Чи передбачає законодавець можливість продовження строків відновлення втрачених документів?

Даючи відповідь на вищезазначене питання, перше, на що варто звернути увагу – це формулювання пункту 44.5 статті 44 ПК України, де зазначається, що платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу. При цьому, контролюючі органи не мають будь-яких повноважень вносити зміни до норм закону, в тому числі, у частині змін строку передбаченого для відновлення облікових документів. Тобто, можливість встановлення інших строків відновлення документів, ніж ті, що передбачені законодавством не допускається. У разі невідновлення первинних документів, контролюючий орган призначає нову перевірку такого платника податку. Документи, що не були відновлені у встановлені строки вважатимуться такими, що були відсутніми на підприємстві під час здійснення перевірки. Тобто, господарські операції, що здійснювались підприємством, не матимуть належного документального підтвердження. Так, згідно з положеннями пункту 44.6 статті 44 ПК України, у разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 цієї статті платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності.

Юрист-аналітик Taxlink

Анна ГОЛОВАЦЬКА