Ухвала Вищого адміністративного суду України від 15.04.2015 у справі № 2-а-16741/11/2070

Державний герб України 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

15.04.2015р. м. Київ К/9991/45859/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Західної міжрайонної державної податкової інспекції міста Харкова Харківської області Державної податкової служби

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 15.02.2012

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 05.06.2012

по справі №2-а-16741/11/2070

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «УВБ-ПЛЮС»

до Західної міжрайонної державної податкової інспекції міста Харкова Харківської області Державної податкової служби

про визнання дій протиправними.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

На розгляд суду передано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «УВБ-ПЛЮС» (далі - ТОВ «УВБ-ПЛЮС», позивач) до Західної міжрайонної державної податкової інспекції міста Харкова Харківської області Державної податкової служби, яка є правонаступником Державної податкової інспекції у Жовтневому районі міста Харкова (далі - ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова, відповідач) про визнання протиправними дії відповідача щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «УВБ-ПЛЮС» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.08.2011 по 31.08.2011, за наслідками якої складено акт №2626/23-03-05/32032117 від 09.11.2011; визнання протиправними дії відповідача щодо встановлення в акті перевірки №2626/23-03-05/32032117 від 09.11.2011 факту не підтвердження реальності здійснення господарських відносин позивача із ТОВ «Океан-СЮ» по придбанню харчових продуктів на суму 4449530,00грн., в тому числі 741588,30грн. - податок на додану вартість; визнання протиправними дії відповідача щодо встановлення в акті перевірки №2626/23-03-05/32032117 від 09.11.2011 факту не підтвердження реальності здійснення господарських відносин позивача з ТОВ «Океан-СЮ» по реалізації харчових продуктів ТОВ «Фоззі-фуд», ТОВ «Тріада-трейд», ОСОБА_1, Підприємству з іноземними інвестиціями торговій промисловій Компанії «ГРІН РЕЙ», ТОВ «Кафе №7», ПАТ «М'ясо-молочний комплекс «Сіверський» на суму 4500778,00грн., в тому числі 750130,00грн. - податок на додану вартість.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 15.02.2012, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 05.06.2012, позовні вимоги задоволено частково. Визнано протиправними дії ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «УВБ-ПЛЮС» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.08.2011 по 31.08.2011, за наслідками якої складено акт №2626/23-03-05/32032117 від 09.11.2011. В іншій частині позовних вимог - відмовлено.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, відповідач 08.07.2012 звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 04.09.2012 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Харківського окружного адміністративного суду від 15.02.2012 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 05.06.2012, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

В обґрунтування своїх вимог відповідач посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, підпункту 7.2.3 пункту 7.2, підпункту 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість», пункту 1 статті 203, статей 215, 216, 228 Цивільного кодексу України, пункту 73.3 статті 73, підпункту 78.1.1 пункту 7.8 статті 78 Податкового кодексу України, статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що виконуючим обов'язки начальника ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова відповідно до статті 75, підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України прийнято наказ №1152 від 21.10.2011 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «УВБ-ПЛЮС».

На підставі направлень від 24.10.2011 №832 та №833 уповноваженими особами ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова у період з 24.10.2011 по 02.11.2011 було проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «УВБ-ПЛЮС» з питань правомірності формування податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість за період з 01.08.2011 по 31.08.2011.

За результатами проведеної перевірки ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова встановлено неправомірність формування позивачем податкового кредиту за спірними господарськими операціями з ТОВ «Океан-СЮ», ТОВ «Фоззі-фуд», ТОВ «Тріада-трейд», ОСОБА_1, Підприємством з іноземними інвестиціями торговій промисловій компанії «ГРІН РЕЙ», ТОВ «Кафе №7», ПАТ «М'ясо-молочний комплекс «Сіверський» з огляду на укладання угод без настання реальних правових наслідків, про що складено акт №2626/23-03-05/32032117 від 09.11.2011.

