Яку кількість знаків після коми необхідно вказувати у графах 6 та 7 податкової накладної?

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платник складає податкову накладну. Причому за підпунктами е), є) та з) пункту 201.1 статті 201 ПК України обов’язковими реквізитами податкової накладної є кількість та вартість поставлених товарів/послуг.

Водночас Порядок заповнення податкових накладних затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307).

У графі 6 табличної частини податкової накладної згідно з підпунктом 4 пункту 16 Порядку 1307 зазначається кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг.

Відповідно до підпункту 5 пункту 16 Порядку 1307 у графі 7 табличної частини податкової накладної вказується вартісний показник ціни постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ.