В який строк необхідно сплачувати податкові зобов’язання, якщо декларація подана із пропущенням строків?

Сплата податкових зобов’язань повинна бути здійснена протягом 10 днів з моменту закінчення граничних строків для подання декларації, незалежно від факту подачі декларації.

При чому, платник податків може сплатити податкові зобов’язання, визначені в декларації, до моменту подання самої декларації.

У випадку вчасної сплати, відповідальність платник податків понесе лише за несвоєчасну подачу звітності.