Постанова Запорізького окружного адміністративного суду від 09.03.2011 у справі № 2а-9596/10/0870

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2011 року 12 год. 19 хв Справа № 2а-9596/10/0870

Запорізький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді  Лазаренко М.С.

при секретарі Гончаренко Н.А.

за участю представників

від позивача: Сосніна Л.І.

від відповідача: Павленко Т.С.

розглянув в відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю «Приморський»

до: державної податкової інспекції у Якимівському районі Запорізької області

про зобовязання вчинити дії по списанню безнадійного податкового боргу

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Приморський» звернулося до Запорізького окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової інспекції у Якимівському районі Запорізької області про зобовязання списати безнадійний податковий борг на суму 66188 грн. 36 коп. по прибутковому податку з доходів громадян на видану заробітну плату, та на суму 87143 грн. 62 коп. борг по прибутковому податку з доходів громадян по виплаченій натуроплатою орендній платі за користування орендними паями.

У судовому засіданні представник позивача зазначені вимоги підтримав, просив позов задовольнити у повному обсязі та надав відповідні пояснення, аналогічні викладеним у позові та додаткових письмових поясненнях.

Відповідач проти позову заперечував, просив у задоволенні позову відмовити, посилаючись на те, що на дату подання заяви відсутня норма, якою врегульовано списання податкового боргу юридичних осіб або фізичних осіб, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Дослідивши матеріали адміністративного позову, зясувавши обставини справи та перевіривши їх наявними доказами, судом встановлено наступне.

11.06.2010 року на підставі направлення від 06.05.2010р. №81 ДПІ у Якимівському районі Запорізької області проведено планову виїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Приморський» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2008р. по 31.03.2010р., валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2008р. по 31.03.2010р., за результатами якого складено Акт №446/2302/03750434 від 11.06.2010р.

08.11.2010р. за вих.. №185 ТОВ «Приморський» направило до Якимівської ДПІ лист, відповідно до якого позивач зазначає, що згідно Акта про результати планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства від 11.06.2010р № 446/2302/03750434 станом на 31.03.2010 за підприємством зафіксовано податковий борг по податку з доходів фізичних осіб, що складає 153331,98грн, в т.ч. 66188,36 грн. по заробітній платі, 87143,62грн по орендній платі за земельні частки (паї). Згідно розрахунку заборгованості по прибутковому податку TOB «Приморський» заборгованість по роках складає:2008 рік 61615,81грн; 2009 рік - 85316,79 грн.; 2010 рік - 6399,38 грн.

У 2009 -2010 p.p. підприємство зазнало значних збитків від стихійного лиха, що підтверджено Висновком про форс - мажорні обставини торгово - промислової палати України. У звязку з чим, просить списати заборгованість по податку з доходів фізичних осіб.

ДПІ у Якимівському районі розглянувши лист від 08Л 1.2010р. №185, щодо списання боргу по податку з доходів фізичних осіб, надало Товариству відповідь від 15.11.2010р. за вих.. №1014/10/17-1, відповідно до якої повідомило, що згідно п.3.4 наказу ДПА України від 14.03.2001р. №103 «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податку» факт виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини) підтверджується торгово-промисловою палатою України (надається оригінал висновку, так як інше не передбачено порядком, проте додатки до листа надіслані факсом).

На виконання п 4.6 наказу - списанню підлягає борг по податку з доходів фізичних осіб, який знайшов відображення у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. 1ДФ) та виник у податкового агента внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), починаючи з відповідного місячного податкового періоду звітного кварталу, в якому такі обставини настали, і до закінчення відповідного податкового періоду (кварталу), а не за періоди вказані в листі. За 2008 рік висновок торгово-промислової палати - не надано взагалі. В 2009 році використовувана підприємством площа рілля - 3376,977 га - постраждало від складних погодних умов, згідно висновку про фарс-мажорні обставини, 422 га, відповідно в 2010 році використовувалось 1174,03 га - постраждало 830 га. У звязку з викладеним, відповідач запропонував переглянути можливість перерахувати утриманий з громадян податок з доходу фізичних осіб до бюджету.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем надано висновок Торгово-промислової палати України від 05.08.2010р. №2353/05-4 про форс-мажорні обставини, відповідно до якого визначено, що внаслідок стихійного лиха 2010р. на площах ТОВ «Приморський» на 08.06.2010р. були пошкоджені і загинули: ярий ячмінь 30 га., яра гірчиця 800 га. Відтак, Торгово-промислова палата України підтверджує, що вказані несприятливі погодні умови, що спричинили пошкодження і загибель посівів сільськогосподарських культур на площах ТОВ «Приморський» станом на 08.06.2010р., є форс-мажорними обставинами.

