом у порядку статті 1833 КАС, у разі збільшення суми податкового боргу після надсилання (вручення) податкової вимоги, є момент збільшення суми податкового боргу, тобто день, що настає за останнім днем строку, протягом якого підлягає сплаті сума податкового зобов'язання платника податку.

У справі, що переглядається, наявність у Товариства податкового боргу підтверджується документально.

При цьому суди цілком обґрунтовано відхилили посилання скаржника на факт сплати податкового зобов'язання за березень 2011 року в оспорюваній сумі 1 871 245 грн., позаяк відповідні кошти були зараховані СДПІ на погашення податкового боргу Товариства з ПДВ, що виник у минулих періодах.

З урахуванням викладеного попередні судові інстанції цілком об'єктивно задовольнили подання СДПІ, у зв'язку з цим підстав для скасування оскаржуваних постанови та ухвали судів першої і апеляційної інстанцій не вбачається.

Керуючись статтями 220, 2201, 223, 230, 231 КАС, Вищий адміністративний суд України

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Донецькміськгаз" відхилити.

2. Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 05.05.2011 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.06.2011 у справі № 2а/0570/6974/2011 залишити без змін. 

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку статей 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України. 

Головуючий суддя: М.І. Костенко

судді: І.О. Бухтіярова  І.В. Приходько