ПСБО. Чи є квитанція до прибуткового касового ордера, розрахункова квитанція, виписана вручну, де є назва СПД, ід. код, місце складання, кому виписана, за проживання в готелі, печатка і сума, підставою для відшкодування витрат на проживання відрядженого працівника? Також зустрічається квитанція терміналу про оплату послуг у відрядженнях. Чи відповідають ці документи вимогам 170.9.1?

ПСБО. Чи є квитанція до прибуткового касового ордера, розрахункова квитанція, виписана вручну, де є назва СПД, ід. код, місце складання, кому виписана, за проживання в готелі, печатка і сума, підставою для відшкодування витрат на проживання відрядженого працівника? Також зустрічається квитанція терміналу про оплату послуг у відрядженнях. Чи відповідають ці документи вимогам 170.9.1?

Доброго дня!

Дякуємо за питання, нижче наводимо відповідь на нього.

Одразу вважаємо за потрібне звернути увагу на те, що відповідь надається з тієї  позиції, що під «СПД» (як це зазначено у Вашому питанні) розуміється фізична особа – підприємець (далі – ФОП).

Дія Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Національного банку від 29.12.2017 № 148 (далі – Положення № 148), поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності, у тому числі і ФОП. Водночас ФОП мають застосовувати норми Положення № 148 лише в окремих аспектах (як-то додержання граничних сум розрахунків готівкою, обов’язок укладення договору про повну матеріальну відповідальність з касиром (якщо такий працює у ФОП) і ще декілька інших.