Ухвала Вищого адміністративного суду України від 23.07.2014 у справі № 2а-1670/3264/12

Державний герб України 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

"23" липня 2014 р. м. Київ К/800/26422/13

Вищий адміністративний суд України у складі:

суддя Костенко М.І. - головуючий,

судді Бухтіярова І.О., Маринчак Н.Є.,

розглянув у письмовому провадженні касаційну скаргу державної податкової інспекції у  м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби (далі - ДПІ)

на постанову Полтавського окружного адміністративного суду від 21.06.2012

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 07.11.2012

у справі № 2а-1670/3264/12

за позовом комунального підприємства "Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління" Полтавської міської ради (далі - Підприємство)

до ДПІ

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий адміністративний суд України

ВСТАНОВИВ:

Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 21.06.2012, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 07.11.2012, позов задоволено; визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення від 30.03.2012 № 0002662310 та № 0002652310 з посиланням на положення пункту 86.9 статті 86 Податкового кодексу України (далі - ПК), яким заборонено прийняття податкового повідомлення-рішення до часу набрання законної сили рішеннмя суду у кримінальній справі.

Не погоджуючись з прийнятими у справі рішеннями попередніх судових інстанцій, ДПІ звернулася до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати зазначені судові акти і відмовити у позові. На обґрунтування касаційних вимог скаржник зазначає про обов'язок податкового органу визначити платникові суму грошових зобов'язань у разі виявлення факту їх заниження та наполягає на законності оспорюваного донарахування, здійсненого за наслідками встановлення факту формування позивачем даних податкового обліку за фіктивними господарськими операціями.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши відповідність висновків судів наявним у матеріалах справи доказам, правильність застосування судами норм матеріального права та дотримання ними процесуальних норм, обговоривши доводи касаційної скарги, Вищий адміністративний суд України не вбачає підстав для задоволення касаційних вимог з урахуванням такого.

Як встановили суди, на виконання постанови старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави від 25.11.2011 за наказом керівника ДПІ від 27.02.2012 № 811 відповідачем було проведено позапланову невиїзну перевірку Підприємства з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з товариством з обмеженою відповідальністю «Енерджі-Едвайс» та приватним підприємством «Торговий дім «Мегаполіс ХХІ» за період з 01.04.2011 по 30.11.2011. Результати цієї перевірки висвітлені в акті від 19.03.2012 № 264/23-5/0333/938. В цьому акті зазначено про фіктивний характер операцій з поставки позивачеві бітуму у рамках господарських правовідносин з названими контрагентами, які опосередковувалися штучним документообігом без реального руху активів між учасниками розглядуваних поставок.

Наведені висновки стали підставою для прийняття ДПІ податкового повідомлення-рішення від 30.03.2012 № 0002662310, згідно з яким Підприємству визначено грошове зобов'язання з ПДВ у сумі 443 973 грн. (у тому числі 295 982 грн. за основним платежем та 147 991 грн. за штрафними санкціями), та податкового повідомлення-рішення від 30.03.2012 № 0002652310 про донарахування позивачеві грошового зобов'язання з податку на прибуток у сумі 1 025 859 грн.

Суди попередніх інстанцій, задовольняючи позовні вимоги, цілком об'єктивно виходили з того, що оскільки перевірка позивача була призначена відповідно до кримінально-процесуального закону та за відсутності доказів набрання законної сили судовим рішенням в кримінальній справі, у відповідача були відсутні правові підстави для прийняття спірного податкового повідомлення-рішення.

Так, відповідно до підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 ПК документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, якщо отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні.

Пунктом 78.4 статті 78 ПК, встановлено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Згідно з пунктом 86.9 статті 86 ПК у разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що оскільки пункт 86.9 статті 86 та підпункт 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 ПК не конкретизують коло осіб, щодо яких може бути призначено документальну позапланову перевірку за наявності відповідної постанови компетентної особи, винесеної в порядку кримінально-процесуального законодавства, то відповідну документальну перевірку за постановою слідчого, прокурора, органу дізнання чи суду може бути проведено щодо будь-яких осіб, а тому правила пункту 86.9 статті 86 ПК поширюються на порядок оформлення результатів документальних позапланових перевірок щодо будь-яких осіб, якщо такі перевірки були проведені на підставі підпункту 78.1.11 пункту 78.11 статті 78 ПК, тобто в межах кримінально-процесуального законодавства чи законодавства про оперативно-розшукову діяльність.

За змістом пункту 86.9 статті 86 ПК статус матеріалів перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність, а тому вони не можуть бути досліджені в порядку адміністративного судочинства до набрання законної сили рішенням, прийнятим в порядку кримінально-процесуального судочинства.

Враховуючи, що у розглядуваній справі перевірка позивача була призначена відповідно до кримінально-процесуального закону, за відсутності доказів набрання законної сили судовим рішенням у кримінальній справі, у відповідача були відсутні правові підстави для прийняття податкових повідомлень-рішень від 30.03.2012 № 0002662310 та № 0002652310.

Наведене обумовлює правильність оскаржуваних судових рішень про задоволення даного позову.

Оскільки судами правильно застосовано норми матеріального права, порушень процесуальних норм допущено не було, то підстави для скасування оскаржуваних судових рішень зі спору відсутні.

За таких обставин, керуючись статтями 220, 222, 223, 224, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу державної податкової інспекції у  м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби залишити без задоволення.

2. Постанову Полтавського окружного адміністративного суду від 21.06.2012 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 07.11.2012 у справі № 2а-1670/3264/12 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку статей 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя: М.І. Костенко

судді: І.О. Бухтіярова Н.Є. Маринчак