Що являє собою загальнодоступна інформація (інформація у публічному доступі)? Яка інформація підлягає оприлюдненню Державною фіскальною службою України?

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

В силу положень частини 1 статті 20, частини 1 статті 21 зазначеного Закону, за порядком доступу інформація поділяється на:

Виходячи з приписів статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.