Ухвала Вищого адміністративного суду України від 14.01.2015 у справі № 2а/0270/1757/11

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2015 року м. Київ К/9991/52433/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого Бившевої Л.І.,

суддів: Карась О.В., Шипуліної Т.М.,

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Вінниці

на постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 18 травня 2011 року

та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2011 року

у справі № 2а/0270/1757/11

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМС»

до Державної податкової інспекції у місті Вінниці

про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування наказу, -

В С Т А Н О В И Л А :

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДМС» (далі - позивач) звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції у місті Вінниці (далі - відповідач) про: визнання протиправними дій ДПІ у м. Вінниці, які полягають у призначенні позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ«ДМС»; визнання протиправними та скасування наказу ДПІ у м. Вінниці № 1774/23 від 05 квітня 2011 року «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ДМС»» та направлення ДПІ у м. Вінниці № 1191/23 від 06 квітня 2011 року на проведення з 06 квітня 2011 року виїзної позапланової перевірки ТОВ «ДМС».

Постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 18 травня 2011 року позов був задоволений частково. Визнаної протиправними дії ДПІ у м. Вінниці щодо призначення виїзної документальної перевірки ТОВ «ДМС». Визнано протиправним та скасовано наказ ДПІ у м. Вінниці № 1774/23 від 05 квітня 2011 року «Про проведення документальної позапланової перевірки ТОВ «ДМС»». У задоволенні решти позовних вимог відмовлено. Стягнуто з Державного бюджету України на користь ТОВ «ДМС» судові витрати в сумі 2,26 грн.

Ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2011 року постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 18 травня 2011 року було залишено без змін.

В касаційній скарзі ДПІ у м. Вінниці, посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 18 травня 2011 року та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2011 року і ухвалити нове судове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

У запереченні на касаційну скаргу ТОВ «ДМС» посилаючись на те, що постанова Вінницького окружного адміністративного суду від 18 травня 2011 року та ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2011 року є законними та обґрунтованими, а положення касаційної скарги жодним чином це не спростовують, просить відмовити в задоволенні касаційної скарги та залишити без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Заслухавши доповідь судді - доповідача, перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів, враховуючи межі касаційної скарги, дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено наступне.

05 квітня 2011 року в.о. начальника ДПІ у м. Вінниці з посиланням на статтю 20, підпункт 78.1.12 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України був прийнятий наказ №1774/23 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ДМС» (арк. справи 8).

06 квітня 2011 року ДПІ у м. Вінниці було видане направлення на перевірку № 1191/23, метою якої визначено: своєчасність, достовірність, повноту нарахування ТОВ «ДМС» сум податку на додану вартість за період з 01 жовтня 2006 року по 30 вересня 2009 року (арк. справи 9).

Суд першої інстанції, частково задовольняючи позовні вимоги, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що дії відповідача щодо призначення документальна позапланової виїзна перевірки ТОВ «ДМС» не відповідають нормам Податкового кодексу України, оскільки рішення про проведення документальної позапланової перевірки на підставі підпункту 17.1.12 Податкового кодексу України приймається лише органом державної податкової служби вищого рівня. Також, суд виходив з того, що у податкового органу були відсутні підстави для проведення перевірки діяльності ТОВ «ДМС» з 01 жовтня 2006 року по 30 вересня 2009 року, оскільки наказ про проведення перевірки був прийнятий ДПІ у м. Вінниці 05 квітня 2011 року.

Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, з огляду на наступне.

Відповідно до підпункту 20.1.4 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) органи державної податкової служби мають право проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з пунктом 75.1 статті 75 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Положеннями абзацу 3 підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) визначено, що документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

За приписами підпункту 78.1.12 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється у різа, якщо органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу.

Таким чином, рішення про проведення позапланової перевірки з наведених вище підстав у даному випадку могло бути прийняте лише ДПА у Вінницькій області після початку службового розслідування щодо посадових осіб ДПІ у м. Вінниці, які проводили попередню перевірку ТОВ «ДМС».

При цьому, суди попередніх інстанцій правомірно відхилили як безпідставні посилання ДПІ у м. Вінниці на розпорядження Голови ДПА у Вінницькій області від 30 березня 2011 року № 72-р, яким начальника ДПІ у м. Вінниці було зобов'язано провести службове розслідування стосовно посадової особи ДПІ у м. Вінниці - ОСОБА_1, яка проводила перевірку ТОВ «ДМС», та призначити позапланову документальну перевірку, оскільки доказів виконання ДПІ у м. Вінниці вказаного розпорядження Голови ДПА у Вінницькій області, а саме - прийняття наказу про проведення службового розслідування, відповідачем надано не було. Не додано таких доказів і до касаційної скарги.

Крім іншого, як вбачається з направлення на перевірку № 1191/23 від 06 квітня 2011 року, періодом, який підлягав перевірці, податковий орган визначив період діяльності ТОВ «ДМС» з 01 жовтня 2006 року по 30 вересня 2009 року.

Відповідно до абзацу 1 пункту 102.1 статті 102 Податкового кодексу України в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Таким чином, оскільки наказ про призначення перевірки був прийнятий 05 квітня 2011 року, то відповідач міг призначити проведення виїзної документальної позапланової перевірки ТОВ «ДМС» за період з 05 квітня 2008 року по 05 квітня 2011 року, тобто за 1095 днів, що передують призначенню перевірки, з урахуванням того, що діяльність ТОВ «ДМС» за період з 01 жовтня 2006 року по 30 вересня 2009 року вже перевірялась ДПІ у м. Вінниці, за результатами якої був складений акт ДПА у Вінницькій області № 157/2320/32719282 від 24 лютого 2010 року.

За таких обставин, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку, з яким погоджується суд касаційної інстанції, про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог.

Доводи касаційної скарги вищевикладеного не спростовують.

Відповідно до частини 1 статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, касаційна скарга ДПІ у м. Вінниці підлягає залишенню без задоволення, а постанова Вінницького окружного адміністративного суду від 18 травня 2011 року та ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2011 року підлягають залишенню без змін.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 210, 220, 2201, 223, 224, 230, 231, ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

 Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Вінниці залишити без задоволення, а постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 18 травня 2011 року та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2011 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеному статтями 237, 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

 Головуючий: _____________________ Л.І. Бившева

 Судді: _____________________ О.В. Карась _____________________ Т.М. Шипуліна