Господарські операції для цілей трансфертного ціноутворення

Загальне визначення поняття «господарські операції» окреслено в абзаці 5 статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», згідно з яким господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Для цілей трансфертного ціноутворення підпункт 39.2.1.4 ПК України визначає господарські операції як «всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

Об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств, згідно з пунктом 134.1 ПК України, є прибуток (тобто фінансовий результат за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, скоригований на різниці, передбачений ПК України), а також дохід за договорами страхування, дохід (прибуток) нерезидента з джерелом походження з України, дохід операторів, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор, від букмекерської діяльності.