Що являють собою державні (місцеві) гарантії? Які ознаки їм притаманні?

1) Державні гарантії – спосіб забезпечення повного або часткового виконання державою боргових зобов’язань суб’єкта господарювання – резидента України перед кредитором (позикодавцем).[1]

Практично ідентичне визначення містить і Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 131.

Крім того, положеннями частини 2 статті 199 ГК України встановлено можливість забезпечення зобов’язань суб’єктів господарювання, які належать до державного сектора економіки, державною гарантією у випадках та у спосіб, передбачених законом.


[1] Абзац 6 пункту 1 Порядку відображення операцій, пов’язаних з державним та гарантованим державою боргом, при плануванні та виконанні державного бюджету, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2004 № 42.