Чи може платник застосувати податкову пільгу за минулі податкові періоди?

Пункт 30.4. статті 30 ПК України вказує, що: «Платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено ПК України. Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету».

Конструкція цієї норми викликає багато практичних проблем, і, на жаль, відсутність деталізації цієї норми в інших положеннях закону або підзаконних нормативно-правових актах не сприяє їх вирішенню. Так, якщо платник податків вживав активних дій щодо відмови від податкової пільги, наслідки є однозначними: він не має права на перенесення на інші податкові періоди, зарахування в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодування з бюджету сум таких пільг. Проте, якщо платник податків не знав про можливість використання пільги або з інших причин не використав пільгу, проте не бажав відмовлятися від її використання, чи має право платник скористатися такою пільгою пізніше?