Що таке договір про спільну діяльність?

З метою задоволення економічних та інших інтересів у суб’єктів правовідносин виникає необхідність у співробітництві, потребою в такому співробітництві може бути об’єднання майна, трудових інтересів, загальної мети.

Договір про спільну діяльність є одним з найдавніших цивільно-правових договорів. У класичному римському праві розрізняли два види товариств:

- товариства за спільним проживанням і спільною діяльністю, учасники якого домовлялися про спільність усього теперішнього і майбутнього майна і поділ між собою всього, чим вони володіли. Такий договір, як правило, укладався між членами однієї сім'ї (співвласниками, спадкоємцями). Ці договори стали прообразом договорів про спільну діяльність, що не мають підприємницького характеру;

...