З якого віку фізична особа набуває прав та обов’язків платника податків та зобов’язана отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків?

Набуття фізичною особою прав та обов’язків платника податків за чинним податковим законодавством пов’язується не з досягненням нею певного віку, а з отриманням такою особою об’єктів, що підлягають оподаткуванню, або здійсненням діяльності, що є об’єктом оподаткування.

Отже, якщо фізична особа не має обов'язків щодо сплати податків, не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення платника податків, то немає підстав для включення відомостей про неї до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. ПК України не передбачена обов'язкова реєстрація громадян у Державному реєстрі ні з моменту їх народження, ні з настанням певного віку.