Яким чином здійснюється оформлення трудових відносин особи, що провадить незалежну професійну діяльність з працівниками?

Відносини між працівником та фізичною особою, що використовує найману працю, регулюються трудовим законодавством. Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) встановлено, що для оформлення таких відносин необхідно укласти трудовий договір з фізичною особою.

Також відповідно до частини 3 статті 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу відповідно до порядку повідомлення Державній фіскальній  службі та її територіальним органам про прийняття  працівника на роботу затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від від 17 червня 2015 р. № 413 (зразок повідомлення міститься в додатку до Постанови № 413).