Ухвала Вищого адміністративного суду України від 15.04.2015 у справі № 2а-11264/11/1270

Державний герб України 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

15 квітня 2015 року м. Київ К/9991/24508/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого  - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.                 

розглянула у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції Луганської області Державної податкової служби

на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 05.01.2012

та постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.03.2012

по справі №2а-11264/11/1270

за позовом Приватного підприємства «Тиссона»

до Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області

про визнання незаконними дій, зобов'язання вчинити певні дії.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М.,

перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 05.01.2012 позовні вимоги Приватного підприємства «Тиссона» до Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області про визнання незаконними дій, зобов'язання вчинити певні дії - задоволено частково. Визнано протиправними дії Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області щодо проведення позапланової невиїзної документальної перевірки позивача з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2011 по 30.09.2011, за результатами якої складено акт від 11.11.2011 №1796/231/37429620.

Визнано протиправними дії Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області щодо визнання нікчемними всіх укладених правочинів позивача, викладені в акті від 11.11.2011 №1796/231/37429620 «Про результати позапланової невиїзної документальної перевірки Приватного підприємства «Тиссона» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2011 по 30.09.2011». Зобов'язано Алчевську об'єднану державну податкову інспекцію в Луганській області привести до відповідності дані обліку та особового рахунку платника податків Приватного підприємства «Тиссона» з даними, наведеними ним у наданих накладних з податку на додану вартість за період з 01.04.2011 по 30.09.2011. Зобов'язано Алчевську об'єднану державну податкову інспекцію в Луганській області вилучити з автоматизованої системи «Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА» інформацію про результати перевірки Приватного підприємства «Тиссона», оформленої актом перевірки від 11.11.2011 №1796/231/37429620. В іншій частині позову відмовлено.

Постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.03.2012 постанову Луганського окружного адміністративного суду від 05.01.2012 змінено, виключено з резолютивної частини постанови абзац 4 щодо зобов'язання Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області привести до відповідності дані обліку та особового рахунку платника податків Приватного підприємства «Тиссона» з даними, наведеними ним у наданих накладних з податку на додану вартість за період з 01.04.2011 по 30.09.2011. В іншій частині постанову суду першої інстанції залишено без змін.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Алчевська об'єднана державна податкова інспекція Луганської області Державної податкової служби 02.04.2012 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 09.04.2012 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Луганського окружного адміністративного суду від 05.01.2012 та постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.03.2012, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

В обґрунтування своїх вимог відповідач посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, статті 74, підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, статті 79 Податкового кодексу України, статей 2, 11, 70, 73, 74, 86, 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

З урахуванням неприбуття у судове засідання жодної з осіб, які беруть участь у справі, та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду справи за наявними у справі матеріалами за відсутності сторін.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Алчевською об'єднаною державною податковою інспекцією в Луганській області на підставі наказу від 10.11.2011 №768, постанови старшого слідчого по ОВС СВ ПМ ДПА у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції Шершенькова Д.М. від 09.11.2011, згідно підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78, статті 79 Податкового кодексу України була проведена позапланова невиїзна документальна перевірка Приватного підприємства «Тиссона» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2011 по 30.09.2011, за результатами якої складено акт від 11.11.2011 №1796/231/37429620.

Перевіркою встановлено порушення пунктів 44.1, 44.6 статті 44, пункту 185.1 статті 185, пункту 187.1 статті 187, пункту 188.1 статті 188, пунктів 198.1, 198.2, 198.3 статті 198, пунктів 201.8, 201.10, 201.14, 201.15 статті 201, пункту 202.1 статті 202 Податкового кодексу України, пункту 3 статті 5, пункту 1 статті 7 Господарського кодексу України, пункту 2 статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимоги пунктів 1, 5 статті 203, пунктів 1,2 статті 215, пункту 1 статті 216, статей 228, 626, 629, 650, 655, 658, 662 Цивільного кодексу України в частині вчинення правочинів, які не спрямовані на реальне настання правових наслідків. В акті з огляду на дані автоматизованої системи зазначено про угоди, укладені позивачем з Приватним підприємством «Метиз-Рембуд», Товариством з обмеженою відповідальністю «Номакон», Товариством з обмеженою відповідальністю ТК «Укрсервісгруп», Товариством з обмеженою відповідальністю «Дольбудпроект», Приватним підприємством «Прокард».

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Пункт 78.1 статті 78 Податкового кодексу України визначає вичерпний перелік обставин для здійснення документальної позапланової перевірки.