Висновок Торгово-промислової палати України від 12.08.2009р. №2858/05-4 про форс-мажорні обставини, відповідно до якого внаслідок стихійного лиха 2009 року на площах ТОВ «Приморський» на 05.05.2009р. були пошкоджені і загинули: озима пшениця 151 га., ярий ячмінь 121 га., гірчиця 150 га. Відтак, Торгово-промислова палата України підтверджує, що вказані несприятливі погодні умови, що спричинили пошкодження і загибель посівів сільськогосподарських культур на площах ТОВ «Приморський» станом на 05.05.2009р., є форс-мажорними обставинами.

Висновок Торгово-промислової палати України від 14.08.2007р. №2812/05-4 про форс-мажорні обставини, відповідно до якого внаслідок стихійного лиха 2007р. на площах ТОВ «Приморський» на 19.06.2007р. були пошкоджені і загинули: соняшник 640га. Відтак, Торгово-промислова палата України підтверджує, що вищевказані несприятливі погодні умови, що спричинили пошкодження і загибель сільськогосподарських культур на площах ТОВ «Приморський» станом на 19.06.2007р. є форс-мажорними обставинами.

Щодо збитків у 2008 році, суд зазначає наступне.

Як вбачається з ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.12.2009р. у справі №11/24/09-АП за позовом ТОВ «Приморський» до ДПІ у Якимівському районі Запорізької області про зобовязання вчинити певні дії, судом встановлено, що посіви, що загинули у серпні 2007 року, мають наслідком збитки позивача (сільськогосподарського товаровиробника) до серпня 2008р., оскільки врожай зернових та соняшника є можливим зібрати один раз на рік.

Відповідно до ч.1 ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином, збитки 2008 року встановлені судовим рішенням в адміністративній справі №11/24/09-АП.

Підпунктом «г» пп. 18.2.1 п. 18.2 ст. 18 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181 -III від 20.12.2000р. передбачено, що підлягає списанню безнадійний податковий борг, у тому числі пеня, нарахована на такий борг, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Наказом Державної податкової адміністрації від 14.03.2001р. № 103 затверджено Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків, а листом від 20.05.2004р. № 9057/7/24-1117 ДПА зобов'язує платників податків звернутися до державного податкового органу за місцем реєстрації з відповідною заявою, на підставі якої податковий орган приймає рішення про списання такого безнадійного боргу - податкового боргу фізичних і юридичних осіб, який виник внаслідок обставин непереборної сили, тобто не з вини платників податків, і які неможливо упередити або запобігти своїми заходами за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання податкових зобов'язань і що такий факт непереборної сили засвідчено у встановленому чинним законодавством України порядку.

Факт непереборної сили має бути засвідченим згідно з положенням чинного законодавства - Висновок про форс-мажорні обставини, виданий Торгово-промисловою палатою України.

Позивач звертався до відповідача із заявою про списання наявного податкового боргу, про що ДПІ у Якимівському районі в задоволенні спірних вимог відмовила.

По прибутковому податку не передбачено подання податкової звітності до ДПІ. В зв'язку з цим особові рахунки по прибутковому податку ведуться за наслідками розрахунків, проведених ДПІ. (Інструкція про порядок ведення державними податковими інспекціями оперативного обліку податків і неподаткових платежів, затверджена Наказом ДПА України від 02.04.1999р. № 174 та зареєстрована в Міністерстві Юстиції України 13.05.1999р. за № 30473597р.)

Відповідно з п. 2.2 зазначеної Інструкції, документами, на підставі яких здійснюється облік платежів до бюджету шляхом занесення інформації про податкові зобов'язання платника в базу даних по податкових зобов'язаннях, які самостійно визначаються платником, є податкові декларації, розрахунки та інші документи, що надаються в податкові органи в порядку і строки, встановлені податковим законодавством, на підставі якого здійснюється зарахування платежів. По податкових зобов'язаннях розрахунковим органом податкової служби у числі інших також довідка та акт документальної перевірки з питань повноти нарахування, утримання і сплати прибуткового податку з громадян.

П. 1.3 ст. 1, пп. 5.1 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181-III від 20.12.2000р. встановлено, що податковим боргом вважається податкове зобов'язання, узгоджене платником податку або встановлене судом, але не сплачене в установлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання; податкове зобов'язання самостійно визначене платником податку в податковій декларації, вважається узгодженим з дня надання такої декларації, а податкове зобов'язання платника податку, нараховане контролюючим органом відповідно до пп. 4.2 цього Закону, вважається узгодженим в день надходження до платника податку податкового повідомлення, за винятком випадків, встановлених пп. 5.2.2 ст. 5 цього Закону.

