Чи має право малолітня/неповнолітня особа подавати податкову декларацію у випадку отримання об’єкта оподаткування?

Згідно з пунктом 99.5 ПК України батьки (усиновителі) та опікуни (піклувальники) неповнолітніх, опікуни недієздатних, особи, на яких покладено здійснення опіки над майном безвісно відсутніх (законні представники платників податків – фізичних осіб), повинні від імені відповідних фізичних осіб своєчасно подавати належним чином заповнені декларації про доходи та майно. Згідно з пунктом 99.6 ПК України, законні представники платників податків – фізичних осіб несуть відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими законами для платників податків, за невиконання обов'язків, зазначених у пункті 99.5 цієї статті. Таким чином, виконання податкового обов’язку щодо подання податкової декларації малолітньою/неповнолітньою особою вважатиметься неналежним виконанням.