Так, відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється у випадку коли за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно з положеннями пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, Алчевською об'єднаною державною податковою інспекцією в Луганській області в період з 03.08.2011 по 04.10.2011 направлялися запити позивачу, але після сплину 10-денного терміну для відповіді або після отримання відповіді про ненадання документів, перевірки позивача всупереч вище наведеним нормам не призначалися та не проводилися.

Постановою старшого слідчого по ОВС СВ ПМ ДПА у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції Шершенькова Д.М. від 09.11.2011 була призначена позапланова невиїзна документальна перевірка Приватного підприємства «Тиссона» за період з квітня 2011 року по вересень 2011 року по операціям з Приватним підприємством «Ардея-Тех».

Відповідно до пункту 78.4 статті 78 Податкового кодексу України про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом. право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Згідно з пунктом 79.2 статті 79 Податкового кодексу України документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, перевірка позивача проводилася 10 та 11 листопада 2011 року, а повідомлення з наказом було відправлено поштою лише 11 листопада 2011 року, тобто в день складання акту перевірки.

Окрім того, податковим органом проведено перевірку дотримання позивачем вимог податкового законодавства за період з 01.04.2011 по 30.09.2011, проте постановою слідчого перевірка призначалася лише з питання правомірності формування Приватним підприємством «Тиссона» податкового кредиту з ПДВ за період з квітня 2011 року по вересень 2011 року по господарським операціям з Приватним підприємством «Ардея-Тех».

Таким чином, Алчевською об'єднаною державною податковою інспекцією в Луганській області в порушення вимог пунктів 78.1 та 78.4 статті 78 та пункту 79.2 статті 79 Податкового кодексу України було проведено документальну позапланову перевірку Приватного підприємства «Тиссона».

Враховуючи викладене, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог в частині визнання протиправними дій відповідача щодо проведення позапланової невиїзної документальної перевірки Приватного підприємства «Тиссона» та зобов'язання відповідача вилучити з автоматизованої системи «Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА» інформацію про результати відповідної перевірки.

Щодо позовних вимог про визнання протиправними дій Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області щодо визнання нікчемними всіх укладених правочинів позивача, що викладено в акті від 11.11.2011 №1796/231/37429620 «Про результати позапланової невиїзної документальної перевірки Приватного підприємства «Тиссона» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2011 по 30.09.2011», колегія суддів звертає увагу на наступне.

Відповідно до приписів статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України предметом розгляду по суті в порядку адміністративного судочинства є не будь-які рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень, а лише ті, що породжують права та обов'язки учасників спірних відносин.

В свою чергу, висновки, викладені в акті податкового органу, складеного за результатом перевірки, не є предметом оскарження в адміністративному суді, оскільки не є обов'язковими ані для платника податків, ані для керівника контролюючого органу. Останній оцінює викладені в акті перевірки доводи і в разі наявності податкових порушень приймає податкове повідомлення-рішення, яке і визначає грошові зобов'язання платникові податків.

Натомість висновки, викладені в акті перевірки, є лише відображенням фактичних дій податкових інспекторів-ревізорів та їх особистої думки, а тому не створюють жодних правових наслідків. Відповідно, акти перевірки не порушують права платників податків безвідносно до змісту таких актів, в зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення позовних вимог щодо протиправності дій по складанню та включенню до актів перевірки будь-яких даних.

Враховуючи викладене та з огляду на положення частини другої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України щодо перегляду судом касаційної інстанції судових рішень у межах касаційної скарги, постанова Луганського окружного адміністративного суду від 05.01.2012 та постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.03.2012 підлягають скасуванню в частині задоволення позовних вимог про визнання протиправними дій Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області щодо визнання нікчемними всіх укладених правочинів позивача, що викладено в акті від 11.11.2011 №1796/231/37429620 «Про результати позапланової невиїзної документальної перевірки Приватного підприємства «Тиссона» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2011 по 30.09.2011» із ухваленням в цій частині нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Відповідно до статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Керуючись статтями 160, 210, 220, 221, 223, 229, 230, 232, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Касаційну скаргу Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції Луганської області Державної податкової служби задовольнити частково.

Постанову Луганського окружного адміністративного суду від 05.01.2012 та постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.03.2012 по справі №2а-11264/11/1270 в частині задоволення позовних вимог про визнання протиправними дій Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області щодо визнання нікчемними всіх укладених правочинів позивача, що викладено в акті від 11.11.2011 №1796/231/37429620 «Про результати позапланової невиїзної документальної перевірки Приватного підприємства «Тиссона» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2011 по 30.09.2011» - скасувати. Прийняти в цій частині нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

В решті позовних вимог постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.03.2012 по справі №2а-11264/11/1270 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді:           __________________ Л.І. Бившева_________________ А.М. Лосєв