Податковий орган, як на підставу для проведення перевірки, посилається на те, що пояснення на письмовий запит №10353/10/15-27 від 13.10.2011 позивачем надано не в повному обсязі та без документального підтвердження проведення господарських операцій ТОВ «УВБ-ПЛЮС» з його контрагентами, зокрема, товарно-транспортних накладних та видаткових накладних.

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Пункт 78.1 статті 78 Податкового кодексу України визначає вичерпний перелік обставин для здійснення документальної позапланової перевірки.

Так, відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється у випадку коли за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно з положеннями пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; у разі проведення зустрічної звірки; в інших випадках, визначених цим Кодексом. Вказаний перелік підстав для направлення письмового запиту про подання інформації є вичерпним.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що у відповідь на запит ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова №10353/10/15-27 від 13.10.2011 про надання ТОВ «УВБ-ПЛЮС» письмових пояснень та документального підтвердження формування податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість за серпень 2011 року, позивачем, у строк визначений законом, листом №47 від 17.10.2011 на адресу податкового органу було надіслано запитувану інформацію з її документальним підтвердженням.

Таким чином, ТОВ «УВБ-ПЛЮС» в повній мірі виконано вимоги ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова викладені у запиті №10353/10/15-02-27 від 13.10.2011, а саме своєчасно та в повному обсязі надано відповідь на обов'язковий письмовий запит податкового органу, що свідчить про дотримання платником податків вимог підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України та виключає можливість визначення в якості підстави для проведення перевірки вказану норму.

Безпідставним є посилання податкового органу на те, що письмовий запит, було направлено на адресу позивача у зв'язку з виявленням недостовірних даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, оскільки відповідачем ні в запиті про надання інформації, ні в наказі про проведення позапланової виїзної перевірки не зазначено жодних доказів виявлення таких даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих ТОВ «УВБ-ПЛЮС».

Також, колегія суддів погоджується з висновком судів першої та апеляційної інстанцій щодо необґрунтованості посилання податкового органу в акті перевірки від 09.11.2011 на акт Державної податкової інспекції у Київському районі міста Харкова №1773/23-5/37364348   від 19.10.2011 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Океан-Сю» щодо документального підтвердження господарських відносин із платниками податків та зборів, їх реальності та повноти відображення в обліку за серпень 2011року», яким встановлено відсутність поставок товарів ТОВ «Океан-СЮ» платникам податків, зокрема, ТОВ «УВБ-ПЛЮС» за серпень 2011 року, що свідчить про здійснення господарських операцій між контрагентами без настання реальних правових наслідків, оскільки перевірка ТОВ «УВБ-ПЛЮС» проводилась у період з 24.10.2011 по 02.11.2011, в той час як послання в акті №2626/23-03-05/32032117 ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова робить на акт №1773/23-5/37364348   отриманий 08.11.2011, тобто поза межами строків проведення перевірки позивача, а тому останній не може бути підставою для висновків саме під час перевірки ТОВ «УВБ-ПЛЮС».

Таким чином, податковим органом не доведено порушення позивачем вимог підпунктів 78.1.1, 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, що свідчить про безпідставність проведення ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «УВБ-ПЛЮС» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.08.2011 по 31.08.2011.

Враховуючи викладене та з огляду на положення частини другої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України щодо перегляду судом касаційної інстанції рішення суду першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, колегія суддів вважає, що висновок судів першої та апеляційної інстанції щодо наявності підстав для задоволення позовних в частині визнання протиправними дії ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «УВБ-ПЛЮС» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.08.2011 по 31.08.2011, за наслідками якої складено акт №2626/23-03-05/32032117 від 09.11.2011 є правильним.

Враховуючи викладене, зважаючи на встановлені обставини, суди дійшли обґрунтованого висновку щодо наявності підстав для часткового задоволення позову.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав вважати, що судами першої та апеляційної інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 2201, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Західної міжрайонної державної податкової інспекції міста Харкова Харківської області Державної податкової служби залишити без задоволення.

Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 15.02.2012 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 05.06.2012 по справі №2-а-16741/11/2070 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді: __________________ Л.І. Бившева  _________________ А.М. Лосєв