Звітність позивачем надавалась у формі 1ДФ згідно вимог абз. «б» п. 19.2 ст. 19 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», про що свідчить календарна відмітка ДПІ.

Розрахунковий документ - Форма 8ДР (затверджена Наказом ДПА України № 473 від 30.12.1997р. в редакції Наказу ДПА України від 06.01.1999р. № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.1999р. за № 163/3456 з урахуванням змін, внесених Наказом ДПА України № 164 від 08.04.2003р.) надається до контролюючого органу по прибутковому податку з заробітної плати як самостійне узгодження платником податкового зобов'язання, якою є «Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб».

Згідно пп. 15.1.1 п. 15.1 ст. 15 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181 -III від 20.12.2000р., податковий орган має право самостійно визначити суму податкових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Законом, але не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

Якщо протягом зазначеного строку податковий органне визначає суму податкових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого податкового зобов'язання.

Виходячи з викладеного, суд погоджується з доводами позивача про наявність підстав для списання даного боргу, оскільки він є узгодженим, облікованим та не сплаченим.

Заперечення відповідача щодо зупинення дії підпункту «г» пп. 18.2.1 п. 18.2 ст. 18 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181-ІІІ від 20.12.2000р. судом до уваги не приймається виходячи з наступного:

Згідно Рішення № З-рп/2001 Конституційного Суду України від 05.04.2001р. по справі №1-16/2001 і ч. 3 ст. Закону України «Про систему оподаткування» ставки механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування. Таким чином, зупинення дії підпункту «г» пункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 на 2008 рік, передбачене пункртуом 19 статті 67 розділу 1 Закону України від 28.12.2007р. №107-VІ визнано таким, що не вдповідає Конституції України (є неконституційними).

Відповідно пп. 4.4 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181-III від 20.12.2000р., податкових роз'яснень - якщо норми різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне трактування прав і обов'язків платників податків або контролюючих органів, що дає можливість прийняття рішення на користь як платника податку, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податку.

Крім того, відповідно до п.101.1 ст. 101 Податкового кодексу України списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг.

Згідно пп.101.2.4 п.101.2 вказаної статті під терміном «безнадійний» розуміється: податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

ДПАУ наказом від 24.12.2010 № 1034 затвердив Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків (далі Порядок №1034), що розроблено відповідно до статті 101 розділу II Податкового кодексу України та статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

Дія Порядку поширюється на фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом.

Відповідно до п.2.1.4 Порядку №1034 податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Такий факт непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України - про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України.

Згідно статті 58 Конституції України Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в даному випадку норми Податкового кодексу України щодо списання безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) мають відповідно до ст..58 Конституції України зворотною дію у часі, оскільки у порівнянні з Законом України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та іншими цільовими фондами» податковий кодекс має таку норму, яка дозволяє таке списання за наявності висновків Торгово-промислової палати України. При цьому, Податковим кодексом України не встановлено граничний термін наявності безнадійного податкового боргу, що може бути списаний.

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи вище викладене, за результатами розгляду спору, суд вважає, що податкоим органом підтверджено наявність податкового боргу, що заявлений позивачем до списання як безнадійного, а позивачем у судовому засіданні доведено право на списання даного боргу, суд приходить до висновку, що безнадійний податковий борг в сумі 153331 грн. 98 коп., в тому числі в сумі 66188 грн. 36 коп. по прибутковому податку з доходів громадян на видану заробітну плату, і в сумі 87143 грн. 62 коп. по прибутковому податку з доходів громадян по виплаченій натурплатою орендній платі за користування паями підлягає списанню. Таким чином, позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 11, 17, 94, 160, 163 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити.

Зобовязати Державну податкову інспекцію у Якимівському районі Запорізької області списати з Товариства з обмеженою відповідальністю «Приморський» безнадійний податковий борг в сумі 153331 грн. 98 коп., в тому числі в сумі 66188 грн. 36 коп. по прибутковому податку з доходів громадян на видану заробітну плату, і в сумі 87143 грн. 62 коп. по прибутковому податку з доходів громадян по виплаченій натурплатою орендній платі за користування паями.

Стягнути з Державного бюджету України на користь ТОВ «Приморський» судовий збір у розмірі 3 грн. 40 коп.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 КАС України з дня складення її в повному обсязі, апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанову в повному обсязі буде виготовлено відповідно до ч.3 ст. 160 КАС України.

Копію постанови у повному обсязі сторони можуть отримати 18 березня 2011 року.

Суддя М.С. Лазаренко